top of page
  • Forfatterens bildeArgument

"Big Tech" krenker privatlivet og norsk lov


KRONIKK 13.1.21: Google, Facebook og Twitter tjener penger på våre personlige data og de spor vi legger igjen på nettet, og de driver sensur. Hva vi foretar oss på nett bør være regulert av norsk lov når vi bor i Norge.Illustrasjon: T. Vestaas

Av Vidar Kleppe, gruppeleder for Demokratene i Nye Kristiansand.


Googles nettleser Chrome registrerer hva du gjør og lagrer det hos Google. «Big Tech» eier alt vi foretar oss via Google og sosiale medier - og de selger informasjonen videre. Ikke bare blir du solgt som en vare, men du bidrar selv aktivt ved å opplyse om hva du liker og ikke liker. Dine bilder er heller ikke bare din eiendom om de er lastet opp på sosiale media. De kan selges videre som illustrasjonsfoto til 2500 kroner for ett oppslag. Du har akseptert dette ved å bruke tjenesten !


Hva vi foretar oss på nett og hva vi sier, bør være regulert av norsk lov når vi bor i Norge. Alle burde ha et digitalt rettsvern mot salg av personlig info. I dag er det ikke slik. Vi må snarest få på plass et skikkelig lovverk.


Google, Facebook og Twitter sensurerer norske borgere på internett og sosiale medier.

Du kan gå på museum og ta bilde av Munchs "Madonna". Men du får ikke nødvendigvis poste bildet på Facebook eller Twitter hvis det strider med deres regler for f.eks. nakenhet - eller om de mener det er politisk ukorrekt, støtende, hatefullt, krenkende, rasistisk etc. Her er det deres regler som gjelder, selv om du måtte synes at det kun angår ditt privatliv. Og hos Facebook og Twitter forandrer de vilkårene som det passer dem.

Det bør være lov å skrive det samme i sosiale medier som du kan gjøre ellers i landet du bor i. I mobiltelefonen kan du si hva som helst uten at andre enn politiet har lov til å blande seg inn (med fullmakt fra rettsvesenet).


Flere land har opprettet egne sensur-lover for å beskytte borgerne mot hva andre skriver. I Polen har man sett seg lei av dette, og har foreslått en lov mot overivrig sensur. De ser det også fra et ytringsfrihets-perspektiv. Om en enkeltperson eller gruppe blir sperret ute eller sensurert uten å ha brutt polsk lov, kan brukeren klage til leverandøren av tjenestene, for eksempel Facebook, som får 24 timer frist til å revurdere beslutningen. I løpet av de 48 neste timene kan klagen sendes elektronisk til en rettslig instans i Polen, og den skal der behandles i løpet av maks syv dager. Leverandøren kan idømmes inntil 20 millioner kroner i bot. Vi må få på plass et lignende lovverk i Norge, for å sikre at norske borgere ikke kan sensureres strengere av private firma enn hva vårt eget lovverk tilsier.


Facebook-innblanding i valget 2021

Facebook, Twitter og Google blandet seg aktivt inn i og påvirket valget i USA. Det ble blant annet gjort ved å begrense den ene partens synlighet, og ved å fremheve den andre. I tillegg ble til og med USAs sittende president sensurert av Twitter. Disse selskapene har altså blitt så selvsikre at de mener de har rett til å sensurere selv presidenten. Som om dette ikke er nok har disse firmaene også donert store summer til den ene parten i valget.


Fagbladet Journalisten skriver: - Facebook planlegger å jobbe med sikkerhetsprosedyrer og mot falske nyheter i forbindelse med stortingsvalget i 2021. Facebooks norske team vil være et bredt sammensatt team som har kompetanse på valg og som er kjent med teknologi. De skal blant annet bistå med sikkerhetstips og formidle kunnskap om modereringsverktøy,


Hva kan vel gå galt her? Man kan jo forestille seg hvor «bredt sammensatt» et slikt team rettet mot det norske valget vil være. Det stinker lang vei. Norsk lovverk må regulere dette. Vi skal ikke ha innblanding i norske valg fra utenlandske private firma. Vi må ha bøter som er store nok til at dette svir skikkelig. 21. januar 2019 ga den nasjonale databeskyttelses-kommisjonen (CNIL) i Frankrike Google en bot på 50 millioner euro for brudd på databeskyttelses-regler (GDPR).


Digital registrering av vaksinasjoner

Helt til slutt vil jeg komme inn på diskusjonen rundt vaksine i Norge og andre steder. Det er mange meninger om hvorvidt man skal kunne forlange vaksine for de som skal reise sammen med andre. Hvilket digitalt registreringssystem må på plass for at man enkelt skal kontrollere vaksinasjon ved ombordstigning på buss, trikk, tog eller fly ? Et slikt omfattende system vil kunne brukes til nesten hva som helst når det først er opprettet. Det vil kunne spore hvor du reiser, når du reiser, hvem som reiser samtidig til samme sted, hvor ofte m.m. Myndighetene vil kunne henge på mange egne tillegg som kun begrenses av deres fantasi. Det er en kjent sak at når myndighetene først har innført noe de liker, så er det vanskelig å få dem til å slippe taket.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page