top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Uakseptabelt med havn i Kongsgård bukta

Tilsvar 28.02.2022: I denne kronikken svarer forfatteren på utspillet fra NHO Agder, Node og Næringsforeningen for Kristiansand om den planlagte utbygging av ny havn i Kongsgård-Vigeområdet.


Illustrasjon: Kristiansand havn


Av bygningsingeniør Arild A. Andersen, publisert 28.02.2022

Støy og andre plager

Verken jeg eller andre som er motstandere av havn i Kongsgårdbukta er motstandere av et sunt og godt næringsliv og ei havn med vekstmuligheter. Vi mener at man ikke kan fortsette å utvikle den videre til mangedoblet aktivitet mens man samtidig får en ny stor boligbebyggelse, når det allerede nå er mye støy og plager fra havneaktiviteten.

Dette synes mange er uakseptabelt.


Mangler jernbanetilknytning

Videre synes det klart at ei ny moderne havn må ha jernbane inn på kaiområdet.

En tidligere varestrømsanalyse i havna viste tydelig at de store brukerne,

Glencore, Elkem, Vossvann og andre i distriktene vest og nord for havna

stod for 75% av konteinergodset. Da blir det helt feil å legge fremtidens

havn uten jernbane øst for byen. Med dagens konteineraktivitet vil det gi ca 10 til 12 trailere i timen på dagtid og opp mot det doble i 2065. Disse skal gjennom byens veinett.

Dette synes mange er uakseptabelt.

Attraktivt boområde

Flere seriøse arkitekter og andre har sett de muligheter Kongsgårdbukta rommer til utvikling av et meget attraktivt boligområde. Beliggenheten rett mot syd, med sol og lys sommer som vinter, utsikt og lunhet for vind og sjø, og tett på sentrale deler av Lund og Kvadraturen, gir området en unik mulighet som må gripes av våre myndigheter. Med en åpen strandpromenade foran en spennende bebyggelse, som videreføres med natursti opp til utkikkspunktet Ringknuten, blir det en fantastisk åpning mot sjøen for byens turgåere.

Dette synes vi er helt akseptabelt.

Jeg vil i det videre gi mitt forslag til løsning for fremtidens havn i Kristiansand.


Containerhavnen må legges i KMV-området

Basert på tidligere utredninger om containerhavn på KMV-tomta har jeg vist at man kan anlegge ei moderne effektiv containerhavn for to store skip samtidig med to jernbanespor på 300 meter og lagerkapasitet på kaiområdet på 1400TEU. Etter nyeste vekstprognoser burde dette rekke til år 2065. Dette alternativet baseres på at kaien fundamenteres på stål og betongpeler til fjell som gjør at utbyggingen kan gjennomføres på 2 til 3 år. Kostnader vurdert ut fra tidligere utredninger bør ligge godt under en milliard.


Øvrig havnevirksomhet

Oljeservicehavn må ut av fjorden. For meg synes Strømsvika ved Mandal å passe bra. Gismerøya like ved er vel etablert i denne virksomheten. Glencore og Elkem har egne kaier til sine bulklaster. Øvrige bulklaster bør også gå til Strømsvika. Kystbåtene bør kunne få bruke den gamle KST kaia selv etter at resten av dagens containerhavn er omdisponert til andre formål. For mange vil dette bli et hyggelig innslag i den nye Vesterhavna. Cruiseskipene bør vel bli ved sin nåværende nye kai.

Ferjehavn

Ferjehavna må få et «lokk» over deler av oppstillingsplassen, stort nok til å erstatte tapt areal til Gartnerløkka. Sementkaien i Vige bør kunne tilpasses nye veier og bli der den er.

Havvind

Service for utbygging av havvind i Sørlige Nordsjøen burde være svært så interessant for NOV og andre i Korsvikfjorden og ved Andøya. Men Farsund og Stavanger er nok harde konkurrenter om de jobbene.

Konklusjon

Jeg håper med dette at man innser at det finnes alternativ til storhavn i Kongsgårdbukta. Bygging av ei ny storhavn kan ikke gjennomføres uten å ta hensyn til massive naboprotester, og dagen krav og forventninger til miljø.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no留言


bottom of page