top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kristiansand har tapt 400 000 kroner hver dag i 20 år på salget av Agder Energi-aksjer

KRONIKK 29/11-20: I dag sliter mange kommuner i Agder økonomisk. Situasjonen hadde vært mye bedre om de ikke hadde solgt unna nær halvparten av aksjene i Agder Energi i 2001. Særlig har dette vært fatalt for Kristiansand som har tapt omtrent 400 000 hver dag i snart 20 år på salget. Dette er midler som de folkevalgte kunne brukt til velferd – og kultur. I stedet fikk vi Cultiva, utenfor folkevalgt kontroll.


foto: Øyvind Andresen


Av Øyvind Andresen, publisert 29/11 2020


I 2000 gikk Vest-Agder Energiverk, Aust-Agder Energi og Kristiansand Energiverk sammen om å danne landets tredje største energikonsern, Agder Energi, som kom i drift fra 1. januar 2001. Selskapet var fra starten av eid av de 30 Agder-kommunene, men i løpet av høsten 2001 solgte mange av kommunene en stor del av aksjene sine til Statkraft. I alt ble 45.5% av aksjene solgt, for i overkant av 5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet ivret mest for dette nedsalget, og det var særlig Kristiansand som solgte seg ned - fra en eierandel på 27,8% til bare 5,3%. For 22,5% av aksjene i Agder Energi fikk byen ca. 2,5 milliarder kroner.


Agder Energi har vært en gullgruve for eierne. Aksjeutbyttet har vært fra 400 til 900 millioner hvert år. Av dette har altså litt under halvparten gått til Statkraft, mens resten har fordelt seg på de tredve kommunene i Agder. Ut fra årsregnskapene til Agder Energi har Argument Agder regnet ut at fra 2001 til i dag har det totale utbyttet vært på nær 12 milliarder kroner.


Seniorforsker Roger Normann ved Agderforskning regnet på de økonomiske konsekvensene av at Kristiansand kommune solgte det meste av aksjene i Agder Energi og investerte i stiftelsene Cultiva og Sørlandets kompetansefond. Regnestykket, som ble gjort på grunnlag av verdiutviklingen fram til 2006, viste et tap for kommunen på mellom 1,6 og 2,4 milliarder kroner. Etter dette har kommunens tap økt betydelig, blant annet som følge av finanskrisen, hevder Normann overfor Nationen. «Kristiansand ble lurt av egne rådgivere til å selge unna aksjer i Agder Energi», sa han til NRK i 2010.

Til sammen har Agderkommunene som solgte seg ned, tapt ca. 5,5 milliarder i utbytte i løpet av disse 19 årene. Det tilsvarer omtrent 800 000 kroner pr. dag.

Kristiansand har tapt ca. 2,7 milliarder i direkte inntekter i løpet av de årene som er gått etter salget - penger som de folkevalgte kunne brukt på velferd og kultur. Dette tilsvarer omtrent 400 000 kroner tapt hver dag fra 2001 til i dag. I 2018 var for eksempel aksjeutbyttet på 608 millioner – og i 2019 var det på 592 millioner. Bare disse to årene tapte Kristiansand kommune 270 millioner som kunne gått rett inn i kommunekassa.


Brorparten av pengene fra aksjesalget ble plassert i Cultiva – Kristiansand kommunes energistiftelse. Stiftelsen har brukt i overkant av 700 millioner til forskjellige formål. Stiftelsen hadde en forvaltningskapital på ca. 2,2 milliarder norske kroner pr. februar 2020. Cultivas bevilgninger er det ikke de folkevalgte som bestemmer over. Det så ut til å glede styrerepresentant i Cultiva Torbjørn Urfjell, som uttalte følgende til Fædrelandsvennen 20/1 2018: «Det er deilig å ikke sitte her som folkevalgt, men som styremedlem for en stiftelse som vil noe». Uttalelsen falt i forbindelse med at et enstemmig styre vedtok å støtte Kunstsiloen med 100 millioner kroner. Urfjell er i dag kulturdirektør for den nye storkommunen Kristiansand. Det er gått mange år siden han som SV-politiker raste mot opprettelsen av Cultiva og ansettelsen av Erling Valvik som første direktør i stiftelsen, mannen som hadde forberedt hele salget mens han var rådmann i Kristiansand.


Til sammen har Agderkommunene som solgte seg ned, tapt ca. 5,5 milliarder i utbytte i løpet av disse 19 årene. Det tilsvarer omtrent 800 000 kroner pr. dag. Opp mot dette må man regne at kommunene har brukt salgssummen til diverse investeringer. Men det kan uansett ikke veie opp for at vannkraftverk er nærmest evigvarende pengemaskiner, som produserer dag og natt uansett konjunkturer. Statkraft har for lengst tjent inn summen de ga for Agder Energi-aksjene.


En trøst er det at det var et heleid statlig selskap som kjøpte aksjene; så utbyttet har tilført staten mer penger. Men hvor lenge varer det? Tidligere høyre-ordfører i Kristiansand Arvid Grundekjøn har, som vi har skrevet om tidligere her på Argument Agder, lansert et forslag om å delprivatisere Statkraft og sette selskapet på børs. Dette er i overensstemmelse med hva Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet. Det betyr at vi kan risikere at deler av det "hvite gullet" som produseres i Agder vil renne ned i lommene til noen av verdens rikeste mennesker i stedet for å gå til det offentlige.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page