top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Industridød eller ny giv for grønt skifte ved Nordsjøens bredd

REPORTASJE: Ved Aker Solutions verft i Egersund banker krisa hardt på porten. På «koronadagen» 12. mars ble arbeidsstokken halvert. Nå ber klubblederen og direktøren i kor om at Stortinget må ta til fornuft og gi bransjen en støttepakke som skaper forutsigbarhet.Av Halvor Fjermeros (tekst og foto), Egersund – publisert 08. juni 2020


Gyvelen skinner gulere enn gult der busken pryder landskapet i digre kratt langs alle skråninger, like fra Egersund jernbanestasjon og ut mot sørspissen av Eigerøya, seks km fra byens sentrum. Her ute ligger det digre industrianlegget til Aker Solutions, etablert som et Kværner-verft i oljealderens barndom i 1973. Siden har det vært i kontinuerlig drift og skaffet titusener av fagarbeidere og ingeniører fra både Rogaland og Agder arbeid i verftets snart halvthundreårige levetid. Men for at dette skal fortsette må det skje noe drastisk i neste uke når støttetiltakene for den kriserammede leverandørindustrien skal vedtas i Stortinget 12. juni.


- Tom ordrebok – nå er det «make or brake»!

Da koronatiltakene ble iverksatt 12. mars var det 2400 arbeidere ved verftet. På grunn av rotasjon blant innleide arbeidere var det til enhver tid rundt 15-1600 på jobb. De innleide arbeiderne utgjorde halvparten, 1200 stykker, hvorav over 90 prosent var polske arbeidere. Disse ble umiddelbart sendt hjem slik at arbeidsstokken nå er halvert. Det fins arbeid året ut, men etter det mangler de større oppdragene og framtida er mer usikker enn på lenge.


Krisa ved verftet er delvis en følge av Covid-19, men også av fallet i oljeprisen som fulgte da etterspørselen falt over hele verden og de oljeproduserende landene i OPEC besluttet å begrense oljeproduksjonen. På det laveste har prisen for nordsjøolje vært nede under 20 dollar fatet, etter å ha ligget så høyt som 70 dollar for bare få måneder siden. Hvor høyt prisen stiger igjen og hvor raskt det vil skje, kan ingen si. Det eneste ledelsen vet er at tida de går inn i vil være preget av usikkerhet for de gjenværende arbeiderne, som nå består av 500 fast ansatte pluss 30 lærlinger. De resterende av de totalt 1250 arbeiderne er innleide folk. I tillegg har Aker Solutions om lag 900 operatører av forskjellige fagarbeider-kategorier som stadig er ute på oppdrag offshore eller på anlegg kysten rundt. Ca. 300 av disse er nå lokalisert ved verftet i Egersund.


Klubbleder Oddvar Hølland.

Argument Agder møtte ledelsen ved verftet og i bedriftsklubben denne uka - direktør Jan Ertesvåg, produksjonssjef Audun Pedersen og leder i Fellesforbundets bedriftsklubb Oddvar Hølland. De er samstemte, slik forøvrig hele industrien er samstemt, i sine krav til Stortinget. Hølland forteller at det er 95 prosent organisasjonsgrad blant arbeiderne og de forlanger tariffavtale for enhver som kommer inn på verftet som leiearbeider. Sosial dumping er et fremmedord her.


- Vi må få mer forutsigbare rammebetingelser. Bare da kan vi skape stabilitet slik at vi ikke hele tiden må skru av og på bemanningen. Nå må vi belage oss på permitteringer, sier klubblederen og understreker betydningen av å få forlenget permitteringsperioden. - Bare sånn kan vi holde på folkene. Det gjelder ikke minst de 30 lærlingene vi har, stillinger som er helt avgjørende for å drive rekruttering til våre yrker og ikke bare hente inn østeuropeiske leiearbeidere.


Direktør Ertesvåg følger opp: - Noe av det viktigste er å få utvidet permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Ellers vil folkene spres for alle vinder og vi vil ikke klare å holde på dette høykompetente fagmiljøet. Hvis det ikke kommer en kraftig stimulanspakke til olje- og gassektoren vil vi gå inn i 2021 med nesten tomme ordrebøker. Det er et «make or brake»-moment for oss nå.


