top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Spill for galleriet?

Synspunkt 11.01.2024: Et toprissystem for strøm er mulig å innføre, og kampen for å endre strømpolitikken er så visst ikke et spill for galleriet.Av pensjonert platearbeider Ivan Høgeli, publisert 11.01.2024


I en artikkel i Argument Agder den 04.01.2024 beskriver Knut Erik Severinsen meg som lite klok og at jeg og mine meningsfeller ikke forstår politikernes hensikter når de uttaler seg om energipolitikk. Bakgrunnen er min artikkel i nettmagasinet den 20.12.2023.


Formannskapet i Kristiansand gjorde vedtak som jeg så på som svære positive, mens Severinsen fastslår at det hele er et spill for galleriet. Han hevder at det bare finnes to mulige løsninger for å oppnå nasjonal styring med energipolitikken, enten ut av EØS/ACER og/eller å kutte de enorme utenlandskablene. Ordfører Bernander og AP-gruppeleder Mørk serverer begge en simpel bløff som de burde avstå fra når de stemmer som de gjør i formannskapet, ifølge Severinsen.


Han kan selvsagt ha rett når det gjelder min klokskap i denne saken, men i så fall er jeg i godt selskap. Strømprisutvalget oppnevnt av regjeringa mener at et system som likner vårt gamle toprissystemem er mulig å innføre. Den alternative energikommisjonen har en rekke løsninger som sikrer norsk kontroll med vår viktigste ressurs. Hvis Severinsen har rett er alt arbeid som gjøres for å endre regjeringas politikk fånyttes. Ingen har foreslått å kutte kablene og ingen tror at EØS/ACER-avtalen skrotes i overskuelig fremtid.


Når Høyre og AP i Kristiansand begge utfordrer regjeringa i disse spørsmålene er det et tegn på at regjeringa er på kraftig kollisjonskurs med ‘folk flest’.

Hva som gir grunn til optimisme? Stortingsflertallet inklusive Arbeiderpartiet sa ja til ACER, men 120 Arbeiderpartiordførere protesterte, LO og flere av de tyngste fagforbundene sa nei, av innenrikssaker er dette den som skaper størst engasjement. Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen sa at han kunne skrive under på rapporten fra Fellesforbundets kraftutvalg  som bla. foreslår at det opprettes et statlig strømselskap som står for kjøp og salg for å sikre en rimelig strømpris til folk og næringsliv. Når Høyre og AP i Kristiansand begge utfordrer regjeringa i disse spørsmålene er det et tegn på at regjeringa er på kraftig kollisjonskurs med ‘folk flest’.


Løpet er ikke kjørt. I mer enn 80 år mente de fleste, også de mest ihuga markedsliberalistene at energi måtte være et offentlig anliggende. Samme holdning lå til grunn da norsk oljepolitikk ble utforma på begynnelsen av syttitallet. En ressurs som skulle komme hele det norske folket til gode. Sannsynligvis mener folkeflertallet det samme i dag. Kampen for å endre strømpolitikken er så visst ikke et spill for galleriet. Lier-Hansen som representant for industrien, og Bernander og Mørk som representanter for partiene i Kristiansand slutter opp om noen av fagbevegelsens viktigste krav. Det er svært spesielt.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comentarios


bottom of page