top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ny søknad om løsrivelse


Pressemelding 9/2-2022: Tidligere har "Innbyggerinitiativ for å få Søgne kommune tilbake som selvstendig kommune" sendt en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet med anmodning om å iverksette den nødvendige saksprosess med sikte på at Søgne igjen blir en egen, selvstendig kommune f.o.m. 1/1-2024. Nå har en tilsvarende interssegruppe gjort det samme i Songdalen. Her følger deres pressemelding:


Illustrasjon: Odd Jørgensen

Av Else Mari Hagen og Øistein Hatlebakk, publisert 9/3-2022:


SØKNAD OM REVERSERING - KONSEKVENSUTREDNING - FOLKEAVSTEMNING

Vi har nå med bakgrunn i innbyggerinitiativ sendt Kommunal- og distriktsdepartementet søknad om utredning om tilbakeføring av tvangssammenslåingen av gamle Songdalen kommune.


Grunnlaget for søknaden om reversering/ny folkeavstemning er feil saksbehandling i sammenslåingsprosessen, men også økte avgifter, tap/reduksjon i livsnødvendige helsetjenester, kraftige reduksjoner i skolebudsjettet og negative organisasjonsendringer etter sammenslåingen.


På tross av svært reduserte ressurser i gjennomføringen fikk vi hele 714 underskrifter på innbyggerinitiativet.


I 2016 stemte 2319 av 4966 stemmeberettigede. Av disse var det 56,7% som ønsker å fortsette som egen kommune, altså 1284 personer. Så vi må si oss veldig fornøyd med 714 underskrifter i innbyggerinitiativ nå, uten de langvarige prosessene og ressursene som ble brukt før avstemningen i 2016


Det viser seg at også etter undersøkelsen Respons gallup gjorde 10/12-21 i Fvn er ønsket om reversering i Songdalen stabilt, i forhold til antall innbyggere etter folkeavstemningen i 2016 som ikke ønsket sammenslåing. Undersøkelsen i Fvn viste at 54% ønsket reversering, 31 % ville fortsette i storkommunen, og 15% var usikre.


Facebook-siden «Nok er nok vi vil ha Songdalen kommune tilbake» ble opprettet som et talerør for innbyggerne etter tvangssammenslåingen. Her forteller innbyggere om sine opplevelser/erfaringer. Facebook-gruppen deler også referater fra bystyret, politiske og administrative vedtak.


Vi deler info om alt vi har mistet av de gode tjenestetilbudene vi hadde i Songdalen før sammenslåingen. Da var vi den 9. beste kommunen i Norge å bli gammel i. Det informeres også om flere andre negative og økonomiske konsekvenser av sammenslåingen.


Et av de svært viktige tiltak gruppen tok initiativ til var en underskriftskampanje med nærmere 2000 underskrifter for å stoppe samlokalisering av Songdalen hjemmetjeneste med Søgne hjemmetjeneste, som innebar flytting fra Nodeland til Tangvall. Det har fått store negative konsekvenser for brukere, pårørende og mange ansatte. Bystyret avslo å behandle saken videre. Avslaget ble påklaget til Statsforvalteren som omgjorde avslaget om videre behandling. Det var et ikke lovlig vedtak.


Vi vil respektere en ny folkeavstemning uansett utfall av denne. Det håper vi også alle innbyggerne vil gjøre.Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page