top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

GOD PÅSKE

REDAKSJONELT 27/03/2021: Vi går nå inn i andre påskefeiring under koronapandemien. Om det blir den siste påsken som må feires under strenge koronaregler, gjenstår å se. Det er lov å håpe, men så langt har viruset vist seg som en langt mer utholdende motstander enn de fleste trodde for ett år siden.

Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt Utne, publisert 27/03/2021


Samtidig med påsken feirer vi nå ett-årsdagen for Argument Agder. 28. mars 2020 publiserte vi vår første artikkel. Den handlet om nettverk og utnevnelsen av Nicolai Tangen til ny sjef for det norske oljefondet. Artikkelen drøftet prinsipielle sider ved Tangens uavhengighet, og hans nære forhold til sentrale personer i det offentlige liv. Senere tok riksdekkende medier, særlig Dagens Næringsliv, opp tråden, og saken endte med vesentlige endringer i Nicolai Tangens tilsettingsvilkår.


Siden er det blitt 240 artikler om mange ulike emner. En grundig gjennomgang av Fædrelandsvennens økonomiske situasjon vakte betydelig oppsikt, og ble referert i riksdekkende medier. Også vår kritiske og opplysende beretning om den nazipregede kunstutstillingen på galleri Arteriet, og de såkalte flyvediktene i Markens, vekket oppmerksomhet utover landsdelens grenser. Det konfronterende og giftige debattklimaet i Kristiansand og omegn er utførlig omtalt, og den omstridte sammenslåing av Søgne og Songdalen med Kristiansand er blitt viet betydelig oppmerksomhet. Stiftelsen Cultivas støtte til Silomuseet, og museets avtaler med Tangen-stiftelsene er blitt gjennomgått og presentert. I tillegg har en lang rekke artikler omhandlet forskjellig tema i inn- og utland.


Nettmagasinet har etter hvert profilert seg som en uavhengig og kritisk stemme i den offentlige debatt. Med noen få unntak har artiklene kun vært å lese på nettsiden til Argument Agder, og samtlige artikler kan leses av alle uten gebyr eller abonnement.


Nettmagasinet er et dugnadsprosjekt som er avhengig av bidrag fra skribenter med et samfunnsbevisst engasjement. Offentlig støtte til utgivelse av nettmagasinet har ikke vært mottatt. De midlene som har vært tilgjengelig har vært benyttet til drift av nettsiden, og til å øke distribusjonen av noen viktige debattartikler. Den uttalte målsetting om å kunne honorere alle publiserte artikler har det ikke vært mulig å realisere i første driftsår.


Vi vet at vi følges nøye av toneangivende redaksjoner også utenfor landsdelen. Det er vi både stolt av og tilfreds med, for det innebærer at vi er en stemme som blir hørt i den offentlige debatt. Det har vi tenkt å fortsette med, og i mellomtiden ønsker vi alle våre lesere en riktig god påske!


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page