top of page
  • Forfatterens bildeArgument

«Bad losers»


KOMMENTAR 27.06.22: Det politiske flertallet i Kristiansand, med ordfører Skisland i spissen og Fædrelandsvennen på slep, har tapt slaget om folkeavstemming i Søgne og Songdalen. Det har de gjort på en lite ærefull måte.


Rådhuset - stedet for politisk maktutøvelse i Kristiansand

Av Kathinka Aslaksen, publisert 02.06.22


Den politiske makten i Kristiansand, anført av ordfører Skisland, må nå innse at slaget om folkeavstemming i Søgne og Songdalen er tapt. Mediemakten i Kristiansand, Fædrelandsvennen, som på redaksjonell plass har vært et talerør for den politiske makten, må også innse at slaget er tapt. Lokaldemokratiet har vunnet en viktig seier, etter at befolkningen i Søgne og Songdalen har blitt overkjørt gang på gang siden kommunesammenslåing ble et tema i 2016:


  • Da ordførerne i tidligere Søgne og Songdalen kommuner jobbet iherdig for sammenslåing tross flertall mot dette både i folkeavstemminger og vedtak i egne kommunestyrer.

  • Da Statsforvalteren i Agder overfor departement og Storting underslo at Songdalen sa nei ettersom Søgne sa nei til sammenslåing. Et nei ble til ja og førte til tvangsammenslåing (med én stemmes overvekt i Stortinget).

  • Da Kristiansand bystyre i desember 2021, med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen (godt heiet på av administrasjonen), vedtok å avstå fra en konsekvensutredning om oppløsning av storkommunen og ny folkeavstemning.

Et av hovedargumentene mot en eventuell oppløsning av storkommunen var kostnadene ved en slik prosess. Men dette argumentet var ikke basert på fakta. I november 2021, før saken var oppe i bystyret, uttalte Trygve Slagsvold Vedum til VG at regjeringen ville ta kostnadene ved kommune-oppløsninger. Dette gjentok han til NTB 4. januar, og det ble formelt stadfestet ved et brev fra departementet 11. februar til Kristiansand kommune. Et brev som, på famøst vis, ble «forlagt» i administrasjonen.


Ordføreren burde husket på at han er ordfører også for de personene i Søgne og Songdalen som ønsker en ny folkeavstemning.

Heldigvis har vi regler hjemlet i Inndelingsloven som kan rette opp slike udemokratiske maktovergrep, hvor innbyggerinitiativ kan får prøvet en sak direkte i departement / regjering. (Slik det var under enevoldstiden i Danmark-Norge, da enkeltpersoner kunne omgå lokale maktarrogante embetsmenn og dra direkte til kongen i København og legge fram sin sak !)


Innbyggerne i Søgne og Songdalen benyttet seg av denne muligheten. Og kommunalministeren bestemte at de skal få bli hørt på nytt, slik at man kan få rettet opp "feila fra i går", som i visa til Alf Prøysen.


De sterke og følelsesladde reaksjonene fra Skisland & co., med Fædrelandsvennen på slep, på kommunalministerens beslutning, har vært helt ute av proporsjoner. Istedenfor å vise en smule demokratisk sinnelag og godta regjeringens beslutning, har ordføreren aktivt motsatt seg dette, og forsøkt å skape allianser utenfor byen med andre Ap-ordførere. Så snur man saken på hodet og påstår at regjeringen har skapt kaos. Det eventuelle kaos som har oppstått har man definitivt skapt selv !


En annen stor kommune, Ålesund, var i en tilsvarende situasjon og mestret oppgaven med å reversere en kommunesammenslåing bra. Men i Sørlandets hovedstad inntar man offerrollen, godt drevet fram av Fædrelandsvennen som pisker opp stemningen med daglige negativt ladede artikler og en triumferende meningsmåling (organisert av regionavisen selv, og uten å angi usikkerhetsmarginene i resultatene).


I andre sammenhenger snakkes det med store ord om lokaldemokrati, toleranse, inkludering og mangfold. Ordføreren hadde tjent på å forsøke å leve opp til disse honnørordene, som burde appellere til et kristent sinnelag. Han burde også husket på at han er ordfører også for de personene i Søgne og Songdalen som ønsker en ny folkeavstemning. Og Fædrelandsvennen hadde tjent på å forsøke å oppfylle sin medierolle som vaktbikkje mot maktovergrep. Å skjelle ut regjeringen i denne saken gjør ikke inntrykk.


Det finnes et engelsk uttrykk som godt beskriver oppførselen: «Bad losers».


Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page