top of page
  • Forfatterens bildeArgument

En eldreomsorg på sotteseng ?


Kommentar 13/9 - 2021: Skrøpelige mennesker i høy alder sitter isolert i sine kommunale utleieleiligheter to forskjellige steder i Søgne, uten felles aktiviterer, med fellesrom ribbet for gjenstander, og uten at de pårørende ble informert. Hva slags menneskesyn er det som kommer til uttrykk når man fjerner alt som kan gir farge og lys for mennesker i deres siste livsfase?


Tegning: Odd Jørgensen

Av Øyvind Andresen og Vidar Ertzeid, publisert 13/9 - 2021


Argument Agder har i to reportasjer avslørt hvordan ti skrøpelige mennesker i høy alder sitter isolert i sine kommunale utleieleiligheter på Lundeveien 34 i Søgne. De mistet i sommer sine felles aktiviterer, og fellesrommene ble ribbet for gjenstander. De pårørende ble ikke informert. Det viser seg at det samme har skjedd for sju beboerne på Langenes bo- og aktivitetssenter (Øygarden 7). Disse spiser nå på rommene sine, og abonnement på lokalavisa og på fjernsyn i fellesrom er sagt opp.


Det er mange, ikke minst blant de pårørende, som uttrykker sterk kritikk av kommunens håndtering av denne prosessen, hvor de eldre er blitt fratatt alt sosialt samvær og fellesaktiviteter nærmest over natta. Beboerne har blitt overlatt til en uviss framtid. Det nye bygget Klepplandstunet med 64 omsorgsboliger ved Tangvall i Søgne, er fylt opp med andre beboere, blant annet fordi det foregår oppussing på Vågsbygdtunet.


Det er åpenbart at kommunen har gjort grove feil i denne prosessen. ... samtidig viser dette at eldreomsorgen i Søgne kommune er blitt mye dårligere i den nye storkommunen.

Hele denne prosessen reiser en rekke spørsmål som vi har stilt kommunen:


  1. Hvorfor og av hvem ble det bestemt at tjenestene (kjøkken, kantine, underholdning, felles måltider, vaktmester, kokke) skulle fjernes mens beboerne ble boende igjen til en uviss framtid?

  2. Hvor er det blitt av alle gjenstandene (bilder, ute- og innemøbler, vevstol, piano, planter osv.) som er fjernet? Det er tydelig at ikke alt er overført til Kleplandstunet. Er det gitt vekk? Dette er jo kommunal eiendom.

  3. De pårørende mener de aldri ble informert om de endringene som skulle skje. Hva tenker kommunen om det?

  4. I Lundeveien er det ingen vakter, verken på dag eller natt. Dørene står stort sett åpne døgnet rundt. Psykiatriske pasienter bor vegg i vegg, går i korridorene, og i noen tilfeller inn på rommene til de eldre. Mener kommnuen at dette er en tilfredstillende løsning?

  5. På Øygarden 7 er abonnement sagt opp på lokalavisa og fjensyn i fellesstua. Er det bare økonomiske grunner til det?

  6. Hvordan ser kommunen i sin helhet på denne prosessen som fører til isolasjon av 17 eldre i gamle Søgne kommune ? Har dere gjort feil? Har dere evt. tenkt å gjøre tiltak som kan bøte på feil som er gjort?


Disse spørsmålene er stilt Kristiansand kommune ved Mette Brevigh Nilsen som er kommunalsjef for hjemmetjenester, rehabilitering, helse og mestring. Hennes svar blir publisert på Argument Agder samtidig med denne kommentaren.


Det er åpenbart at kommunen har gjort grove feil i denne prosessen. Det er likevel mulig å bøte på noe av skadene ved å gi beboerne tjenestene tilbake. Her er det spørsmål om politisk vilje, og denne saken skal blant annet opp i Helseutvalget 21/9.


Men samtidig viser dette at eldreomsorgen i Søgne kommune er blitt mye dårligere i den nye storkommunen. Det samme gjelder i Songdalen som Argument Agder har skrevet om tidligere. Søgne og Songdalen var kjent som kommuner som hadde god eldreomsorg, men dette er nå tilpasset den lavere standaren som gjaldt tidligere i Kristiansand.


Det er et vedtak i gamle Søgne kommune om å flytte beboerne over til Kleplandstunet. Kritikken mot kommunen går ikke på dette, men at prosessen har foregått i feil rekkefølge: en kaotisk flytteprosess der fellestjenestene er fjernet, mens beborene må leve videre i isolasjon.


Det er strandet 17 gamle mennesker i Søgne. På slutten av livet er de fratatt gleden ved felles måltider, underholdning og samvær. Spesielt for eldre mennesker er isolasjon psykisk nedbrytende. Hva slags menneskesyn er det som kommer til uttrykk når man fjerner alt som kan gir farge og lys for mennesker i deres siste livsfase?


Dette er ikke holdbart. Men det er ikke for seint å snu.Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no

Comentários


bottom of page