top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Årsmøtet 2023


Reportasje 16.03.2023: Her er en oppsummering fra årsmøtet i Argument Agder som ble avholdt 7.3.23. Vi vil fortsette å våge der andre tier, og gjennom konstruktiv og kritisk vinkling på aktuelle saker være med å prege samfunnsdebatten. Vi minner våre medlemmer og støttespillere om årskontingenten (kr 300) for inneværende år.


Torget i Kristiansand. Foto Argument Agder

Av Bernt H. Utne, publisert 16.03.2023


Redaksjonen har vært uendret gjennom 2022, bestående av Bernt H. Utne (redaktør), Øyvind Andresen, Per M. Mathisen og Randi Øverland. Som året før handlet de mest leste artikler om strømkrisa. Andre temaer med stor interesse var vindkraft, forholdene i Søgne etter kommunesammenslåingen og lokale stridsspørsmål som kunstsilo og havneflytting. Vi har også publisert en rekke artikler om Ukraina-krigen og andre nasjonale og internasjonale spørsmål.


Tilgang på artikler

Tilgangen på gode artikler og tekster som egner seg for publisering har vært tilfredsstillende. I alt har vi publisert 256 artikler i 2022. I gjennomsnitt er det ca. 5 artikler pr uke, inklusive ferie og offentlige fridager. Vi har måttet avvise noen artikler som allerede har vært publisert i andre medier på Sørlandet. Forfatterne er informert om årsaken til at deres artikkel ikke er publisert.


Artikler med kritisk vinkling

Det er å håpe at den relativt gode tilgangen på stoff vil fortsette. Da er det viktig at vi fortsatt oppfattes som et nettmagasin som våger å reise kritiske spørsmål uten hensyntagen til hva som er allment ansett som "politisk korrekt". Vi må våge der andre tier, og gjennom konstruktiv og kritisk vinkling på aktuelle saker være med å sette dagsorden for samfunnsdebatten.


Viktige tema

Temaene har for en stor del dreiet seg om vesentlige politiske spørsmål med hovedvekt på Kristiansand og omegn. Men også prinsipielle tema som energi, naturvern og klima har vært berørt. Dette er saker som nok vil fortsette å dominere nyhetsbildet utover året 2023. Ukraina-krigen fortjener en grundig dekning. Men mye dreier seg fortsatt om de spesielle politiske forhold i Kristiansand etter siste kommunevalg, og dette vil ventelig øke frem mot valget til høsten.


Medlemskap og kontingent

Argument Agder er et dugnadsprosjekt av samfunnsengasjerte mennesker som ønsker å bidra til et variert og åpent offentlig ordskifte. Selv om våre kostnader for driften av nettmagasinet er lave og under kontroll, trenger vil inntekter for å betale løpende utgifter. Vi minner i disse dager våre medlemmer og støttespillere om årskontingenten for inneværende år (300 kr) .


Dersom du ikke har registrert deg før og ønsker å bli medlem kan du kan gjøre dette ved å trykke på lenken STØTT ARGUMENT OG BLI MEDLEM øverst til høyre på nettsiden vår. Hvis du ikke ønsker å stå som medlem er vi takknemlig for alle bidrag uansett størrelse. Bankkonto: 3060 37 54898, Vipps-nummer: 604310.
Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


コメント


bottom of page