top of page
  • bharaldu

Spill for galleriet!

Synspunkt 04.01.2024: Pensjonert platearbeider Ivan Høgeli har i Argument Agder et leserinnlegg som ved første øyekast kan se enestående flott ut! Men, dessverre er det bare et spill for galleriet.Av Knut Erik Severinsen, publisert 05.01.2024


En skulle tro at den pensjonerte platearbeider Høgeli  var klokere enn å hylle Mathias Bernander og Kenneth Mørk for deres skriv til dagens regjering omtalt i Argument Agder og publisert 20.12.2023.


Høgeli skriver blant annet i sitt leserinnlegg følgende: "For meg som vanlig strømkunde, og for industri og næringsliv, må dette være vedtak, som hvis de får gjennomslag, vil bety en drastisk endring av norsk strømpris politikk."

Det vil neppe eller ganske sikkert aldri skje. Grunnen er at vi er innmeldt i Acer og godkjent EU sine energipakker.


Kortversjonen av denne avgjørelsen sier som følger: Stortinget har samtykket til godkjenning av innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke, og som skal videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass. Gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett krever endringer i energiloven og naturgassloven. Stortinget vedtok at i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skal det avgis en formell erklæring overfor EU/EØS som gir uttrykk for vår holdning i tråd med prinsippene i flertallsinnstillingen, Innst. 178 S (2017–2018), som slår fast at dette vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk. Energimarkedspakken innebærer deltagelse i ACER, som skal være en rådgivnings instans for nasjonale reguleringsmyndigheter om praktisering av EU-regelverket i Europa. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.


I denne auksjonen deltar krafttradere fra hele Europa og den som kjøper den dyreste pakken, ja han legger også  grunnlaget for neste dags strømpris!

Det er sannheten for alle dere der ute som tror på Mathias Bernander og Kenneth Mørk og alle som hyller et fritt marked. Norge er med i et kraftmarked, og det er Nord-Pool som selger all strøm hver dag kl.12. I denne auksjonen deltar krafttradere fra hele Europa og den som kjøper den dyreste pakken, ja han legger også  grunnlaget for neste dags strømpris!

Norge er innmeldt i et marked som er umettelig på energi. Når Mathias Bernander og Kenneth Mørk sier hva de gjør på dette formannskapsmøtet så er det en simpel bløff de burde avstå fra.


Kenneth Mørk og Mathias Bernander kan reise til Oslo 2 ganger i uka resten av sitt liv, de får ikke gjort noe med dette.  Det er kun to mulige løsninger. Enten ut av EØS/ACER og/eller å kutte de enorme utenlandskablene. Dette vil selvsagt ikke skje. Mathias Bernander og Kenneth Mørk er begge markedsliberalister, og de har begge klokketro på alt som oser av marked!


Når det er sagt så ville disse utenlandskablene vært en velsignelse for Norge om kraften kun gikk en vei.  For alle er enig i at å la vannet renne i havet uutnyttet er en dårlig ide. Med ved avtalene med EU gjennom EØS har noen få ytterst ubetenksomme politikere påført den norske befolkning hinsidige strømpriser til evig tid.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


コメント


bottom of page