top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bare folkeavstemning kan skape ro

Leder 10.11.2021: Regjeringsskiftet har åpnet for reversering av Solbergregjeringens kommunereform. Det har tent håp blant motstanderne av reformen, og bare en folkeavstemning kan nå skape ro.


Av Bernt H. Utne, publisert 10.11.2021


Rent prinsipielt ønsker vi å støtte en folkeavstemning fordi vi mener det er den eneste måten å få ro omkring dette spørsmålet på. Det henger sammen med hvordan de opprinnelige tolkningene av folkeavstemningene ble kommunisert til sentrale myndigheter. Der ble det utvilsom gjort feil, og den eneste måten å rette dette opp på er gjennom en ny folkeavstemning.


Ordfører Jan Oddvar Skisland ønsker å vente til en konsekvensutredning foreligger. Det er et blindspor. Hvis Søgnefolk virkelig ønsker en egen kommune må de få det uansett hvilke konsekvenser det måtte få. Britene hadde ingen konsekvensutredning før Brexit, og hvis Norge skulle ønske en folkeavstemning om å forlate EØS-avtalen får det norske folk ta de følger det eventuelt måtte medføre uten å måtte gå gjennom en kvelende konsekvensutredning.


Samtidig er vi veldig klar over at det er enklere å si nei til sammenslåing av selvstendige kommuner enn å si ja til en oppløsning av en kommune som allerede har kommet godt på vei i en sammenslåingsprosess. Et flertall for en oppløsning sitter derfor trolig langt inne. Men det er ikke et vesentlig poeng. Her dreier det seg om å rette opp prosedyrefeil i beslutningsgrunnlaget, og det må være det avgjørende.


I en kommende folkeavstemning bør det generelle internasjonale krav om 50 % valgdeltakelse være innfridd dersom valget skal være bindende. Og jo lavere valgdeltakelse man får jo mindre legitimitet vil avstemningen ha. En viktig testfaktor for interessen for Søgne som egen kommune blir derfor hvor mange av Søgnes velgere som faktisk går til stemmeurnene. Faller valgdeltakelsen under 50 prosent bør avstemningen bare være rådgivende for kommunestyret, og faller den ned mot 25 - 30 prosent kan valgresultatet glemmes.


Dernest må over halvparten av de avgitte stemmer gå for løsrivelse. Det betyr at minimum 25 % av alle stemmeberettigede i Søgne må stemme for løsriving for at valget skal ha høy legitimitet. Hvor realistisk det er gjenstår å se.


Tidsfristen for en søknad om løsrivelse er 1. mars neste år, altså om knappe fire måneder. Det har sammenheng med alt som må falle på plass i tide til neste kommunevalg i 2023. For de som drømmer om Søgne som en egen kommune er det derfor ingen tid å miste. Det er bare å "hive seg i kalosjan" som de sier nordpå!Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no


Comentarios


bottom of page