top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vilkårlig taksering av eiendommer i Søgne

KOMMENTAR 8/3 - 2021. Hytta i skogen i Søgne fra 1953 som du ser på bildet, er taksert av kommunen til nær to millioner kroner, basert på en markedspris på 50 000 pr. kvm. Det er dobbelt så mye du må gi pr. kvm for ei ny hytte på høyfjellet.Alle foto er private

Av Øyvind Andresen, publisert 8/3-2021


I fjor ble det gjennomført ny taksering av alle eiendommer i Kristiansand. Nylig fikk innbyggerne i den nye storkommunen brev om hvor mye de skal betale i eiendomskatt i 2021 etter den nye takseringa. I Søgne har dette utløst sinne og frustrasjon. Mange reagerer på at de får minst dobbelt så mye i skatt, og at takseringa virker helt vilkårlig og ukyndig.


Bildet over viser hytta til Terje Sundbø. «Hytta er fra 1953, den er uten strøm og vann, og er uisolert», sier han til Argument Agder. «Den ligger midt inni skogen ved en myr og brukes til dagsturer og vedhogst, men aldri overnatting pga. mye lekkasjer. Bildene er fra i fjor da jeg erstattet et knust og råttent vindu med et brukt. Hytta er taksert til 1 850 000, men kan ikke være mer verd enn ca. 200 000.»

Råte under kjøkkenvinduet


Råtne kledningsbord er erstattet med nye.Sundbø mener at det aldri har vært noen og besiktiget hytta, og at den må være taksert via Google Earth. Det er firmaet Verditaksering Kjell Larsen AS som har foretatt taksering av 53 000 eiendommer, mens en sakkyndig nemnd har vurdert og vedtatt de endelige satsene.


Omkostningene for takseringene hadde en ramme på 22, 9 millioner pluss moms. I noen kommuner, som Tvedestrand, la man i stedet likningsverdien for boliger til grunn for ny takst. Den er gratis tilgjengelig.


Det er likevel primært den nye takseringa som har ført til den kraftige økninga av eiendomsskatten for mange, særlig i Søgne

Det var høyere eiendomsskatt i Kristiansand enn i Søgne og Songdalen før kommunesammenslåinga 1/1-2020. Skattesatsen i Kristiansand var før sammenslåing på 5,7 promille. Skattesatsen er i år på 2,2 promille, og det er ikke bunnfradrag som det tidligere var i Søgne. Det var på 900 000 i Søgne, i Songdalen var det på 300 000. Det er likevel primært den nye takseringa som har ført til den kraftige økninga av eiendomsskatt for mange. Eiendomsskatten skal ytterligere opp de neste åra.


Sundbø kommer nok ekstra uheldig ut fordi man tydeligvis regner en kvadratmeterpris på 50 000 for fritidsboliger uansett om beliggenheten er på ville heia eller en idyll ved kysten. Takseringa virker ukvalifisert fordi den bryter helt med det kommunen skriver på sin hjemmeside:


«Taksten baserer seg på

  • Faktaopplysninger om areal på bygning og tomt

  • Skjønnsmessige vurderinger av eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter»

Kommunen har satt ned en sakkyndig nemnd som ledes av Grete Kvelland Skaara (KrF). Nestleder er Johnny Greibesland (SP) , Songdalens tidligere ordfører som kjempet innbitt for storkommune. De tre andre er Aase Gerd Paulsen (Ap), Jarle Johan Valsvik (Ap) og Inger Skeie Hansen (Høyre). Medlemmene i nemda mottar følgende honorar, vedtatt av bystyret 17/2 i år (begrunnet med høy arbeidsbyrde): "Honoraret i omtakseringsperioden (år 2020-2021): Årlig fast godtgjørelse leder 10% av lønnsnivå C: kr. 88 834,00 Årlig fast godtgjørelse medlem 5% av lønnsnivå C: kr. 44 417,00 Møtegodtgjørelse: kr. 2.665,-"


Det er liten tvil om at Solberg-regjeringen har pålagt kommunene mange oppgaver uten at de er kompensert økonomisk. De fleste kommuner har derfor motvillig måtte innføre eiendomsskatt. Men hvis gjennomføring av takseringa oppleves byråkratisk, usosial og vilkårlig, vil denne skatten miste sin legitimitet blant innbyggerne. Særlig når innbyggerne får dårligere tjenester, slik mange i Søgne og Songdalen opplever i storkommunen.


 

Hvis du har flere eksempler på vilkårlig og urimelig taksering, så send tekst og bilder til oss på e-post : post@argumentagder.noComments


Commenting has been turned off.
bottom of page