top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Telepati og bilkjøring

BOKUTDRAG 3/5- 2021: I forbindelse med den siste store Neuralink-presentasjonen 2020, fikk Elon Musk følgende spørsmål fra en av tilhørerne via Twitter: «Er det mulig å påkalle en Tesla-bil telepatisk via Neuralinks hjerneimplantater?» "Definitivt» lød svaret fra Elon Musk. «Det er en av de enklere tingene som Neuralinks teknologi kan bidra til», tilføyde han.


Såfremt Tesla-bilene holder hva de lover, og dersom Neuralinks teknologi samtidig innfrir de forhåpningene som ekspertene i California bebuder, bør det snart være mulig å styre førerløse biler telepatisk. Telepatisk bilkjøring, eller tankekontrollerte kjøretøyer, reiser imidlertid store spørsmål vedrørende tankeovervåkning og det som verre er. Vi skal her ta en titt på fremtidens kyborg-bilkjøring og bringer nedenfor et redigert utdrag fra Ole Sverre Olsens bok Samtaler med lysets hastighet. I denne boken går Olsen i dybden av Neuralinks teknologi, som sannsynligvis også vil åpne for muligheten til regulær telepati mennesker imellom. Men prisen for å gjøre digital telepati til vår nye kommunikasjonsform kan vise seg å være urovekkende høy.

Bildet er laget av den 15 år gamle, polske jenta Aleksandra Szendzielorz, som i 2013 vant Toyotas Dream Car Art Contest. Arbeidet hennes forestiller en tankekontrollert bil, designet for å hjelpe funksjonshemmede. Som vi ser ligger hjernen i førersetet.


Av Ole Sverre Olsen, poet og tekstforfatter, Arendal, publisert 3/5 2021


Vi bør kanskje se på de førerløse bilene som små tanks som kommer for å foreta den endelige beleiringen av menneskeheten og passivisere oss totalt, etter at de første luftangrepene nå effektivt er utført gjennom eteren, via telefonene. De selvkjørende bilene kommer antagelig også for å erobre mer av hjernen vår, og for å lokke oss til å bli til kyborger … etter som det sannsynligvis på sikt vil gå an å kontrollere førerløse biler bare med tankene, dersom man skaffer seg digitale hjerne-implantater eller tilsvarende utstyr. Se f.eks. den lange artikkelen til Tim Urban, Neuralink and the Brain’s Magical Future, som ligger ute på nettsiden Wait but why. Urban skrev denne artikkelen etter at han hadde vært i California og snakket med Elon Musk (Tesla-gründeren) og teamet hans ved Neuralink, der de som sagt utvikler digitalt hjerneutstyr, som vil sette oss i stand til å kontrollere våre teknologiske omgivelser telepatisk. (Elon Musks såkalte «neural lace» er under utvikling ved Neuralink, og en av firmaets første målsetninger er å hjelpe funksjonshemmede til å styre sine elektriske rullestoler bare ved hjelp av tankekraft.)


Det fremgår av artikkelen til Urban at førerløse biler på sikt etter alt å dømme vil kunne styres telepatisk, via digitale hjerneimplantater eller annet tilbehør i tilknytning til hjernebarken. En førerløs bil er derfor et potensielt kyborg-kjøretøy, som på sikt skal kunne kontrolleres bare med tankene. Innføringen av førerløse biler kan dermed bli et svært viktig ledd i prosessen med å gjøre verden telepatisk, og i prosessen med å forvandle vår nåværende menneskehet til radiotelepatiske kyborger … Dette er forholdvis innlysende kjensgjerninger som vi ikke bør overse. (Det er derfor sannsynligvis bare menneskene som etter hvert vil miste retten til å styre bilene impulsivt rundt omkring, ikke kyborgene. Kyborgene vil mest sannsynlig kontrollere sine maskiner ved hjelp av digital telepati. På denne måten ser vi faktisk – og for å sette det litt på spissen – at menneskene risikerer å miste tilgangen til mye av teknologien i fremtiden, mens de digitaliserte kyborgene overtar det meste.) Dersom vi baserer altfor mye av den teknologiske utviklingen i fremtiden på såkalt BCI (hjerne-computer-grensesnitt), så vil et vanlig menneske kanskje en vakker dag ikke klare å starte en eneste maskin.


Etter de førerløse bilene kommer derfor hjerneimplantater, telepatiske luer og hatter, sykkelhjelmer og industrihjelmer med innebygd hjernebølge-overvåkning (slik de f.eks. allerede har i Kina), EEG-hodepryd, osv., slik at vi selv kan styre våre avatar-roboter – og sikkert også førerløse biler – omkring, bare ved hjelp av tankene, samtidig som vi da også selv vil kunne fjernstyres av fremmede makter.


