top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Elbiler løser ikke miljøproblemene


KOMMENTAR 15.10.21: Elbilsatsningen i Norge er både forhastet og overdrevet. Globalt sett er det ikke noen miljøgevinst i å bytte ut fossilbiler med elbiler, når batteriproduksjonen tas med i regnskapet. Produksjonen av elbilbatterier har alene dobbelt så stort CO2-utslipp som fossilbilers totale utslipp ved produksjonen. Dessverre har verken politikere eller elbilfantastene klart, eller funnet det formålstjenlig, å ta det globale perspektivet med i totalvurderingen.


Bedre å kjøre en gammel fossil bil i god stand enn å kjøpe en ny elektrisk bil, skriver artikkelforfatteren. foto: Wiki Commens

Av Geir Martinussen, elektroingeniør og universitetslektor i matematikk, publisert 15.10.2021Vi fjerner ikke klodens miljøproblemer ved at det blir renere luft i byer i Norge.

Tvert imot overfører vi problemene til andre land, de som produserer bilene og de som fortsatt genererer nødvendig strøm til produksjonen, og til annet bruk, fra kullkraftverk.

Spesielt er produksjonen av batterier problematisk. Til dette kreves mye energi og store mengder litiumkarbonat, hvorav en vesentlig del utvinnes i Sør-Amerika, med svært store negative påvirkninger. Den EU-finansierte miljøorganisasjonen Reduse påpeker at grunnvannet forstyrres og dermed vannreservene, våtmarksområder tørker ut, helseskadelig støv virvles opp, vannkilder og jordsmonn forurenses.


Også kobolt er en viktig ingrediens i elbilbatterier, og skaper tilsvarende miljøproblemer. Det meste av verdens kobolt kommer fra Kongo. Både Unicef og Amnesty er sterkt bekymret for de over 40.000 barna i Kongo som jobber i uregulerte koboltgruver. Mange av dem dør eller skades alvorlig.


Har vi en eldre fossilbil i brukbar stand, gir det en miljømessig meget negativ effekt å skrote den for å kjøpe elbil. En ti år gammel fossilbil med en kjørelengde på 10.000 km/år, kan fortsette å kjøre i mer enn ytterligere ti år før den har sluppet ut tilsvarende CO2-mengde som en elbil av samme størrelse har gjort allerede før den har kommet på veien. Så skrot for all del ikke en eldre fossilbil i bra stand!


Så skrot for all del ikke en eldre fossilbil i bra stand!

Det betales ikke veibruksavgift for elbiler, selv om de på grunn av tyngden sliter mer på veiene enn fossilbiler og virvler opp mer veistøv. For fossilbiler er avgiften lagt inn i prisen for bensin og diesel. I dag sponses elbilene med mange milliarder bare ved å slippe avgifter. Det er penger som kunne vært brukt på kollektivtransport, sykkelveier og mye annet fornuftig.

Elbiler bruker dessuten strøm, som globalt sett i stor grad kommer fra forurensende kullkraftverk. I Norge tror mange at deres elbil kjører på «grønn» strøm., men da har de ikke forstått sammenhengen. Elbiler bruker mye strøm som kunne vært eksportert til land i Europa og som kunne redusert strømproduksjonen fra kullkraftverkene.


Om en del år vil nok produksjonen av elbiler ha blitt mer miljøvennlig og forurensningen fra kull blitt mindre. Inntil det må elbilene belastes med tilsvarende avgifter som fossilbiler, og alle andre fordeler må fjernes.Innlegget har tidligere vært publisert som debattinnlegg i Klassekampen 11/10Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page