top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Behov for ny containerhavn?

Synspunkt 08.02.2023. Kan den eksisterende containerhavnen i Larvik erstatte containerhavnen planlagt i Kongsgård - Vigeområdet? Ja mener Einar Øgrey Brandsdal, gründer og innehaver av Brandsdal Group.


Illustrasjon: Einar Øgrey Brandsdal, foto privat

Av Einar Øgrey Brandsdal, publisert 08.02.2023


Kristiansand og Larvik containerhavner

For en par år siden kontaktet jeg Larvik Havn. Rett og slett av ren nysgjerrighet og med masse spørsmål. Jeg hadde blitt tipset om at Larvik Havn kanskje var en mulighet for oss brukere i Kristiansand å bruke.

Larvik Havn har en kapasitet på ca. 200.000 TEU årlig. 1 stk. TEU tilsvarer en 20-fotscontainer mens en 40 fots container tilsvarer 2 TEU. Kristiansand havn håndterer ca 50.000 containere årlig. Så la oss si at de får like mye 20 fotere som 40 fotere så tilsvarer det ca 75.000 TEU. Da jeg snakket med en i havna så mener jeg at de hadde en ekstra kapasitet på nesten 2 havner tilsvarende Kristiansand. De kan håndtere 2 ganger mer enn det Kristiansand håndterer ekstra fra dagens nivå. Larvik containerhavn er allerede i dag finansiert og bygget ut av felleskapets midler. Larvik Havn ønsker mer gods over deres havn. Havna har jernbaneforbindelse.

Kan Larvik være et alternativ?

Så hva er fordelen og ulempene om vi begynte å tenke tanken at vi skal legge ned containerhavnen i Kristiansand og kun bruke Larvik i stedet.


Ulemper.

Brukere av Kristiansand havn vil få økte transportkostnader pr container. Billigste måte å få dette transportert på er via tog. Estimat jeg har fått er at hver container vil øke med noen tusenlapper ekstra. De som bor midt imellom Larvik og Kristiansand og bruker Kristiansand vil neppe få økte kostnader. Samme gjelder bedrifter som bor midt imellom Kristiansand og Stavanger også.

Det er også litt for få avganger på jernbanesporet. Men om VY setter opp flere avganger så vil dette løses. Færre og større havner er også i tråd med Samferdselsdepartementets nasjonale havneplan og følger trenden i Europa. Jeg mener også at en containerhavn i Larvik vil øke betydningen av den såkalte "genistreken", altså sammenkoblingen av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen. De ansatte som har sitt virke i containerhavnen vil jo da mest sannsynlig miste sin arbeidsplass. Disse bør vi hjelpe over i nye arbeidsplasser.


Fordeler.

Dersom det besluttes at Kristiansand ikke skal ha en kontainerhavn så kan vi fra dagen det er bestemt begynne å rydde bort containerhavna på lagmannsholmen og omgjøre dette til et sted for butikker, resturanter, parker og bolig. Det kan bli helt magisk. Containerhavnen på Vige/kongsgård kan skrotes og omgjøres til byens kanskje mest flotte boligområde. Slik byen vokser så vil dette også om 10-20 år være kanskje en del av sentrum?

Vi slipper å bruke hundrevis av millioner av felleskapet til å påkoste en ny havn. Forslag til ny "containerhavn" bør da være på Dalane. Der bor det ingen mennesker så her slipper vi å se på dem og de kan bråke døgnet rundt til stor glede for de berørte på Søm og kanalbyen som i dag både ser containere og som skal se på dem på sikt. Sannheten om at en by med respekt for seg selv må ha en containerhavn kan diskuteres. For må vi virkelig det? Vil næringslivet i Kristiansand måtte legge ned dersom det ikke er en containerhavn? Går de konkurs? Mister vi kvalifisert arbeidskraft i byen? Vil vi forhindre nyetableringer?


Hva er problemet?

Jeg mener nei på alle spørsmålene. Så hva er da problemet?

Hvorfor er det så lite vilje til å se på dette alternativet? Handler det om makt? Ære? Eller er det noe annet? Hvis vi skal tenke på felleskapets pengebinge, så vil det være mye bedre å la være å bruke hundrevis av millioner kroner på en ny havn når det ligger en topp moderne havn med stor kapasitet noen timer unna. Siste estimat jeg leste om var at det vil koste ca 600 millioner kroner å bygge ut containerhavna på Kongsgård/Vige. Med en rente på 5 % tilsvarer dette 30 millioner kroner årlig. Er det bedre å bruke noe av dette til å subsidiere dette på ekstra kosten næringslivet vil få med transportere dette på tog til og fra Larvik?


Det dreier seg om vilje

For det som bare er så utrolig fett og kult er jo at containerhavna i Larvik ligger der nå "as we speak", og er klar til å håndtere alt sammen om det bare er vilje for det. Det er selvsagt mulig det er noe jeg ikke ser med mine ider og tanker her, og at det er noe jeg ikke har tenkt på. Men ut ifra litt sundt bondevett, om jeg kan kalle det det, så mener jeg at vi kan få en skikkelig VINN VINN situasjon for hele byen om det er vilje for det.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page