Det er en lei tendens i vår verden av i dag at vi ofte får tingene i omvendt rekkefølge. Vi får f.eks. ikke hjerneimplantater først, for da er det ingen som vil ha dem. Vi får de førerløse bilene først, for da er det skapt et behov også for hjerneimplantater og BCI, ellers vil vi neppe få noen nevneverdig «mental» kontakt med de tomme, førerløse bilene der de fyker omkring. (Dersom man påkaller en førerløs taxi i ånden, via f.eks. Neuralinks hjerneimplantater, så er det selvsagt en stor sannsynlighet for at bilen kommer kjørende helt alene uten et eneste menneske inni. Det er derfor innlysende at titusenvis av tomme biler, uten verken sjåfør eller passasjerer, snart kan komme til å rase omkring på verdens veier uten at det er mulig å oppnå kontakt med bilens styrende instans, såfremt man da ikke velger å legge hjernen ut på internett.)


Det er i det hele tatt et spørsmål om det er mulig å slippe titusenvis av førerløse biler ut på veiene uten at vi også digitaliserer menneskehjernen, slik at bilens hjerne kan avlese tankene våre, og avstemme kjøringen i henhold til de impulsene som rører seg i oss. Hvordan skal en syklist midt ute blant 50–100 førerløse biler midt i rushtrafikken klare å kommunisere fullverdig med dem dersom han ikke er digitalt telepatisk og på bølgelengde med dem? For i trafikken er det jo også mye mental kontakt mellom aktørene, hilsener og vink, nikking og mimikk, mellom syklister, mopedister, fotgjengere og bilister. (I Italia f.eks., hvor jeg bodde tidligere, var det daglig kost å høre hissige tilrop ut av bilvinduene, folk knyttet nevene til hverandre, hoiet og skrek, rakte tunge, viste fingeren osv.) Hele dette feltet av kommunikasjon vil langt på vei falle bort dersom man innfører førerløse biler i stor stil. Så for å oppnå mental kontakt med en førerløs bil bør man nok helst være digitalt telepatisk. Altså en kyborg …


Nedenfor er forresten en høyst interessant skildring av hvordan vi vil oppnå telepatisk kontakt med maskiner og teknologiske apparater i fremtiden, skrevet av Tim Urban i den lange artikkelen jeg nettopp henviste til (Neuralink and the Brain’s Magical Future). Det er verdt å huske på at Tim Urban skrev denne artikkelen mens han var i jevnlig dialog med Elon Musk i California. For Elon Musk eier f.eks. de to store selskapene, (1.) Teslakonsernet – som konstruerer førerløse biler, og (2.) Neuralink – som konsentrerer seg om å utvikle digitalt hjerneutstyr, som skal gi oss muligheten til å kontrollere våre digitale maskiner telepatisk, eller ved hjelp av såkalte cortex-kommandoer. … Det er derfor ikke urimelig å anta at det kan være en dypere forbindelse mellom førerløse biler og digitale hjerneimplantater enn det folk flest tenker over. Innføringen av førerløse biler er i så fall ingen harmløs affære, da det vil kunne bringe en fortgang i implementeringen av det telepatiske kyborgsamfunnet.


Her er hva Tim Urban skriver om hvordan vi i fremtiden vil kontrollere våre teknologiske omgivelser telepatisk, inkludert førerløse biler: «Din bil (eller hva folk enn bruker som transportmiddel på det tidspunktet) vil trekke bort til huset ditt og med tankene vil du åpne bildøren. Du går opp til huset og tankene dine vil låse opp og åpne inngangsdøren (alle dørene vil da bli bygd med sensorer for å motta motoriske cortex-kommandoer) [hjernebark-kommandoer, min oversettelse]. Du vil tenke på at du har lyst på en kopp kaffe, og så starter kaffemaskinen. Når du går til kjøleskapet, så åpner døren seg, og når du har tatt ut det du trenger, lukkes døren når du går bort. Når det er leggetid, bestemmer du i tankene at varmen blir skrudd ned og lysene slokkes, og disse systemene vil føle at du tar den bestemmelsen og justere seg selv. (…) Folk vil spille piano med tankene. Og oppføre bygningskonstruksjoner. Og styre biler … « (Tim Urban, i artikkelen Neuralink and the Brain’s Magical Future, som ligger på nettsiden til Wait but why.)


Her står det vel egentlig rett ut at de førerløse bilene i fremtiden vil utvikle seg til å bli tankestyrte kyborg-kjøretøyer, som vi vil betjene via hjerneimplantater eller BCI. Følgelig kommer nok disse bilene for å hente oss ut av menneskeriket og bringe oss over i kyborgenes leir. I en tid der virusskrekken brer om seg som ild i tørt gress, er det imidlertid lett å se fordelene med et slikt berøringsfritt, tankestyrt samfunn. Faren er vel å merke at vi risikerer å få datavirus på hjernebarken i stedet, eller rett og slett å få hele hjernen hacket. Se f.eks. følgende artikkel på nettsiden til World Economic Forum, om hvordan Sør-Korea nå ønsker å stimulere til et berøringsfritt, kontaktløst samfunn:’Untact’: South Korea’s plan for a contact-free society.


