top of page

Usaklig angrep på Argument Agder

Kommentar 05.05.2022: Under en interpellasjon i bystyret 27. april karakteriserte gruppeleder Kenneth Mørk med ordfører Skisland velsignelse Argument Agder som "useriøs" og "tendensiøs".


Ordfører Jan Oddvar Skisland Kenneth Mørk


Av Kathinka Aslaksen, publisert 05.05.2022


Under kommunestyremøtet 27.04 kom ordfører Jan Oddvar Skisland og Kenneth Mørk, ordførerens rådgiver og gruppeleder i Kristiansand Arbeiderparti, med sterke angrep på nettmagasinet Argument Agder under en interpellasjon (sak 71/22) fra Nils Nilsen (Demokratene).


Saken dreide seg om at ett og samme firma, konsulentfirmaet Norconsult, endog en og samme person, sto bak en rapport om miljømessige konsekvenser av ny containerhavn i Topdalsfjorden, og også selve utbyggingsplanen. En klar rollesammenblanding. Argument Agder omtalte denne saken i en artikkel fra januar i år, «Avtalt spill», av redaktør Bernt Utne, og det var grunnlaget for Nilsens interpellasjon. Nilsen stilte spørsmål til ordføreren om det ikke burde gjøres en uavhengig granskning.


Ordfører Skisland svarte da fra talerstolen: «Interpellasjonsinstituttet er ikke til for å kommentere tendensiøse skriverier og løse påstander fra tilfeldige nettsteder. Så mitt svar til Nilsen er ’Nei’».


Etter at Mali Tronsmoen, SV hadde uttrykt støtte til Nilsen, kom Kenneth Mørk på talerstolen. Han uttrykte først full tillit til det arbeidet Norconsult hadde gjort for kommunen. Så hadde han følgende å si om Argument Agder: «Det er ofte tendensiøst det som skrives der, og jeg har lest mye der som ikke er spesielt tillitvekkende».


Ledelsen i Kristiansand Arbeiderparti levnet altså ikke Argument Agder noen ære. Nettstedet ble stemplet som useriøst, ikke noe å ta hensyn til. Kritikken ble fremført i generelle vendinger uten konkrete eksempler.


Etter min mening bør vi kunne forvente et mer saklig debattnivå fra fremtredende politikere. Det er ingen som krever at Skisland og Mørk liker alt som skrives i et maktkritisk medium som Argument Agder. Men de bør imøtegå kritikk med argumenter, og ikke komme med løse, ubegrunnede påstander. Ordføreren og gruppelederen for Ap avdekker en manglende forståelse for ytringsfriheten og pressens rolle. Dessverre har de to med dette bidratt til å videreføre et forsuret debattklima i Kristiansand preget av polarisering.


Denne uka er Kristiansand kommune medarrangør av Demokratiuka, som ifølge egne ord skal «gjøre Kristiansand til et senter for debatt og utvikling for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati». Her har nok både Skisland og Mørk noe å lære.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page