top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Skjulte eiere

Kronikk 22.03.2022: Kan sanksjonsrammede russiske oligarker stå bak eiendomstransaksjoner i Norge? Det er det ingen som har oversikt over.


Norges viktigste kaianlegg for bilimport, Risgarden i Drammen, eies fra Luxembourg, skriver Dagens Næringsliv.

Av Øyvind Andresen, publisert 22.03.2022


Det finnes ikke noe system i Norge som fanger opp utenlandsk eierskap av eiendommer. Og derfor finnes heller ingen oversikt over hvem som står bak selskaper som eier hus, hytter, skoger, fjell, sjøer, næringsparker og landbruksarealer her til lands. Det er frivillig å registrere eierskap til eiendom i Norge. Mens nordmenn flest betaler sine skatter, har norske myndigheter ingen oversikt over hvor mange eiendommer som eies fra skatteparadis av rike nordmenn, fond og dollarmilliardærer.


Organisasjonen Transparency International gransket i en rapport fra 2021 eierskapet til 4270 eiendommer på Aker Brygge, Tjuvholmen, Sørenga og i Bjørvika i Oslo. Konklusjonen var at mer enn 500 av eiendommene eies av selskaper registrert i skatteparadiser.


Dagens Næringsliv avslørte 29/1 i år hvordan 1350 eiendommer i Norge eies fra skatteparadiset Luxembourg. Norske vindmøller, vannkraftverk, bygårder, luksusvillaer, fjelleiendommer, omsorgsboliger og havneanlegg kontrolleres av skjulte eiere i storhertugdømmet i hjertet av EU.


Hvis en eiendom i Norge eies av et selskap i et skatteparadis, kan aksjene i dette selskapet selges videre uten at transaksjonen i det hele tatt blir registrert.


Mange eiendomstransaksjoner i Norge går under radaren gjennom bruk av såkalte blankoskjøter, som ikke må tinglyses, og dermed ikke blir synlige for offentligheten. Det finnes ingen oversikt over bruken av blankoskjøter i Norge.


Det er heller ikke noe krav om å tinglyse eierskap til eiendom her i landet. En effekt av det er at mer enn 100 000 døde mennesker er registrert som eiere av eiendom i det offentlige eiendomsregisteret.


Vind- og vannkraftverk eid fra Luxembourg

DN har i sin artikkel laget et digitalt kart med oversikt over faste eiendommer eid fra Luxembourg. På dette kartet har jeg funnet en rekke faste eiendommer i Agder, som helt eller delvis eies fra Luxembourg. Det dreier seg om industribygg, lagerhaller, barnehager og en rekke mindre vannkraftverk.


Det er en økende tendens til at utenlandske fond, registrert i skatteparadis, eier norske vindkraftverk. Rapporten «Vindkraftens skyggesider» fra Tax Justice Network Norge viser at dette nå gjelder 42% av vindkraftverkene. Blant annet er Tonstad vindkraftverk eid av et fond i Luxembourg.


Mindre kjent er det at også private vannkraftverk eies av utenlandske fond som opererer fra storhertugdømmet Luxemburg. Det gjelder f. eks. Småkraft AS som eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. Småkraft, stiftet i 2002, var eid av selskapene Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft. I 2015 ble Småkraft solgt til det tyske investeringsfondet Aguila Capital. Det har hovedkontor i Hamburg, men opererer også fra Luxembourg. Aquila Capital er nå Norges og Europas største småkrafteier.


Norge er en trygg havn for oligarker

I budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene i fjor er det et punkt om at tinglysningsplikt og forbud av blankoskjøter skal utredes. Det har også vært på tale å lage et offentlig eierskapsregister. Men det virker som arbeidet med dette går svært langsomt. Inntil videre er det fullt mulig for narkobaroner, korrupte politikere og andre kriminelle å dra på boligraid i Norge. Oligarker, uansett nasjonalitet, kan finne en trygg havn i Norge.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


コメント


bottom of page