top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Sosialdemokratenes kommunikasjonsutfordring

Kronikk 27.07.2022: Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kenneth Mørk sier at han ønsker å lytte til folket. Samtidig ønsker han ikke å lytte til innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen kommuner. Det mener artikkelforfatteren tyder på at Mørk og hans parti sliter med kommunikasjonen med sine velgere.


Illustrasjon: Arbeiderpartiet

Av Vidar Ertzeid, publisert 27.07.2022


Sosialdemokratiet i Norge synes å ha mistet vesentlig kommunikasjon og kontakt med tidligere kjernevelgergrupper. Ikke minst gjelder dette i Kristiansand.


For å belyse disse utfordringene, kan man bruke forsker Trygve Gulbrandsens presisering og avgrensing av ordet elitisme og en bruk av dette som bør passe inn lokalt:

1. "Elitisme i form av at eliten er i utakt med befolkningens behov og meninger".

2. "Elitisme i form av at elitene er skeptiske til og reiser tvil om borgernes eller velgernes politiske interesse og kompetanse".


Det var ikke Trump som vant valget i USA, men Hillary Clinton som tapte

Francis Fukuyamas "The end of History and the last Man" er en kontroversiell teori om at det vestlige, liberale demokratiet har nådd endepunktet i den politiske og samfunnsmessige utviklingen, etter over 30 års styresett og hegemoni. Fra USA kan man uttrykke at det var ikke Trump som vant valget i USA, men Hillary Clinton som tapte fordi hun manglet den nødvendige grasrotkontakten med folket! Arbeiderklassen mobiliserte, og stålarbeiderne i Midt-Vesten stemte på Trump som en protest mot et altfor lenge elitestyrt Washington.


Det samme kan sies om Brexit i England, der svorne labour-kretser var de ivrigste som ville ut av unionen. Eller at Marine Le Pen og Front National gjorde et brakvalg i Frankrike som en protest mot det etablerte. Den samme trenden har vist seg i flere andre europeiske land, der de etablerte borgerlige har fått betydelig støtte av ekstrem-høyre.


Som en liten delforklaring, og over til norske forhold, gir den franske stjerneøkonomen og sosialdemokraten Thomas Pikettys, blant annet med en sviende kritikk av Støre-regjeringens økonomiske politikk. Til Dagens Næringsliv sier han: "På lengre sikt er dette (formuespolitikken) et destruktivt valg for sosialdemokratiske verdier i Norge. Vi kan ikke bygge en modell som gjør noe med ulikheten uten å redusere de enorme forskjellene i formue og eierskap".


Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, tidligere forsker ved NUPI og statssekretær for Arbeiderpartiet, mener at "Sosialdemokratiet har mistet det ideologiske grepet.

Det har først og fremst glippet i kommunikasjonen med velgerne, og misfornøyde velgere trekker mot høyre». Det er altså en misnøye med det etablerte og elitestyrte hegemoni også i gamle Noreg.


Jeg mener bestemt at vi kan skimte paralleller fra storpolitikkens store arenaer - til vår nære, hverdagslige og politiske sandkasse. Etter å ha fulgt de siste års og måneders store, politiske saker i vår landsdel, som tvangssammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, silodebatten, Gartnerløkka/Østre Ringvei problematikken og bompengesaken, synes Barth Eides "kommunikasjonsglipp" mellom politikere og velgere også å gjelde for vår lokalpolitiske arena.


Når Mørk stadig gjentar at «Vi skal fortsette å lytte til folket», og samtidig bruker begrepet lokaldemokrati til bare å gjelde Kristiansand, mens innbyggerne i tidligere Søgne/Songdalen ikke skal lyttes til, synes kommunikasjonsutfordringen å bli en hovedsak også for profilerte ordførerkandidater ved kommende kommunevalg.

Dette til tross for at nyvalgt ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Kenneth Mørk, uttrykker seg megetsigende når han sier: «Vi må lytte mer til hverandre, og enda mer til de rundt oss, og så må vi se viktigheten av åpne og gode diskusjoner som bygger på fakta og det som forener».

Når Mørk stadig gjentar at «Vi skal fortsette å lytte til folket», og samtidig bruker begrepet lokaldemokrati til bare å gjelde Kristiansand, mens innbyggerne i tidligere Søgne/Songdalen ikke skal lyttes til, synes kommunikasjonsutfordringen å bli en hovedsak også for profilerte ordførerkandidater ved kommende kommunevalg.

For til tross for sikkert gode intensjoner fra mange folkevalgte, er likevel onkel Skrue, Kaptein Sabeltann, Kjutta, og ikke minst Tuppen og Lillemor godt representert i lokale utvalg og styrer, nemder og grupperinger - i vår kvadratursandkasse.


Vi må derfor vente i spenning til høstens kommunevalg for å se om kommunikasjonen ut til folket og tilbake til politikerne påvirker politikernes valg og meninger, og at denne kommunikasjonen får den soleklare betydning den bør ha.

Det har ikke skjedd til nå, men denne gang nytter det uansett ikke å skylde på andre enn seg selv og sitt eget partis ønske og evne til å forandre det politiske budskap til det folket vil ha.

Det er tross alt vi velgere som skal avgjøre hvem som skal styre kommunen for kommende periode.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page