top of page
  • Argument

Broderfolkene

LEDER: Skandinavisk forbrødring sto sterkt i Norge og i de andre skandinaviske land gjennom siste halvdel av 1800-tallet. Opprettelsen av en felles skandinavisk valuta på 1870-tallet, kronen, kan oppfattes som et ønske om en skandinavisk statsdannelse.

Av Bernt H. Utne – publisert 02. juni 2020


Nå brøt fellesvalutaen sammen mot slutten av første verdenskrig, og vi fikk oppdelingen i dagens tre valutaer, norske, danske og svenske kroner. Men den politiske bakgrunn for opprettelsen av kronen som felles valuta i de tre skandinaviske land dreiet seg om et sterkere nord-europeisk samarbeid som motvekt mot landene på det europeiske kontinent.


Siden har det gått nedover med det skandinaviske samarbeid. Riktignok fikk man et blaff med opprettelsen av SAS rett etter 2. verdenskrig, men det er også det eneste lyspunkt. På det internasjonale – og sikkerhetspolitiske område har landene valgt fundamentalt motsatte løsninger. Mens Sverige er medlem av EU, men ikke NATO, er Danmark medlem av begge organisasjoner, og Norge medlem i NATO, men ikke i EU. Mer forskjellig er det ikke mulig å opptre for land med så stor felles kulturell – og historisk arv.


Og denne fellesarven ser man mindre og mindre til. I forbindelse med dagens korona-pandemi har landene valgt fundamentalt ulike løsninger for å møte de utfordringer som befolkningen stilles overfor. Mens Danmark i alenegang lukket grensene og innførte meget strenge anti-koronatiltak, valgte Sverige å gjøre minst mulig. Dagen etter Danmark valgte også Norge å stenge grensene, men likevel med mindre inngripende tiltak enn nabolandet i sør.


Nå er pandemien på retur i Skandinavia, og landene velger også ved gjenåpningen ulike løsninger. Mens Danmark åpner for turistreiser for nordmenn og tyskere, må svenskene holde seg hjemme. Norge derimot åpner for turistreiser fra Danmark, men ikke for tyskere og svensker. Danmark har imidlertid stilt en særskilt betingelse for å komme inn i landet som turist. Man må kunne dokumentere seks forhåndsreserverte overnattinger på hotell, campingplass eller lignede utenfor København. Begrunnelsen for dette vilkår er uklart, men det er enkelt å tenke at det egentlig dreier seg om en form for «avgift» som skal betales til det danske samfunn for å rette opp noe av tapet i koronapandemien.


Troen på samarbeid mellom de skandinaviske «brodernasjoner» vil neppe bedres etter dette.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page