top of page
  • Forfatterens bildeArgument

"Fusk og fanteri" ved tvangssammenslåingen til Nye Kristiansand

KOMMENTAR 20/8- 21: Lokalsamfunnsforeningen holdt møte i Arendalsuka mandag under overskriften Kaosreformene. Politikere og aksjonister fra hele landet fortalte om virkningene av kommunereformen.


Sigurd Berg Aasen under Arendalsuka. foto: Argument Agder


Av Øyvind Andresen, publisert 20/8 2021


Møtet fant sted mandag 16.8 med Nationen-journalist Eva Nordlund som møteleder.


Fra Søgne deltok Sigurd Berg Aasen, adminstrator av Facebook-gruppa Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, som har 3200 medlemmer. Aksjonsgruppa har laget flere profesjonelle videopresentasjoner for sin sak, blant annet et intervju med Trygve Slagsvold Vedum. Det er skapt stor oppmerksomhet rundt Søgnes ønske om løsrivelse fra Nye Kristiansand, og en rekke nasjonale medier har omtalt dette.


Berg Aasen har meldt seg ut av Høyre i protest mot kommunesammenslåingen. Han sparte ikke på kruttet da han karakteriserte måten tvangssammenslutningen foregikk på: «Det skjedde ved hjelp av fusk og fanteri på høyeste hold», sa han. «Det har vært saksbehandlingsfeil. Det ble sagt at sammenslåingen skulle skje ved frivillighet. Én kommune kunne ikke blokkere en sammenslåing, men i realiteten sa både Songdalen og Søgne nei mens Kristiansand sa ja. Statsforvalteren framstilte det imidlertid som om det bare var Søgne som sa nei. Et kommunestyrevedtak i Songdalen vedtok at de kunne slå seg sammen med Kristiansand om Søgne sa ja innen en tidsfrist. Tidsfristen løp ut, Søgne sa fremdeles nei, og dermed var betingelsene for sammenslåing borte».


«Det har vært en råtten prosess», fortsatte Berg Aasen,. «som har svekket tiltroen til demokratiet. Vi kan ikke ha det slik. Vedtaket kan ikke bli stående. Både en folkeavstemning og et kommunestyrevedtak i Søgne sa nei».


«Det har vært en råtten prosess», ...

På spørsmål fra Nordlund om hvordan erfaringene med storkommunen har vært etter to år, fortalte Berg Aasen om dårligere tjenester og høyere avgiftsnivå: «Eiendomsskatten er fordoblet. Samtidig har det vært kutt i skolebudsjettene. Langenes skole måtte kutte 25% i budsjettet og mistet fem stillinger. Dette har gått ut over barna våre.


Men viktigst av alt er identiteten vår. Vi ønsker at det nye Stortinget skal annullerer vedtaket som bygde på falske premisser. Det betyr at Søgne og Songdalen gjenoppstår som egne kommuner. Vi har vært i tett dialog med flere sentrale politikere. Vedum og flere andre sier ja til oppløsning hvis Søgnefolk vil det, men Støre får vi ikke tak i.»


På møtet fortalte flere politikere fra andre steder i landet historier om tvangssammenslåinger som ligner på erfaringene fra Søgne. Det er skapt åpne sår i lokalsamfunnene. Det dreier seg om brutte løfter, om dårligere tjenester i sammenslåtte kommuner, om kommuner som straffes økonomisk fordi de ikke ville slå seg sammen med naboen.


«Men viktigst av alt er identiteten vår"

Per Gunnar Stensvaag fra Lokalsamfunnsforeningen er i følge Nordlund «et distriktsopprør i seg sjøl». Han har skrevet boka «Kaosreformene. Prosessene som førte fram til sammenslåinger og fylker under regjeringa Solberg. Bind 1». Boka er i stort format, veier to kilo, er på 400 sider og inneholder en detaljert gjennomgang av historien til 20 tvangssammenslåtte kommuner (Boka finnes også digitalt, se her.) Den viser at den tvilsomme prosessen fram til sammenslåingen til Nye Kristiansand ikke er unik. Saken har paralleller over hele landet. «Tvangssammenslåinger er galskap» - som en deltaker på møtet uttrykte det.Kommentarer: Gå til vår Facebookside eller send post til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page