Prosjekter lagt i skuffen

En samlet industri står bak kravene som nå drøftes i Stortinget, både selskapenes ledelse og fagforeningene. Et av forslagene er å redusere avskrivingstiden på investeringer fra seks år til ett år. Et annet forslag er å høyne den såkalte fri-inntekten, dvs. andelen av overskudd for oljeselskapene som det ikke betales skatt av. Håpet er at prosjekter som nå er lagt i skuffen pga. lav oljepris skal hentes opp igjen og settes i produksjon.


I de digre produksjonshallene ved verftet er flere moduler digre som boligblokker i ferd med å ferdigstilles. De skal blant annet monteres om bord på det gigantiske Johan Castberg-skipet som er under bygging i Singapore. Et annet arbeid ligger ved kaikanten og ruver med sine nærmere to hundre meter høye tårn opp fra en plattform fra Maersk som skal bygges om.


Alt er gigantisk i denne bransjen. Det gjelder også de potensielle underskuddene som hoper seg opp når ordrene stopper. Dette fikk et annet medlem i «Aker-familien» merke da verftet i Sandnessjøen ble besluttet nedlagt. Tommeskruen som nå dras til mot verftene er nådeløs.


Blant prosjekter de håper skal forløses av Stortingets krisepakke er Equinors nye store felt Breidablikk. Der vil Aker Solutions være en av tilbyderne og forhåpentligvis få ordre på å bygge manifold-konstruksjoner (rørforgreiningssystemer som skal stå på havbunnen).


Andre prosjekter har de måttet vente lenge på er de mye omtalte flytende og faste havvind-prosjektene. Her må en vente på konsesjoner som vil kunne gi byggestart først i 2025. Teknologien for karbonfangst og -lagring (CCS) er snart på plass og vil kunne gi mye arbeid til oss, sier lederne ved Egersund-verftet. Det er snakk om arbeidsdeling mellom flere verft. I Polen gjør de billigst arbeid på store stålstrukturer. Deretter kommer det Aker Solutions folk er best på, multidisiplin, som de kaller det. - Multidisiplin er et samlebegrep for alle ulike fagarbeiderkompetanser - sveising og platearbeid, rørlegger- og elektrikerarbeid, isolering og overflatebehandling pluss mye mer, forklarer produksjonssjef Audun Pedersen.


EØS-avtalen befinner seg i en unntakstilstand.

Vi spør direktør Ertesvåg hva det er som hindrer de alternative prosjektene til petroleumsproduksjon, som karbonfangst og havvind, fra å komme i gang, bortsett fra konflikt med fiskeinteresser: - Vi har sittet og gnagd på disse prosessene i årevis. Nå må det besluttes igangsetting! For CCS, karbonfangst, mangler det kapital. Der sitter det vel en skrekk i hos mange politikere for å gå på en ny "månelandingsblemme", som med Stoltenbergs Mongstad-prosjekt. Når det gjelder den vedtatte havvind-utbyggingen på Utsira er det ingen konflikt med fiskeri der. Her er det store muligheter for å bli ledende på en teknologi som kan blir vår nye eksport. En må trene på hjemmebane for å bli god utenlandsproff, sier Ertesvåg.


Hva med Statoils / Equinors milliardsløseri i USA? Bidrar ikke det til å svekke tilliten til oljeselskapet når de igjen krever skattelette? - Det er Equinor og BP og sånne giganter som sitter med kapitalen. Det kan vi ikke gjøre stort med. Det er også de som skaffer oss brød på bordet! Nå venter de på at oljeprisen skal komme opp over 25 dollar, så de igjen kan tørre å investere - og vi får nye oppdrag.


Men hvilken garanti har vi for at støttepakker til bransjen fører til arbeid ved norske verft? Har du ikke hørt om EØS-avtalens konkurranseregler og forbud mot subsidier til norsk industri?

- EØS-avtalen befinner seg i en unntakstilstand nå. Det fins ikke et land i EU som ikke driver med proteksjonisme overfor egen industri. Vi har jo fulgt særdeles nøye med på hvordan Storbritannia løste dette innenfor vår bransje i henhold til regelverket så lenge de var med i EU. Norske myndigheter, derimot, har lest EØS-reglene som en søndagsskolelærer leser Bibelen, avslutter direktør Jan Ertesvåg.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page