Synspunkter, kommentarer og betraktninger fra leserne er velkomne. De bør ikke være for lange, og Argument forbeholder seg retten til å rette språkfeil, samt avvise innlegg som bryter med magasinets intensjoner, er injurierende eller på andre måter er upassende. Send inn på vårt kontaktskjema eller som e-post: post (at) argumentagder.no

 

Bevilgninger med​ betingelser

 

 

Av Ivan Høgeli, pensjonert platearbeider fra fartøyvernsenteret. – mandag 6. april 2020
 

Stortinget bevilger store midler til private bedrifter for å unngå konkurser og stor arbeidsledighet når krisa er over. Forslag om forbud mot utbytte og økning av lederlønninger for de som mottar slik støtte ble stemt ned. Altså ingen krav om å utvise en viss anstendighet når fellesskapet stiller opp. Stortinget burde tatt lærdom av bystyret i Kristiansand da tilsvarende bevilgning ble gjort under depresjonen i forrige århundre. Å avhjelpe en situasjon med stor arbeidsledig var begrunnelsen også den gang for å bruke fellesskapets midler.

 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter er ett av femten industrianlegg i Norge som har fått status som teknisk industrielt kulturminne av Riksantikvaren. Skoleskipet Sørlandet er også et kulturminne med en status som gir statlig støtte til bevaring og drift hvert år.

En svært spesiell historie er knyttet til disse kulturminnene, men vi må ca. 90 år tilbake i tid. I 1927 var arbeidsledigheten så stor at arbeidsledighetskomiteen spurte KMV om de hadde planer om investeringer som ved kommunal støtte kunne avhjelpe ledigheten.

 

Bedriften hadde planer om å utvide dokka på Bredalsholmen og etter kraftig debatt i bystyret der det ble reist tvil om lovligheten av å bevilge midler som gave til en privat forretning, fikk KMV 95 000 kr. En forutsetning var knyttet til vedtaket, verkstedet måtte tegne kontrakt på bygging av et skip. Dokka sto ferdig i '32 og kunne ta skip på 10 000 tonn og det ble levert to skip, et i '28 og et i '29. Dette avhjalp ledigheten i en grad som gjorde at bevilgninga på 95 000 ble sett på som et eksempel på hvordan offentlig og privat samvirke kunne løse problemer for begge parter. 200 mann var i arbeid på verkstedet i denne perioden, noe som ga skatteinntekter på 57000 kr. Til alt overmål ble 86000 av ‘gaven’ brukt til å betale skyldig skatt og elektrisitetsavgift.

 

Høyvold Mek. var i en svært vanskelig situasjon etter å ha levert sitt byggenummer 1, Skoleskipet Sørlandet i 1927. Verkstedet søkte om ei ordning lik den KMV hadde fått og bystyret sa ja, men knytta betingelser til bevilgninga. Disse ville ikke bedriften godta og ble slått konkurs. Samme eier kjøpte bedriften tilbake fra Sparebanken som var største panthaver.

 

Ei historie knytta til to av byens kulturminner, men også Kristiansandshistorie for dette var første og eneste gang bystyret har bevilget penger som en «gave» til en privat forretning . Penger bevilget, men i motsetning til hva stortingsflertallet i dag har bestemt, med noen krav til mottaker.

_______________________________

Byenes grønne lunger

 

Av Harald Stensland – lørdag 4. april 2020
 

Det er i krisetid vi oppdager hva man har og selvfølgeligheter blir plutselig viktige. Vi oppfordres til å gå ut og trekke frisk luft. Men vi skal holde avstand. Plutselig er Odderøya, Baneheia og Jegersberg fulle av folk. For de eldre blir parkene våre enda viktigere. I København planlegges påbudt gangretning slik at folk ikke passerer hverandre for nærme. Heldigvis har vi den nye parken ytterst på Tangen og den nye parken ved den gamle Kasernen, men det er viktig å bevare offentlige friområder.

 

Den siste fatale beslutning det gamle bystyret gjorde i 2019 var å bygge ned Lund Torv. Byens eneste trygge sentrumsnære akebakke blir lagt i skyggen av en blokkbebyggelse som beslaglegger et offentlig område. Et gårdsbruk som i sin tid ble gitt som parkområde til byens beboere av bondekona Elevine.

 

På en tur til Beijing for noen år siden oppdaget vi hvor glade folk var for parkene sine. Kineserne bor enda trangere enn nordmenn, men også i Norge bygges nå mange svært små leiligheter i sentrum. Kinesere i alle aldre dro ut tidlig om morgenen og benyttet lekeapparater i parkene. Noen spilte kort eller spikket på ei treflis. Noen danset. Jeg ble stående å se på en mann som tok mange runder i svingstang. Da han slapp seg ned på bakken så skrev gamlingen stolt «81» i sanden og pekte på seg selv.

 

Dette er ikke den siste pandemien vi kommer til å oppleve. Klimakrisen tvinger folk på vandring, og i Norge må vi belage oss på å ta imot mange klimaflyktninger. Samtidig bør vi planlegge for at vi beholder tilgang til frisk luft, sol og mulighet for å bevege seg – både for gammel og ung. Det gamle ordtaket «tenke globalt og handle lokalt» fikk plutselig en ny betydning i Koronaperspektiv

_______________________________

Kampen mot Korona må vinnes

 

Av Vidar Kleppe, Demokratene – lørdag 4. april 2020

Korona-pandemien viser etter min mening allerede nå viktigheten av: Mer felleskap og bedre sosial trygghet. Skal vi lykkes med å bygge et tryggere Norge, trengs det mer samhold, gode og trygge møteplasser, offentlige velferdstjenester og frivillighet. Det vil også gi styrke om vi alle kan bryr oss mye mer - ved å vise større forståelse og storsinn ovenfor våre medmennesker som lider og har det ekstra vanskelig i disse alvorlige korona-tider.

 

For de aller fleste mennesker fører korona-pandemien til større ensomhet ved at muligheten til å delta på fellesarenaer, da de aller fleste aktiviteter er stengt. Eksempler på dette er kultur - og idrettsaktiviteter. Og dette går igjen først og fremt utover over ensomme, barn og eldre.

 

En ting er sikkert: Når denne meget alvorlige korona-krisen er over så vil vi alle våkne opp til en ny virkelighet som vil kreve nye, tryggere og bedre løsninger på alle samfunnsområder - dette inkluderer selvsagt en bedre beredskap, økt samfunnssikkerhet og selvforsyning.

 

Dette og mer til er en helt nødvendige strakstiltak - som vil gjøre Norge til et tryggere og bedre land å bo i. For husk at: Sammen må vi alle bygge en bedre fremtid og et tryggere Norge for alle!

 
 
 
 

Meld deg på nyhetsbrev

  • White Facebook Icon

Føg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder