top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

"Master of newspeak 2021" - Bent Høie


KOMMENTAR 28/10: Begrepet «newspeak» er kjent fra romanen «nittenåttifire» av George Orwell der han advarer mot at makthaverne bruker språket for å kvele kritisk tenking. Det er også et problem i Norge når folk opplever at politisk retorikk og løfter i realiteten tildekker virkeligheten. I denne artikkelen bruker vi en rekke eksempler på nysnakk på norsk.


Argument Agder har kåret tidligere helseminister Bent Høie til "Master of newspeak 2021". Foto: Stortinget

Av Øyvind Andresen, publisert 28/10 - 2021


Begrepet «newspeak» ble introdusert i den klassiske romanen «nittenåttifire» som George Orwell utgav i 1949. Boka var en dystopisk roman om hvordan makthaverne radbrekker språket slik at det uttrykker det motsatte av realitetene, som i disse eksemplene: «fredministeriet» fører krig, «kjærlighetsministeriet» utfører terror og tortur, og «overflodsministeriet» sørger for matmangel. I siste norske utgaven av «nittenåttifire» blir «newspeak» oversatt til «nysnakk», som er mer dekkende enn det tidligere brukte «nytale».


Målet med nysnakket er å innsnevre mulighetene til å tenke kritisk. Orwells bok var en advarsel om et totalitært samfunn der herskerne har full kontroll over folks liv og tanker.

Norsk politikk er full av nysnakk. Her er noen eksempler fra de siste årenes planer og reformer i offentlig sektor der spriket mellom politikernes honnørord og realitetene er stort.


«Nærpolitireformen» fra 2016 mer enn halverte antall politidistrikt, gjorde politiet mindre synlig, økte responstida og tida for saksbehandling, ifølge en rekke kilder.


Vi erkjenner verden ved hjelp av språket, og det er derfor et viktig arbeid å dekode nysnakket.

I 2015 innførte regjeringen «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» (ABE-reformen). I likhet med nærpolitireformen har navnet på denne reformen lite med virkeligheten å gjøre. Ja, det er ikke en gang en reform, men et årlige kutt i bevilgningene til offentlig sektor. Hvert år blir budsjettene til offentlige instanser redusert med 0,5 - 0,8 % etter ostehøvelprinsippet. Resultatet har blitt mer byråkrati og mindre effektivitet, slik Argument Agder har skrevet om tidligere.


Solberg-regjeringens kommune- og regionalreform skulle skape «bærekraftige og økonomisk robuste kommuner» og «styrket lokaldemokrati». Resultatet har blitt det motsatte over hele landet, slik Per Gunnar Stensvaag dokumenterer i boka «Kaosreformene. Prosessene som førte fram til sammenslåinger og fylker under regjeringa Solberg. Bind 1».


20 år er gått siden Stortinget, med Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiets stemmer, vedtok foretaksreformen for sykehus. Det ble sagt at pasienten skulle stå i sentrum, men det viste seg snart at det var økonomien som kom i sentrum – sykehusene skulle drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og «bunnlinja» måtte holdes for enhver pris. Pasientene ble omdøpt til «kunder», behandling til «produksjon», og ventelister» til «ordrereserve». Argument Agder har skrevet mer om dette her.


En liste med ord og begreper med nysnakk ville bli lang – og «tankepolitiet» sørger for at lista stadig blir lengre.

Etter de tragiske drapene i Kongsberg 13. oktober er søkelyset blitt rettet mot behandlingen av psykotiske pasienter. Erna Solberg og Høyre lovte i 2013 å gjeninnføre «den gylne regel» - sykehusenes rusbehandling og psykiatri skulle vokse mer enn somatikken. Men på tross av dette har somatikken vokst raskere enn rus og psykiatri alle de åtte årene Solberg har sittet ved makten. Helseforetakene har vedtatt at 14 av de gjenværende 17 psykiatriske sykehusene skal nedlegges, og tre er allerede solgt. Disse salgene vil gi foretakene sårt tiltrengte inntekter. Etter at opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt i 1998, har antallet sengeplasser i psykiatrien gått ned fra 6276 til 3746.


Helsemyndighetene innførte «pakkeforløp for psykisk helse og rusbehandling» i 2019, med faste tidsfrister for utredning og behandling. Ordet pakkeforløp er typisk nysnakk. Ordninga har ifølge en evaluering ført til at de ansatte bruker mer tid på rapportering og byråkrati, mindre tid på pasientene.


Vi har skrevet mest om helsesektoren der det er spesielt mye nysnakk. Vi vil derfor få kåre tidligere helseminister Bent Høie til «Master of newspeak 2021». Det er imidlertid hard konkurranse - mange er flinke til å vri og vrenge på ord og snu verden opp ned. Den nye klimaministeren Espen Barth Eide er en god kandidat til å vinne tittelen i 2022, da han skal forsøke å overbevise oss om at «det grønne skiftet» og «bærekraftig utvikling» kan oppnås i allianse med olje- og vindkraftbransjen !

Ei liste med ord og begreper med nysnakk ville bli lang - og tankepolitiet sørger for at lista stadig blir lengre. Det er alvorlig når politisk tale og løfter i realiteten tildekker virkeligheten. Vi erkjenner verden ved hjelp av språket, og det er derfor et viktig arbeid å dekode nysnakket.


Leserne kan tipse oss om nysnakk, gjerne med eksempler henta fra lokalpolitikken !Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page