top of page
  • Forfatterens bildeArgument

- Vi i Songdalen var en av Norges beste på eldreomsorg, og nå river politikerne det ned bit for bit

Kronikk 26/3 - 2021: Direktøren for helse- og mestring i Kristiansand kommune, Brede Skallerud, anbefaler at sonekontoret for hjemmetjenesten flyttes fra Nodeland til Tangvall. Det var opp til orientering i Helseutvalget 23. mars. Det er samlet inn nær 2000 underskrifter mot dette forslaget. Saken skal kommer opp i bystyret seinere. Else Mari Hagen har sendt denne kronikken til Argument Agder:


foto: Argument AgderAv Else Mari Hagen, Administrator for facebook – gruppa "«Nok er Nok Vi vil ha Songdalen Kommune tilbake❤️", publisert 26/3 - 2021


Vi i Songdalen var en av Norges beste på eldreomsorg, og nå river politikerne det ned bit for bit. Som innbyggere har man ved en underskriftskampanje rett på å kunne sette en sak på den politiske dagsordenen, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi leverte i midten av oktober i fjor inn nærmere 2000 underskrifter mot flytting av sonekontoret fra Nodeland til Tangvall. Etter kommunalloven er man pliktige til å ta opp denne underskriftskampanjen som egen sak i bystyret. Dette er fortsatt ikke gjort, og vi mener at dette MÅ gjøres FØR saken blir avgjort. Samtidig har jeg ved flere anledninger bedt om svar på mine innbyggerspørsmål (se under) uten hell. Dersom politikerne mener dette er faglig og økonomisk forsvarlig å flytte sonekontoret, bør de kunne svare for alle disse spørsmålene som i innbyggerne vil ha avklart. Her handler det ikke bare om økonomi, men også verdighet, livskvalitet og trygghet for de eldre. Etter nedbemanningen i Songdalen hjemmetjeneste er det flere ansatte som har førtidspensjonert seg fordi de ikke orker å jobbe under Kristiansand-standard. Noen har sagt opp av samme årsak og begynt å jobbe i nabokommunen. Flere er sykemeldte. Hvordan kan de mene dette er faglig ansvarlig når man ser hvor langt nede på listen Kristiansand kommune i utgangspunktet lå innen helse? Vi ønsker svar med et kalkulert regnestykke på innsparelser ved å nedbemanne med 5,8 årsverk. Og vi ønsker svar på alle våre punkter her:

For det første: Før sammenslåingen ble vi lovet at vi skulle ta det beste fra hver kommune. Vi skulle få beholde skoler, legevakten i Songdalen og hjemmetjenesten. Etter sammenslåingen har det ene etter det andre enten blitt utsatt, nedlagt eller flyttet.

Vi i Songdalen hadde også god økonomi før sammenslåingen. Gamle Kristiansand kommune hadde derimot masse gjeld og er på ingen måte interessert i å prate om å utsette eller droppe Kunstsiloen eller kulturskole. Nå tar dere jammen meg også og vil flytte sonekontoret i gamle Songdalen også. Dette er langt over streken, og vi har fått nok. Hjemmetjenesten i Songdalen var en av Norges beste på helse- og omsorgstjenester. I 2019 var vi den 9. beste på dette i hele Norge.


Som tidligere pårørende har jeg selv sett og opplevd hvor frustrert min syke mor var da det kom vikarer eller skjedde saker som hun ikke hadde forventet, og hvor fortvilte og frustrerte de ansatte i hjemmetjenesten var når de ikke hadde tid til en prat eller var for seine. Jeg så også hvor mye de jobbet for å komme over alle de skulle besøke. Er dere klar over hvordan det er for et sykt menneske å skulle forholde seg til mange forskjellige mennesker som skal vaske, stelle og gi dem medisiner? Dette finner vi oss bare IKKE i og ønsker hjemmetjenesten slik den er, og vi vil beholde sonekontoret i tidligere Songdalen sone for tross alt Songdalen er den tredje største bydelen i hele nye Kristiansand.


For bemanningen hadde vi allerede en utfordring med å kunne gi respons og tilsyn innen forventet frist på maks 30 minutter ved utløsning av en trygghetsalarm. Ved en samlokalisering på Tangvall, vil avstanden fra Tangvall til innerste punkt i sonen være opptil 40 kilometer, noe som vil ta opp til en times kjøring hver vei. Ved utløsning av en trygghetsalarm, kan det da ta opptil tre timer under en uttrykning. Da forutsatt gode kjøreforhold.

Ved snø og glatte veier, vil det ta lengre tid. Dette betyr også at flere brukere vil få mindre tid fra hjemmetjenesten ved hver slik uttrykning. Ved overlapping og lunch vil det i tillegg gå mye tid i kjøring til og fra sonekontoret, noe som vil gå utover tiden til brukerne.

Spørsmål 1: Hvordan vil dere løse disse problemene?

For det andre: Dere har sagt at det er mye å spare på en samlokalisering. Det tilsier også at for å omstrukturere og sette dette ut i livet, må det i forkant ha vært satt opp et regnestykke. Kristiansand kommune har også en leiekontrakt på ti år for det nye jernbanebygget som nå bygges på Nodeland. Her kunne sonekontoret vært flyttet til.

Dere ønsker også å redusere kjøring, forurensning og vurderer å kjøpe elbiler. Dette koster å anskaffe. Her må det påregnes biler som er beregnet på lange avstander mellom hver lading, altså noe som tilsvarende det Tesla har og som vel få andre biler har. I tillegg må det være tilgjengelige ladestasjoner og tid nok til å lade.

En annen ting er at det er flere steder i gamle Songdalen hvor man er avhengig av firehjulstrekk for å komme frem. Det er allerede startet nedbemanning i Songdalen sone, og vi vet også at flytting av sonekontor skal tas opp i budsjettmøtet.


Spørsmål 2:

Av den grunn spør vi ikke om eksakte innsparinger, men vært spørsmål er hvor mye dere vil spare på denne flyttinga?


For det tredje : En direkte henstilling til ordføreren:

Spørsmål 3:

Kjære ordfører, vil du gjøre alt i din makt for å prioritere at vi skal få beholde sonekontoret og bemanningen slik den var før sammenslåingen?


Kommentarer? Send til post@argumentagder.noComments


bottom of page