top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bekymringsfull utvikling for skolene i Kristiansand

Synspunkt 26.09.2022: Etter tvangssammenslåingen er skolene i Søgne blitt harmonisert til nivået i Kristiansand. Det har gitt betydelig reduksjon i skolenes budsjett i Søgne, og ført til færre voksne til å ta seg av de elever som trenger det mest hevder artikkelforfatteren.


Illustrasjon: Vidar Ertzeid


Av Laila Helen R Jørgensen og Vidar Ertzeid, skole og oppvekstgruppa, «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», publisert 26.09.2022


Skolene i Søgne ble etter tvangssammenslåingen med Kristiansand «harmonisert» ned til Kristiansands kommunes skolebudsjett. Her er tallene for hva det i praksis betyr for Søgnes skoler og elever.


Hver elev i Søgne ble etter sammenslåingen tildelt Kr 19.328.- mindre pr år. Det utgjorde 9,5 prosent reduksjon på barneskolenes budsjett , og 12,3 prosent reduksjon på ungdomsskolenes budsjett. På en skole i Søgne gikk budsjettet ned med kr 4 779.000, fra kr 20.355.000 i 2019 til kr 15.576.000, i 2020. 3 fagarbeidere, en lærer og en avdelingsleder måtte gå.


Det har til nå i år kommet inn 467 avviksmeldinger som går på trusler og vold. Avviksmeldinger har en tendens til å øke utover året, og spesielt noen uker etter skolestart. Ifølge mottaksapparatet til alle meldingene gis det ikke inntrykk av at det blir færre innmeldte meldinger. Tvert i mot. Det som skjer, er at avviksmeldingene i første omgang blir iverksatt på den enkelte skole. Flere avvik rundt enkeltelever, skal utløse en risikovurdering som skal se på hvilke tiltak som må til. Da ses det ofte at flere hender for å avlaste en vanskelig sak er et nødvendige tiltak.

Men det finnes også andre måter å organisere seg på, som gjør situasjonen bedre.


Våren og sommeren 2022 ble de mange avvikene på skolene i Kristiansand belyst i Fædrelandsvennen. Avisen hadde fått innsyn i alle avvik. I 2020 og 2021 ble det innmeldt totalt 1342 avviksmeldinger. Av de 1342 avvikene ble 141 kategorisert som moderate. Moderat betyr at det er moderat personskade (behov for legehjelp). 16 har høy alvorlighetsgrad ( fraværsskade /sykehusinnleggelse).

80 % av avvikene kom fra grunnskolen i Kristiansand. 20 % fra spesialskoler.

(Avviksmeldingene referert til her er noe forkortet og anonymisert av redaksjonen i Fvn.) Vi gjengir ordlyden i avkortet versjon i noen av dem:

« En fagarbeider ba eleven om å gå ut etter å ha vært høylytt og spyttet på personalet». Elev dro da frem en kniv mot begge voksne. Var ikke langt fra å treffe lærer i armen».

«Elev blir vennlig bedt om å skru ned lyd på pc. Truer ansatt med kniv og sa han skulle drepe den ansatte». «Slag var på et tidspunkt rettet mot hodet. Rev ned ting som lå fremme i klasserom. Ansatt forsøkte etter beste evne å beskytte seg selv».

«Ansatt måtte til lege for å få stivkrampesprøyte etter å ha blitt bitt til blods».

«Elev hadde kniv på skolen uten at ansatte visste det. Sa han skulle drepe ansatt». «Drapstrussel mot ansatt. I ettertid kom det frem at elev hadde kniv i sekken».

«Hvis du ikke går vekk, stikker jeg deg med denne kniven og dreper deg».

Vi er mange lærere og fagarbeidere rundt om på de forskjellige skolene i Søgne som ser med bekymring på denne utviklingen i skolene våre. Bekymringen ble ikke mindre etter at økonomidirektøren i Kristiansand nylig tegnet et dystert bilde av den økonomiske virkeligheten til storkommunen for kommende år.

«Enten må det kuttes i tjenesteproduksjonen, eller så må e-skatten opp» opplyste økonomidirektøren til formannskapet i Kristiansand.

Det å kutte så drastisk i budsjettene til skolene som det ble gjort ved sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand, fikk konsekvenser for elevene ved skolene i Søgne. Det ble færre voksne til å ta seg av de som trenger det mest.


Dette er ikke rette måten å løse et tiltakende problem på.
Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page