top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre: Hvordan unngå demokratisk justismord?

Synspunkt 28.02.2023: Solberg-regjeringens overkjøring av folkeviljen har skapt sterke reaksjoner i de lokalsamfunn som er berørt av tvangssammenslåingen. Derfor er det nødvendig å lytte til folkemeningen skriver styret i interessegruppen "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», som hevder alt annet være et demokratisk justismord.


Illustrasjon: Statsminister Jonas Gahr Støre, foto Arbeiderpartiet

Kjære Jonas!

Vi vet du har en meget travel hverdag, med mange viktige saker. Saker med betydning for hele landet og langt utover Norges grenser. Tiden din er knapp. Det har vi respekt for. Likevel vil vi be deg lese dette innlegget, fordi du om kort tid – sammen med din regjering - skal treffe en beslutning som vil ha avgjørende betydning for oss som bor i Søgne. Vi vet at du og dine regjeringskollegaer er utsatt for et kontinuerlig og betydelig press fra den politiske og økonomiske maktelite i Kristiansand by. De har mobilisert på en måte og med ressurser som småkårsfolk i ei bygd ikke har mulighet til å stille opp mot. Vår stemme kan bare - på en respektfull måte - komme til uttrykk i en folkeavstemming.


Et flertall av Søgnes innbyggere ønsker en folkeavstemming om Søgne igjen skal bli egen kommune eller forbli en del av Kristiansand kommune. I Søgne var det stort flertall mot sammenslåing (folkeavstemming) og det var flertall i Søgne kommunestyre mot sammenslåing.


Daværende Fylkesmann i Vest-Agder feiltolket faktagrunnlaget på en slik måte at Stortinget ble feilinformert før- og under behandlingen av saken. I Stortinget ble det én stemmes overvekt for sammenslåing (85-84). Arbeiderpartiet som du vet – stemte mot. I tråd med vedtak fattet på Arbeiderpartiets landsmøte om frivillighet.


Den totale overkjøringen av folkeviljen skapte umiddelbart sterke reaksjoner i Søgnes befolkning. Troen på demokrati og rettferd ble betydelig redusert. Flere tusen i bygda vår har tilkjennegitt motstand mot storsamfunnets overkjørende og udemokratiske behandling av folkemeningen. Derfor ble det stor glede i bygda da du og din regjering åpnet opp for å ta tilbake de tidligere kommunegrensene.


Historien om tvangssammenslåingen av Søgne og Songdalen kommuner med Kristiansand er så særegen og lite tillitvekkende at vi ber deg og din regjering tilrettelegge for en folkeavstemming som kan danne basis for beslutning om de fremtidige kommunegrensene. Bare det kan skape ro blant bygdefolket og tillit til de demokratiske institusjonene. Vi har håp og tillit til at du og din regjering viser mot og besluttsomhet til å fortsette den demokratiske prosessen med å lytte til folkemeningen. I denne saken vil alt annet være et demokratisk justismord.


Mvh

Sigurd Berg Aasen, Morten Mosberg, Vidar Ertzeid

Styret i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Kommentare


bottom of page