top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vold på våre barne- og ungdomskoler er normalisert. Det kan vi ikke akseptere.

Synspunkt 21.06.2023: Oppgradering av skole - og skolestrukturen må skje i løpet av neste valgperiode. Vold og utagerende adferd på skolen må få følger for de som utøver volden, og møtes med konsekvente tiltak.


Illustrasjon: Steinar Bergstøl Andersen, foto privat

Av Steinar Bergstøl Andersen, 8. bystyrekandidat for FrP, publisert 21.06.2023


I Kristiansand har vi en rekke skoler som er blitt nedprioriter. De var forfalne fra før også, sammenliknet med skoler i andre velferdssamfunn. Våre små barn går på skoler som er i elendig forfatning flere steder i byen. Fiskså Skole, Slettheia skole, Hånes skole, listen bare fortsetter. Jeg kunne brukt hele leserbrevet på å ramse opp skoler som ser ut som østeuropeiske fengsler.


Jeg stiller til valg til bystyret i Kristiansand, og oppgradering av skoler og skolestruktur må gjennomføres i neste periode. Kommunen er overadministrert, og vi må ta grep. Derfor må vi få på plass et solid, stabilt, forutsigbart og handlekraftig borgerlig styre av Kristiansand. Det er først da man kan gjennomføre drastiske tiltak, skape ending og arbeide mot felles mål. Skole skaper engasjement, og det er vår jobb at alle barn skal ha en god skole.


Hvis vi fortsetter som før vil volden bli råere, røffere og få flere ofre.

Jeg vil ha trygge og gode skoler for våre barn og unge i fra 1-10 klasse. Det har vi ikke i dag. I dag er vold, mobbing, utagerende oppførsel og gjengkriminalitet utbredd. Dette går ikke bedre, volden eskalerer. Hvis vi fortsetter som før vil volden bli råere, røffere og få flere ofre.


Vi må adressere denne utfordringen med klare og tydelige grep. Jeg vil at politiet skal få økte ressurser, at det blir satt opp overvåkningskamera på skolene i utvalgte soner i skolegården, slik at det blir «safe zones», og et sted der elever kan oppholde seg. Skolen skal være et sted der de som blir utsatt for vold ser gjerningspersonen bli stilt til ansvar, straffeforfulgt, og hvis vedkommende er under den kriminelle lavalder blir bortvist fra skolen, og må bytte skole.


Vi må også vurdere om man skal ha oppgradert vakthold av andre sikkerhetsselskap som patruljerer skolene våre. Det er så tydelig at volsspiralen eskalerer, og den må stoppes før den kommer ut av kontroll. Partier på venstresiden er ikke i stand til å stoppe dette. De vet sikkert ikke at under deres styre så har volden eksplodert. Hvis de vet om det så har de i alle fall ikke tatt ansvar. Arven etter dagens Arbeiderpartistyre er mer vold på skolene, forfalne skoler, mer uønsket deltid i helsesektoren.


Vi ønsker endring. Vi aksepterer ikke at vold og trakassering blir normalisert. Det er kun et sterkt FrP som kan ta tak i dette. Vi må ha mer politi, mindre barnevernsinstitusjoner og videre fullmakter til ordensmaktene. Jeg er også positiv til at det opprettes flere Kristne skoler, der elevene får bedre oppfølgning, flere lærerressurser og en tryggere skolehverdag. I tillegg får de mulighet til å lære mer om vår kristne kulturarv.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page