top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Sender søknad om løsrivelse

Pressemelding 23.02.2022: Aksjonsgruppen for løsrivelsen av Søgne har i dag sendt ut en pressemelding hvor man ber Kommunal - og distriktsdepartementet om å iverksette løsrivingsprosessen for gamle Søgne kommune fra Stor-Kristiansand.


Illustrasjon: Magnor Pettersen

Av Vidar Ertzeid på vegne av "Innbyggerinitiativ for å få Søgne kommune tilbake som selvstendig kommune" og «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake». Publisert 23.02.2023


I dag onsdag den 23. februar går søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet med anmodning om å iverksette den nødvendige saksprosess med sikte på at Søgne igjen blir en egen, selvstendig kommune fra og med 01.01.2024.


Det legges til grunn at nye Søgne kommune vil ha de samme grensene slik de eksisterte før tvangssammenslåingen med Kristiansand og Songdalen kommuner. Innbyggerinitiativet bak ønsket om å reetablere Søgne som selvstendig kommune, er bredt og omfattende. Hele 2292 innbyggere i tidligere Søgne kommune står bak anmodningen. Anmodningen gjøres bl.a. med henvisning til Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova) kapittel III - §1, §8 og §9.


Hovedbegrunnelsen for krav om reetablering av Søgne kommune er at kommunens innbyggere ved folkeavstemming i 2016 sa et klart nei til sammenslåing med Kristiansand. Søgne kommunestyre sa også nei. Det samme gjorde Songdalen kommunestyre hvis Søgne sa nei.


Dette faktagrunnlaget ble ikke behørig videreformidlet fra statsforvalteren i Vest Agder til Kommunal- og distriktsdepartementet og heller ikke fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Stortinget. Stortinget vedtok tvangssammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner med en stemmes overvekt på feilaktig saks- og faktaunderlag.


Tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner bekrefter flere av årsakene til den underliggende motviljen i befolkningen. Tjenester har blitt dårligere og samordnet til et lavere tjenestenivå. Kommunale avgifter og gebyrer har steget betydelig, og avstanden til beslutningstakere og ledelse har blitt lengre. Forutsetninger og mål ved sammenslåingen har dermed på flere områder ikke blitt oppfylt, der de overordnede og sentrale målene var mer demokrati og fordeler ved stordrift i en ny kommune.


Innbyggerinitiativet i Søgne har en klar forventning om at Kommunal- og distriktsdepartementet og regjeringen besitter politisk forståelse og politisk vilje, samt det nødvendige rettsgrunnlaget for å iverksette og gjennomføre prosessen med å fridele Søgne fra Kristiansand. I norsk offentlig politikk og forvaltning vektlegges i stadig sterkere grad viktigheten av tillit i forbindelse med utviklingen og byggingen av det norske samfunnet.


Innbyggerinitiativet har tillit til at embetsverk og politisk ledelse i Kommunal- og distriktsdepartementet legger til rette for at Søgne kommune gjenoppstår 01. 01. 2024.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Kommentarer


bottom of page