top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Allmennhetens adgang til Dvergsøya


KOMMENTAR 9.6.21: Kronprinsfamilien leier Vogts villa på sørenden av Dvergsøya, og området har i over ti år vært avstengt for allmennheten. Er det greit ?


Utsyn mot Oksøy fra Vogts villa

Av Per M. Mathisen, publisert 9.6.21


Dvergsøya ble kjøpt av Kristiansand kommune i 1946, og har i alle år siden vært et populært utfartssted og friluftsområde på byfjorden. På sørenden står den staselige Vogts villa, med praktfull utsikt mot Oksøy fyr. Fra Vogts villa kan man spasere på en delvis gjengrodd gammel vei helt til nordenden av øya – som faktisk er en gammel bilvei, fra den gangen på 1920-tallet da det lå en gedigen villa også på nordsiden av øya, og de to velformuende familiene Vogt og Jebsen kjørte på besøk til hverandre i bil !


I over ti år har imidlertid den søndre delen av øya vært stengt for allmennheten, fordi kronprinsfamilien leier Vogts villa, og bor der en eller et par uker om sommeren.


Da kommunen, med ordfører Per Sigurd Sørensen i spissen, i 2009 ville leie ut eiendommen til kronprinsparet, ble det sagt at området bare skulle være avstengt de ukene de ferierte der, men ellers være tilgjengelig som før. Og leieperioden skulle være maksimum ti år. Men slik ble det ikke.Hit men ikke lenger.

Området har vært avstengt permanent året rundt. Et tau er trukket på tvers over øya, og flere skilt med teksten «Området er kameraovervåket – Politiet» er hengt opp - ikke så veldig hyggelig å bli møtt med når man beveger seg sørover langs den idylliske veien som fører til Vogts villa.


Leieavtalen ble i starten møtt med protester, og facebook-gruppa «Bevar Dvergsøya for allmennheten» hadde en periode over 2000 medlemmer. Etter hvert stilnet protestene, og da kommunen i fjor vedtok å forlenge leieavtalen med ytterligere fem år, var det ingen som protesterte lenger. Hadde man resignert ?


Det var enstemmighet i nærings- og eierskapsutvalget i kommunen, der partiene Ap, H, Mdg, Folkelista og KrF var representert, om å forlenge leieavtalen. I den forbindelse uttalte Ragnar Evensen fra administrasjonen at « ... det har ikke vært problemer for allmennhetens ferdsel på øya». En pussig uttalelse når deler av øya er fysisk avstengt.


Kommunen har i realiteten privatisert et fellesområde. I sin tid var det planer om å få til kafédrift i Vogts villa om sommeren. I stedet ble området avstengt og leid ut til kronprinsfamilien. Det burde være mulig for de kongelige å finne seg et feriested uten å legge beslag på et attraktivt friområde.Vogts villa i dag. Kommunen har ansvar for ytre vedlikehold.

Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page