top of page
  • Forfatterens bildeArgument

God påske!


Foto: Ingjerd Skagestad


Av redaksjonen, publisert 08.04.2022


Det er nå litt over to år siden en liten gruppe samfunnsbevisste og dugnadsinnstilte mennesker med svært så ulik bakgrunn bestemte seg for å starte et nytt nettmagasin for en uavhengig og samfunnskritisk debatt på Sørlandet. Koronapandemien var den gang bare i sin begynnerfase, og store deler av det politiske miljø strevet med å slikke sårene etter tidenes valgskred høsten 2019.


Og fortsatt strever noen av de samme med sine sår. Som tydeligvis ikke vil gro. Men for de det gjelder mest skyldes det nok vansker med å akseptere at velgerne er sjefene i et demokrati. Og velgerne, som er det man ofte kaller folk flest, er ganske oppegående og absolutt i stand til selv å forstå hva som er deres eget og samfunnets beste. Slik er det bare, og slik må det også være. De som ikke klarer å forsone seg med dette har lite å bidra med i det politiske liv og den offentlig debatt.


Vi har den siste tiden viet mye oppmerksomhet til følgene av energikrisen drevet frem av den internasjonale konflikt om Ukraina. Prisgaloppen på strøm startet før krigen samtidig som Europas gasslagre kontrollert av Russland ble tømt. Politiske vedtak om tilslutning til Acer og alle utenlandskablene har forverret situasjonen kraftig, og behovet for ren energi synes uendelig. Men vi har også omtalt de mest omstridte politiske kjernesaker i landsdelen, som f. eks. havnelokalisering, kunstsilomuseet og sammenslåingen av Søgne og Songdalen med Kristiansand. Feil behandling i helsevesenet med fatale følger for rammede pasienter har vært belyst, og vi ser for oss at vi kommer til å sette ytterligere fokus på helsesektoren etter at påsken er over. Også forskjellene i Norge med urovekkende fattigdom blant mennesker som av ulike og uforskyldte årsaker har havnet i en vanskelig livssituasjon er tema vil vi forsøke å prioritere i tiden som kommer.


Nettmagasinet har etter hvert profilert seg som en uavhengig og kritisk stemme i den offentlige samtale. Med noen få unntak har artiklene kun vært å lese på nettsiden til Argument Agder, og samtlige artikler kan leses av alle uten gebyr eller abonnement. Vi sender i disse dager ut til våre fast kontakter en påminnelse om betaling av årskontingent på 300 kroner. Det gir medlemskap i foreningen som står bak nettmagasinet og gir stemmerett og valgbarhet til verv i foreningen. Vi ønsker et størst mulig mediemangfold. Gratis distribuering er viktig for informasjonsspredningen, og for at flest mulig skal ha anledning til å delta i det offentlige ordskifte. Et bidrag fra alle som føler ansvar for opprettholdelsen av et bredt mediemangfold er derfor meget velkommen.


Vi vet at vi følges nøye av det politiske miljø og av toneangivende redaksjoner i og utenfor landsdelen. Det er vi både stolt av og tilfreds med, for det innebærer at vi er en stemme som blir hørt i den offentlige debatt. Det har vi tenkt å fortsette med, og i mellomtiden ønsker vi alle våre lesere en riktig god påske!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Bankkonto: 3060 37 54898

Vipps:-nummer: 604310
Kommentare


bottom of page