top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Viktigheten av en åpen og saklig offentlig debatt

LEDER: Argument Agder ønsker en åpen debatt, hvor alle stemmer bør få slippe til så lenge argumentasjonen ikke åpenbart er feilaktig, usaklig, sjikanøs eller hatsk. Vi har nettopp publisert en artikkel forfattet av Nils Nilsen. Vi vil i løpet av de nærmeste ukene utdype flere av påstandene som fremkommer i artikkelen hans.
Av Bernt H. Utne og Per M. Mathisen, publisert 28.7.20.


Det pågår en heftig debatt om ytringsfriheten. I Kristiansand er det særlig tre saker som har stått i fokus: Dommen i Lagmannsretten nylig hvor tre aktivister ble frikjent for å ha heist et flagg med nazi-symbolikk på Arkivet. Tidligere i sommer vakte Cornelius Jakhellns utstilling «Angel of Death» avsky hos noen, men fikk sympati og støtte fra en del profilerte kulturpersoner i byen. Men først og fremst har facebook-siden Sørlandsnyhetene (SN) blitt beskyldt for å forpeste debattklimaet i byen. Ledende politikere, med Harald Furre i spissen, har krevet siden stengt. De fikk nylig sine bønner hørt, Sørlandsnyhetene er nå stengt - om den gjenoppstår får fremtiden vise.

Argument Agder er ikke ubetinget enig i at SN har vært bare ødeleggende for den offentlige debatten i byen. Mange har følt at flere politisk prosesser har hatt manglende demokratisk forankring og foregått «i bakrommet», og til dels gått mot den almenne folkemening. SN må ses på en slik bakgrunn. Når politiske avgjørelser tas uten den nødvendige transparens og åpenhet gir det grobunn for mistillit og «konspirasjonsteorier».

Nils Nilsen har vært en sentral person i debatten rundt SN, som aktiv bidragsyter før valget i 2019. Argument Agder ønsker en åpen debatt, hvor alle stemmer bør få slippe til så lenge argumentasjonen ikke åpenbart er feilaktig, usaklig, sjikanøs eller hatsk. Vi har nettopp publisert en artikkel forfattet av Nilsen. Vi vil i løpet av de nærmeste ukene utdype flere av påstandene som fremkommer i artikkelen hans.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page