top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Containerhavn til KMV-tomta – hva med Binesboen?

ANALYSE: I umiddelbar nærhet til KMV-tomta ligger Binesboen og Nordodden. Hvorfor er ikke dette området, som kan oppfattes som billigste / sterkeste løsning, vurdert for containerhavn?


Kilde: Statens kartverk

Av Knut Sand – publisert 15. mai 2020


Kristiansand kommunes administrasjon har på oppdrag fra byens folkevalgte fått laget en ny rapport om containerhavn til KMV. Bystyret / formannskap ønsket seg en «uhildet» rapport, men i dokumentet som gikk videre fra administrasjonen var dette endret til å «dokumentere at konklusjonen i forrige rapport er korrekt». Det er skremmende ut fra hvordan et lokaldemokrati bør fungere.


Og rapporten viste nettopp det bestillingen var: Containerhavn og peling ved KMV blir for dyrt. Fædrelandsvennen gir full støtte på lederplass, og «fraråder kontainerhavn her» (KMV) i en annen artikkel. Havnestyrets leder «Advarer mot å bli værende».


Jeg synes noen burde sette på bremsene og sjekke ut flere aspekter.


I disse dager vurderes planene for Gartnerløkka i departementet. I den planen legger Gartnerløkka beslag på mye av arealet til fergeoppstilling (av og påkjørsler, rundkjøringer). Om containerhavn ved KMV er utelukket pga. kostnader for peling, så gjenstår kun Kongsgård Vige (KV) til containere. Vi har da på en svært lite elegant måte greid å male oss inn i ett hjørne.


Jernbane er omtrent helt utelatt i denne saken, noe som er merkelig siden det bryter fundamentalt med miljø, Paris-avtalen og Nasjonal transportplan. Jernbane til KV vil visstnok beløpe seg til 2-3 mrd. En jernbane som vi allerede i dag har ved KMV. Å redusere bruk av eksisterende jernbane, og redusere kundegrunnlaget - er det en fremtidsrettet tankegang for styring av havna?

Det er fremdeles uavklart om havneutbygging på KV kan gi forringet vannkvalitet i Topdalsfjorden, med utilsiktede konsekvenser for marint liv i fjorden.

Videre utbygging i KV skjer visstnok i tråd med 12-punktsavtalen: «Vi forholder oss til de vedtakene som er fattet og går ikke inn og gjør andre vurderinger (i KV) de kommende fire årene», sier havnedirektør Halvard Aglen. Litt merkelig da at det hos Fylkesmannen i Agder ligger en søknad fra «tiltakshaver Kristiansand Havn KF» om å fylle ut 100 000 m3 masse i Vigebukta. Er det i tråd med 12-punktsavtalen? Begge områder, både KV og KMV, har problematiske bunnforhold.


Jeg vil også nevne §12 i vannforskriften. Det er fremdeles uavklart om havneutbygging på KV kan gi forringet vannkvalitet i Topdalsfjorden, med utilsiktede konsekvenser for marint liv i fjorden. Da er ordlyden i veiledningen og regelverket slik: «Relevante alternativer kan være en annen lokalisering, størrelse eller utforming av virksomheten». Det skal også være «uforholdsmessig store kostnader» involvert for at ikke en annen lokalisering skal være relevant.


Har vi sett grundig nok på KMV? Til nå har man bare vurdert et område øst for tankanlegget. Det er utvilsomt store problemer med bunnforholdene akkurat der. Men om vi zoomer litt ut og ser på alternative områder, så er det i den umiddelbare nærhet et par faste og langt grunnere områder: Nordodden (v/ Glencore) og Binesboen (-12 m, fast fjell). Imellom disse er det antakelig, som det ofte er, en grunnere og stabil fjellrygg. Hvorfor er ikke dette området vurdert for containerhavn, kraner, bryggeanlegg og jernbane(-forlengelse)?


Jeg er neppe den første som kikker på Binesboen. Hvorfor er det som kan oppfattes som billigste / sterkeste løsning utelatt? Foreligger det en «styrt» prosess, hvor vi ikke kjenner alle faktorer?

Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comentários


bottom of page