top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Regjering på ville veier


KRONIKK 7.6.21: I Erna Solbergs statsministertid har regjeringen fått økt makt og innflytelse på bekostning av Stortinget. Respekten for grunnlovsgaranterte rettigheter er utvannet, og viljen til å følge EØS-avtalen er redusert av en regjering som selv hevder å være tilhenger av EU-medlemskap. Nå truer formelt søksmål etter at tusenvis av EØS-borgere er nektet innreise. Tvungent karantenehotell, forskjellsbehandling og vilkårlige avgjørelser har preget mediebildet de siste uker.Myndighetenes bilde av den ideelle innbygger i koronapandemien: kneblet, bundet og lydig! Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt H. Utne, publisert 7.6.21


Tillit og troverdighet er ikke noe man har krav på. Det er noe man gjør seg fortjent til, og som det er lett å miste hvis man ikke følger de spilleregler som gjelder for utøvelsen av embetet. Det burde Erna Solberg og helsemyndighetene reflektere litt nærmere over.


I en meget tankevekkende artikkel i Aftenposten 1. juni tar tidligere redaktør Harald Stanghelle bladet fra munnen og skriver at: "I Erna Solbergs tid som statsminister har det skjedd en maktforskyvning mellom regjering og storting. Taperen er Stortinget." Stanghelle mener virkemidlene har vært "ny lovgivning, insisterende hemmelighold, brudd på sedvane og overkjøring av Stortingets kontrollorganer". Artikkelen gir et sjokkerende bilde av en regjering uten respekt for de spilleregler som kjennetegner et modent og liberalt demokrati.


Mangelen på respekt for tradisjonelle spilleregler kommer særlig klart frem i håndteringen av koronapandemien. Stortinget har overlatt ansvaret til Regjeringen, og siden inntatt en rolle som tilskuer med helsemyndighetene som regjeringens utøvende organ. I utgangspunktet en forståelig arbeidsfordeling, særlig under en krise slik pandemien utvilsomt er. Men det forutsetter bl.a. at grunnleggende statsborgerlige rettigheter garantert av Grunnloven blir respektert. Det er det etter hvert mange tegn som tyder på ikke er tilfellet.


Overholdelse av lover og forskrifter er noe som vanligvis ligger under Justis - og beredskapsdepartementet. 27. mai måtte justis- og beredskapsminister Monica Mæland offentlig beklage at Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen, etter at EUs kontrollorgan ESA nå har opprettet formell sak mot Norge. EØS-avtalen har forrang framfor norsk rett, inklusive Covid 19-forskriften.


EØS-borgere kan, som et ledd i bekjempelsen av pandemien, pålegges begrensninger i bevegelsesfriheten, f.eks. karantene. Men innreise kan ikke nektes. ESA hevder at "slike begrensninger kan ikke gå utover det som er nødvendig, de må være konsekvente og de kan ikke være diskriminerende". Nå venter et formelt søksmål, med krav om erstatning, etter at flere tusen EØS-borgere er avvist ved grensen.


Men det er ikke bare EØS-borgere på besøk som har fått smake Solberg-regjeringens pisk. I en artikkel i Fædrelandsvennen 26.mai forteller en frustrert norsk statsborger, Astrid Haugestad, om hva som skjedde med hennes 67-årige danske ektemann. Ettersom reisen til Danmark for vaksinering mot covid-19 ikke ble ansett som nødvendig, ble ektemannen, etter å ha takket nei til karantenehotell, sendt tilbake til Danmark, geleidet av fire politimenn med hund!


Slike eksempler begynner det å bli mange av. En artikkel i Fædrelandsvennen 1. juni forteller om kaotiske forhold når ishockey- og orienteringslandslaget returnerte etter å ha representert Norge internasjonalt. Forskjellsbehandling, tilfeldigheter og ulogiske beslutninger går igjen i disse som i mange andre tilsvarende saker.


Kaoset på grensen ble etter hvert for mye, selv for Stortinget. 2. juni fikk det endelig samlet seg til å instruere regjeringen i å endre reglene for karantenehotell. Først da forsto Solberg, som leder for en mindretallsregjering på vei til å miste flertallets støtte, at det var nødvendig å endre kurs. Regjeringen opphevet da, fra 3. juni, karantenehotellordningen - men bare for norske statsborgere, vaksinert i Norge! Det førte til at en norsk statsborger, Randi Adams, bosatt i California og vaksinert der, ikke fikk slippe ut av karantenehotellet slik andre norske statsborgere fikk. Hun uttaler til NRK at hun føler seg "som en annenrangs statsborger", og hun spør: "Vi har jo samme type vaksine. Hvorfor skal vi jukse?"


Og her er Adams ved et av kjernepunktene: regjeringen og helsemyndighetenes forestilling om at utlendinger, eller norske statsborgere i utlandet, er juksemakere. Alle som ikke er norske statsborgere og vaksinert i Norge mistenkes for å være uhederlige og mulige bedragere. Det er ikke i tråd med de rettsstatlige prinsipper som kjennetegner et demokrati som det norske.


At myndighetene skal ha rett til å blande seg inn i hvorfor innbyggere foretar en reise er også fremmed i et moderne og fritt samfunn. Den slags skjedde i det kommunistiske Øst-Tyskland (DDR) under den kalde krigen, og det skjer fortsatt i Nord-Korea. Men i Norge? Tvungent karantenehotell for mennesker som ikke har gjort noe annet "galt" enn å være i utlandet kan oppfattes som frihetsberøvelse uten lov og dom. Det er ikke i tråd med Grunnloven, som selv ikke covid-19-forskriften kan sette ut av kraft!


De som tror at Norge kan nekte å akseptere internasjonale vaksinasjonsbevis, mens alle andre nasjoner skal akseptere norske vaksinasjonsbevis, bør revurdere sin egen oppfatning. I EUs siste korona-oversikt 3. juni er deler av Norge, inklusive Agder, rødt område, og reiser frarådes. Det innebærer 10-dagers karantene for alle borgere fra disse områdene ved innreise til EU uten godkjent vaksinasjonsbevis.


Av kartet fremgår også at med unntak av Frankrike har mesteparten av det europeiske kontinentet nå et så lavt smittenivå at reiser kan foretas uten begrensinger. Dette er også den oppgitte årsaken til at regjeringen fredag 4. juni opphevet kravet om hotellkarantene for de fleste europeiske land. Dette var et krav de samme myndigheter to dager tidligere insisterte på var absolutt nødvendig!


Helsemyndighetene, med helsedirektør Guldvog i spissen, har fått en makt og innflytelse som går langt utover det rent helsefaglige. Med regjeringens støtte er det innført rettsstatlige tiltak av tvilsom art. Følgene av en pandemi som denne er altfor omfattende og komplekse til å bli overlatt til samfunnsmedisinere og epidemiologer. Det har utvilsomt skadet vårt internasjonale omdømme, og forteller at Erna Solbergs regjering har mistet grepet. Hun skal slite for å vinne det tilbake i tide til å vinne valget.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page