top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Det dysfunksjonelle kraftmarkedet

Kronikk 13.10.2022: Kraftmarkedet fungerer ikke lenger. Det er nødvendig med dyptgripende endringer hevder revisor Aage P. Danielsen som ønsker å legge ned kraftbørsen Nord Pool og erstatte den med et offentlig selskap som kjøper all strøm i Norge. Selskapet kan deretter selge den videre til private, næringsliv og offentlige kunder til avtalt pris.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av revisor Aage P. Danielsen, publisert 13.10.2022


Dysfunksjonell er et begrep som innebærer at noe ikke fungerer som det skal. Det er derfor en treffende betegnelse på dagens situasjon i kraftmarkedet. Prisene varierer med skyhøye beløp fra dag til dag og fra time til time. Hadde det som skjer på kraftbørsen skjedd på Oslo Børs, så hadde den stengt all handel. På samme måte ville ingen funnet seg i at kursen på aksjer varierte med 1000 % fra en region i Norge til en annen, eller fra time til time.


En følge av markedets dysfunksjonalitet er at norske husholdninger nå har fått et nytt gjøremål. De må følge markedsprisens ville ferd gjennom døgnet, og forsøke å optimalisere strømforbruket ut fra dette. Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler suser gårde om natta, uten tilsyn. I tillegg er slik bruk i mange boligblokker og borettslag ulovlig mellom kl 2300 og 0700.


Finns det ingen løsning på galskapen?


Det gjør det. Den logiske og enkle løsningen er å stenge kraftbørsen Nord Pool.

EU har egentlig allerede vært inne på det samme, både på kraftleveranser og på gass. Men både EU og Norge tviholder på markedsprisprinsippet. I stedet bruker de skatter og avgifter på produksjonsleddet som i neste omgang skal benyttes til å subsidiere prisene på enkeltgrupper.


Mitt forslag er et (nytt) uavhengig monopolselskap som kjøper all elkraft i det norske markedet og selger den videre til en fast pris

Det er byråkratisk og skaper nye problemer. Og det fjerner ikke den åpenbare urimeligheten i at ulike regioner får alt fra tilnærmet gratis kraft til skyhøy pris. Den fjerner heller ikke behovet for finansiell handel med de konsekvenser vi ser i dag.


En stenging av kraftbørsen innebærer at man samtidig må ha en alternativ måte å fastsette prisen på. Mitt forslag er et (nytt) uavhengig monopolselskap som kjøper all elkraft i det norske markedet og selger den videre til en fast pris. Uten kostbare mellomledd. På samme måte som Vinmonopolet styrer salget av vin og brennevin og som Norges Bank styrer renta.

Det frie markedet, som skulle gi oss konkurranse. fungerer ikke i dagens situasjon. Inntil situasjonen blir en annen, duger det ikke lenger.


Og det er fullt mulig for det nye monopolet å utforme en prispolitikk som belønner sparing og straffer uvettig bruk. Kraftprodusentene vil slippe å inngå finansielle sikringskontrakter; de vil ha en forutsigbar kjøper som samtidig sikrer dem en forutsigbar pris på kraftleveransen. Og de vil med en fornuftig innretning av kraftprisen få en inntjening som gjør det mulig å bygge ut ny kraft uten stor risiko.


Taperne blir derfor primært spekulanter i kraftmarkedet. Og sekundært kanskje etablerte mellomleddselskaper. De må selvsagt få videreført eksisterende avtaler med sine kunder. Ønsker kunder å benytte disse selskapene videre, så står de selvsagt fritt til det, og det er mulig å finne ordninger for dette.

Kraftkablene med Europa hadde som formål å utveksle kraft i perioder der det på grunn av vær og vind var fordelaktig for begge parter. Rosinen i pølsa var vår mulighet til å utnytte magasinkapasiteten, som jo resten av Europa ikke har. Statkraft har gitt uttrykk for at vi skulle kjøpe billig og selge dyrt. Det syns jeg er ganske kynisk. Jeg mener det riktige i dagens situasjon er å selge til kost med et normalt påslag, og betale etter samme prinsipp for det vi kjøper.


Innfor rammen av det, og innfor rammen av inngåtte avtaler og annen overskuddskraft vi måtte ha, er en slik utnyttelse fornuftig for alle. Og vi skal selvsagt støtte opp i krisesituasjoner så langt det er mulig og forsvarlig og til priser som Europa kan leve med.


Både forbrukere og næringsliv vil få en forutsigbar og lik kraftpris i hele landet

Dagens subsidieordning kan med mitt forslag avvikles. Det samme kan finansieringen av den, slik at det nye forslaget om økt grunnrenteskatt og produksjonsavgift kan avvikles. Både forbrukere og næringsliv vil få en forutsigbar og lik kraftpris i hele landet.

Ordningen vil kunne innrettes slik at produsentene får en normal avkastning av sin produksjon. Kommunene får et forutsigbart utbytte.

Og som nevnt; ordningen kan styres slik at sparing blir fordelaktig og sløsing straffes.Kommenrarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page