top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kommunesammenslåingens utfordringer


KRONIKK: Sentrale politikere lovet bedre kommunale tjenester før sammenslåingen. Det vi har sett til nå tyder på det motsatte. Nå er det av stor betydning å få en åpen, ærlig og objektiv gjennomgang av sammenslåingsprosessen, samt et opplegg for å oppfylle de forventningene som ble skapt før sammenslåingen.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Jørund Try, Søgne. Publisert 25.9.20


Skal en se framover i den nye storkommunen Kristiansand er det sentralt å vurdere hvilke forventninger politikere og befolkningen hadde, og hvordan disse er oppfylt og kan oppfylles.

Prosessen var karakterisert av et sterkt engasjement for og imot sammenslåing. Det framkom utallige uttalelser fra sentrale politikere om positive konsekvenser. Særlig bidro ordførerne i Søgne og Songdalen aktivt for sammenslåing. I Søgne og Songdalen Budstikke 2.9.2015 refereres ordfører Astrid Hilde: "For at vi skal være villig til sammenslåing må tjenestene bli bedre enn i dag." I samme avis 6.9.2017 uttaler ordfører Harald Furre at sammenslåingen vil gi bedre tjenester til folk.


Men det kom også motforestillinger. I begge kommunene viste folkeavstemningen et stort flertall mot sammenslåing. Likevel gikk mange politiker inn for dette i de to kommuner, bl.a. de to ordførerne.

Avstanden mellom innbyggere og administrasjon, og mellom innbyggere og politikere, er blitt større.

Ble politikernes uttalelser om bedre tjenester oppfylt? I Søgne, i likhet med i Songdalen, er ansatte på sykehjemmet redusert. Det samme gjelder antall ansatte i skolen. Overtallige må finne nytt arbeid. Dette må betraktes som en viktig og sentral reduksjon av tjenestetilbudet, i strid med hva tidligere sentrale politikere hadde forespeilet. Det er utsikt til at innbyggerne i Søgne må bidra med økt eiendomsskatt.


Lokal kommuneadministrasjon er nedlagt. Innbyggerne må nå forholde seg til et omfattende byråkrati i tidligere Kristiansand. Avstanden mellom innbyggere og administrasjon, og mellom innbyggere og politikere, er blitt større. Det er nå mest personer fra tidligere Kristiansand som styrer Søgne. De mange endringene som kommunesammenslåingen har ført til, vil påvirke Søgnes særegne identitet og kultur, som over tid vil bli svekket.


Forutså de politikerne som gikk inn for sammenslåingen de negative konsekvenser - som burde vært ganske innlysende, og da særlig for Søgne? Sammenslåingen tok utgangspunkt i kommunenes saksbehandling. Særlig var vedtaket i Songdalen sentralt. Men det var omdiskutert hva som egentlig ble vedtatt.


Nå er det av stor betydning å få en åpen, ærlig og objektiv gjennomgang av sammenslåingsprosessen, samt et opplegg for å oppfylle de forventningene som ble skapt før sammenslåingen. Fakta må ikke underslås. En slik gjennomgang vil være viktig for de videre planleggingsprosesser og aktuelle tiltak. Dessuten kan tilliten mellom politikere og befolkning styrkes. Gjennomgangen kan også ha betydning for å analysere de demokratiske utfordringene.


Det er viktig med engasjement når innbyggerne mener politikerne ikke ivaretar deres interesser på en god måte. Facebook -gruppen «Vi som vil ha Søgne tilbake som egen kommune» er et slikt eksempel og viser et ønske om at lokaldemokratiet skal leve.


 

Jørund Try er veteran i Søgne-politikken, med to perioder bak seg i kommunestyret for Senterpartiet. Han har en variert yrkesbakgrunn; har arbeidet som gårdbruker, lektor i videregående skole og på høgskole, samt i administrativt arbeid. I 2017 utga han, i en alder av over 80 år, en bok som handlet om kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling for ledere, med fokus på ledelse i skolen. Arbeidet ble kvalitetsvurdert ved Åbo Akademi i Finland og ble godkjent for en doktorgrad.

Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page