top of page
  • Forfatterens bildeArgument

"På med vindusviskerne !"


KRONIKK 10.3.21: Store, kontroversielle saker kan fort skape vanskelige "kjøreforhold" for Kristiansands politiske miljø, og medføre at man havner i grøfta. Det er i den delikate Gartnerløkka-saken at behovet for klar sikt er mest akutt.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 10.3.21


På sølete veier i dårlig vær er det viktig å ha gode vindusviskere og fullt opp av spylerveske. Følgen av dårlig sikt kan fort vise seg å bli ubehagelig. Så også i politikken. For når man raser rundt i den politiske tåkeheimen uten spylerveske og med utslitte "vindusviskere" kan man fort kjøre seg vill. Mye tyder på at Kristiansands veteraner i Høyre, Ap og Kr.F nå gjør klokt i å toppe opp spylervesken, fornye vindusviskerne og fremfor alt skru dem på!


De beveger seg for tiden langs et politisk krevende veistykke hvor farene lurer bak hver sving. På kort sikt har de lagt den omstridte saken om silomuseet bak seg, men den kan sprette opp som troll av eske før noen aner det. Som vi redegjorde for i en egen artikkelserie på slutten av fjoråret er det høyst usikkert om de økonomiske kalkylene til prosjektet vil holde. Saken kan derfor gjenoppstå som et spøkelse midt i den politiske veibanen.


Den betente havnelokaliseringsstriden har foreløpig druknet i følgene av koronapandemien, og havnedirektøren med havnestyre kan glede seg over uventede inntekter. Antall skip i opplag gir havnekassen store inntekter, og presenteres som gladnyheter. Det viser at også her er nye "vindusviskere" høyst påkrevd. For dette er da ingen gladnyhet. Mange skip i opplag er et varsel om økonomiske nedgangstider, og burde tvert imot vekke bekymring for alle som har sine "vindusviskere" påslått!


Her dreier det seg om skattebetalernes penger uansett om de kommer fra staten eller kommunekassa.

Men det er i den delikate Gartnerløkka-saken at behovet for klar sikt er mest akutt. To statlige organisasjoner, Statens Veivesen (SVV) og Nye Veier A/S (NV), har fått ansvar for utbygging av hver sin del av hovedveinettet rundt Kristiansand. Det skyldes politiske beslutninger basert på nyliberalistiske prinsipper, hvor konkurranse skal sikre effektivitet i veibyggingen. Konkurranse har vi prinsipielt ingenting i mot, hvis det ikke hadde vært for at de to mega-prosjektene skal skje samtidig - i samme område! SVV og NV tråkker hverandre nærmest på tærne, og da er det fort gjort å snuble i beina på hverandre.


Prosjektene vil etterspørre stor entrepenør-kapasitet i samme region samtidig. Det vil ventelig drive prisen på prosjektene i været. Og for næringsliv og de veifarende vil byggeperioden komme til å fortone seg som en langvarig lidelse av støy, støv og forsinkelser. Det har åpenbart veidirektør Ingrid Dahl Hovland i SVV forstått. I en artikkel i Fædrelandsvennen 2. mars viser hun at hun har riktig fokus: "Ringveien rundt Kristiansand bør bygges før Gartnerløkka for å hindre en altfor stor belastning i Kristiansand sentrum."


Men det gjør ikke inntrykk på tilhengerne av Gartnerløkka-prosjektet. I Fædrelandsvennen 4. mars famler de ufortrødent videre i det politiske duskregnet med vindusviskerne avslått. Høyres Norunn Tveiten Benestad kaller Gartnerløkka for: "et gryteklart prosjekt som det bare er gå å gang med." Her dreier det seg om skattebetalernes penger uansett om de kommer fra staten eller kommunekassa. Nettopp derfor burde Tveiten Benestad være opptatt av å velge den beste løsningen, og ikke den løsningen som sikrer egen region mest mulig av fellesskapets midler.


Det er særlig byutviklingsdelen av dette bompengefinansierte prosjektet som er omstridt. Særlig upopulært er det blant de mange som må betale, men som har liten nytte av prosjektet. Det er stort sett alle som ikke har økonomiske interesser i byens sentrum, og som ved bompenger tvinges til å betale en avgift for lokal byutvikling, bare for å passere gjennom Kristiansand. I alle fall så lenge det ikke finnes et omkjøringsalternativ.


Det er på høy tid at de førende krefter i styringspartiene Høyre og Ap nå setter "vindusviskerne" på. Å krampaktig klamre seg til en omstridt beslutning med begrunnelsen at saken allerede "er avgjort", er "gryteklar", eller man risikerer å "miste statlig tilskudd" imponerer ingen. Slettes ikke velgerne, som til høsten på ny skal samles rundt valgurnene.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page