top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Pensjonistpartiet

Synspunkt 31.05.2022: Pensjonistpartiet ønsker å fremstå som et tydelig alternativ som prioriterer helse, oppvekst og mestring fremfor offentlig sløseri og overdådige prosjekter. Og hvorfor søker ordførerkandidater i andre partier utelukkende toppjobben spør forfatteren. Skyldes det snarere statusen og betalingen vervet gir enn ekte interesse for lokalsamfunnet?


Foto: Pensjonistpartiet


Av Svein Mykland, styreleder i Pensjonistpartiet, publisert 31.05.2022


Medlemsvekst

Pensjonistpartiet i Kristiansand opplever for tiden fin vekst, og har bare siden nyttår mer enn doblet sin medlemsmasse. I tillegg er det brukt mye tid på å ”renvaske” gamle medlemslister og ominnrede kontor/møtelokalet i Dronningens gate 21 for å kunne ta imot både gjester og avholde medlemsmøter og gruppemøter. Partiet har derfor enda ikke påbegynt sin nominasjonsprosess og utsetter denne til høsten slik at nominasjonskomiteen kan få gjort en grundig jobb med oversikt over alle våre medlemmers kvaliteter, og hvem av dem som kan ha lyst til å bidra de neste 4 årene etter valget 2023.


Aktive representanter

Våre 3 folkevalgte og vararepresentanter samt utvalgs- og styremedlemmer har vært mye i fokus både i presse med leserinnlegg og fra talerstolen hvor de har vært aktive med innlegg og forslag. Dette er nok en av årsakene til medlemsveksten.


Politiske prioriteringer

Andre saker hvor partiet har profilert seg er at PP fortsatt kjemper for en fornuftig og fremtidsrettet havneløsning slik at byen og regionen ikke skal stå uten direkte jernbanetilknytning til havn ”de neste 100 år”. Pensjonistpartiet vil fortsette jobben sammen med andre partier for å få til en havneløsning på KMV som vil kunne være langt mer bærekraftig både for økonomi, klima og miljø enn å flytte til Kongsgårdbukta hvor det vil bygges ei gigantisk industrihavn uten konkrete planer.

PP er også klart imot de foreliggende planer om byvekstavtale og dens mange bomstasjoner. Vi vil fortsette arbeidet med å sette fokus på fastlegeordningen sine problemer, kampen mot fattigdommen, oppgradering av skolene, flere sykehjemsplasser, nedsettelse av eiendomsskatt, kommunale prosesser og prioriteringer blant annet. Dette og mer har tydeligvis blitt lagt merke til og nye medlemmer melder seg inn.


Tydelig standpunkt

Pensjonistpartiet er i en revitaliserings prosess hvor vi skal være tydelige, sterke og synlige slik at også yngre velgere vil forstå at vi ikke bare bryr oss om pensjonistene, men at også barn og familier omfattes av vårt gode program. Under mottoet ”Livsglede, framtid og folkehelse” vil PP alltid kjempe for og prioritere lovpålagte oppgaver innen helse, oppvekst og mestring fremfor offentlig sløseri og overdådige prosjekter.


Ordførerkampen - interesse for politikk eller ego-tripp?

For tiden pågår det ”interne kamper” mellom aktuelle kandidater i andre partier som ønsker å stille seg til disposisjon som ordførerkandidater. Det mobiliseres fra alle sider om å melde seg inn i partiene for å kunne stemme frem sin foretrukne kandidat. Dette fører til vekst i medlemsmassene, i hvert fall frem til nominasjonsmøtene er avholdt. Og ”tapende” kandidater varsler allerede nå at de trekker seg også som listekandidater for sitt parti. For dem er det altså førsteplassen, eller ingenting!

På den bakgrunn er det legitimt å stille seg spørsmålet om hvorfor de egentlig stiller seg som kandidat til å bli byens neste ordfører? Er det lysten og motivasjonen til å drive med politikk for sin egen kommunes beste? Eller er det statusen/vervet og betalingen som er den egentlige årsaken?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page