Et kontroversielt spørsmål som vi derfor bør stille oss når det gjelder innføringen av førerløse biler i stor stil, er følgende: Ønsker vi å bli telepatiske? For hvis vi velger å bruke Neuralinks produkter f.eks. for å kunne styre de førerløse bilene telepatisk, så må vi nok også ta høyde for at vi etter hvert vil stå i telepatisk kontakt med andre maskin-mennesker. Ønsker vi i så fall å ventilere hjernene våre ut mot en teknologisk virkelighet, der vi – likesom fullbefarne radiotelepatiske kyborger – kan styre både roboter og førerløse biler bare med tankene, samtidig som vi da selv også vil kunne bli hacket – og fjernstyrt? Ønsker vi dette? Vi ser at forbausende mye av den teknologiske utviklingen nå i bunn og grunn dreier seg om at verden skal bli tankestyrt. Også dr. Mary Lou Jepsens Openwater, samt Darpa, Kernel, Facebook, Synchron, Paradromics, osv. arbeider på spreng med å utvikle ny tankeleserteknologi, bare for å nevne noen av de større aktørene. Utviklingen av ny nevroteknologi er nå en av de raskest voksende industriene i verden, og vil sannsynligvis prege hele det 21. århundret. Bilfirmaet Nissan har f.eks. kommet forbausende langt i å utvikle hjerne-computer-grensesnitt (BCI) slik at vi kan kontrollere de selvkjørende bilene med tankene, altså til en viss grad telepatisk. (Se f.eks. artikkelen Nissan får tankeleser på den norske nettsiden firmabil.no.)


Nissans «tankeleser» er et slags pannebånd som lar den førerløse bilen lese tankene til den menneskelige co-piloten. På denne måten vil det faktisk bli mulig å bevare kjøregleden, selv i de førerløse bilenes tidsalder. Prisen er imidlertid at man et stykke på vei må bli en kyborg for å kunne styre de førerløse bilene på denne måten. Vanlige mennesker – som kanskje helst ønsker å ha hjernen sin i fred – vil ikke så lett kunne benytte seg av disse fasilitetene, men må nok pent finne seg i å sitte med hendene i fanget mens de fraktes rundt mer eller mindre på bilens premisser.


Fristelsen til å bruke hjernen som en av kroppens ekstremiteter, som hånden eller foten, later til å være stor i vår tid – hvor så mye nå er i ferd med å snu seg helt på hodet. Vi har jo f.eks. også nylig fått oss såkalte smarte strømmålere på veggen. På sikt vil disse digitaliserte strømmålerne åpne for muligheten til at vi kan kontrollere lyssettingen i våre «smarte» hjem bare med tankene, altså telepatisk, så snart vi vel å merke har fått oss digitale hjerneimplantater eller annet tilleggsutstyr for hjernen. (Se Tim Urban-sitatet ovenfor.) De smarte strømmålerne vil også være kompatible med merket i hånden – en aktiv RFID-brikke – slik at vi f.eks. vil kunne slå på lyset i lampettene, bare ved å vifte litt med hånden.


For mange kristne mennesker er denne utviklingen betenkelig, siden et bestemt merke i hånden eller i pannen så å si er jevngodt med nedstigningen i helvetet – og evig fortapelse. Men vi burde kanskje alle sammen være litt urolige for denne utviklingen. For i den grad man kan sitte i sofaen i stuen og slå av lyset i lampene bare med tankene, så har man kanskje også satt seg i den uheldige situasjon at noen kan finne på å slå av lyset i vår hjerne, bare ved hjelp av mekanisk telepati, slik at vi i et totalformørket øyeblikk hopper ut av vinduet, eller gjør det som verre er.


Lenger ut i boken skal vi kikke nøyere på hva vi risikerer når vi nå nærmer oss en tid der mennesker virkelig vil kunne begynne å bli hacket – og fjernstyrt, i bokstavelig og kroppslig forstand. (Se innledningsvis i kapitlet Førerløse biler og fjernstyrte fotgjengere.)


------------



Her kutter vi utdraget fra Ole Sverre Olsens bok Samtaler med lysets hastighet. Men som vi ser: Med de nye nevroteknologiene som bl.a. Neuralink representerer blir teknologien «toveiskjørt». Det vil si: Ikke bare vil vi kunne kontrollere våre teknologiske omgivelser med tankekraft, men våre tanker vil også i prinsippet kunne kontrolleres utenfra, av uvedkommende instanser. I boken Samtaler med lysets hastighet kan vi blant annet lese om hvordan 4 nye menneskerettigheter nå er foreslått, for å sikre tankens frihet og personlighetens fortsatte bestående, mens den 4. industrielle revolusjon går sin gang. Men det spørs om dette vil være tilstrekkelig for å bevare personlighetens integritet i årene som kommer, mens de nye tankeleserteknologiene kommer for å ta verden med storm. Så å si enhver kan skjønne at det vil kunne få urovekkende konsekvenser for menneskets bevissthet, dersom vi skal begynne å dele hjernebølger direkte med hverandre, via et nytt telepatisk internett, som er hovedtemaet for Ole Sverre Olsens bok Samtaler med lysets hastighet.



Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

コメント


bottom of page