top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Nøysomhet med skattepengene

Kommentar 21.03.2023: Det knaker i regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Aps lokallag i Kristiansand heller sand i maskineriet og stiller spørsmålstegn ved om koalisjonen er liv laga. Men med felles opptreden i media håper partiene at uroen avtar.


Illustrasjon: Money in - shit out, av T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 21.03.2023


Uvettig bruk av skattepenger

Stortingsrepresentantene Gro Anita Mykjåland (Sp) og Kari Henriksen (Ap) skriver i et felles debattinnlegg i Fædrelandsvennen 14. mars at nøysomhet med skattepengene er viktig. Det er det ikke vanskelig for alle å være enig i. I artikkelen nevnes skandalen rundt barnepalliasjonssenteret Andreas Hus, og den uvettige bruk av skattepengene som der er avdekket de siste måneder.


Aps døve ører

Argument Agder var først ute med en kritisk artikkel som drøftet planene om det private barnepalliasjonssenteret på Eg. For snart to år siden, den 12 april 2021, publiserte vi artikkelen "Gjøkungen på Egsjordet". Det var før bystyret i Kristiansand sluttbehandlet planene til Foreningen for barnepalliasjon (FFB) om å bygge «Andreas hus» på byens beste gjenværende matjord – Egsjordet. Dessverre for Arbeiderpartiets døve ører.


Høyre-prosjekt støttet av Ap

At Høyre er tilhenger av denne type privatiseringsprosjekter er ingen overraskelse. Prosjektet passer som hånd i hanske til partiets ideologi om at fellesoppgaver i størst mulig grad skal ivaretas av private aktører. Men at Arbeiderpartiet i Kristiansand enstemmig kunne gå inn for det private barnepalliasjonssenteret Andreas Hus er mer oppsiktsvekkende. Prosjektet bryter nemlig med partiets generelle politiske løfte om en offentlig helsetjeneste, og som Ap-regjeringen mot massive protester fra Høyre og Erna Solberg stoppet. Men da var 90 millioner allerede brukt uten å ha behandlet en eneste pasient


Mette Gundersens pikante rolle

Tidligere gruppeleder og statssekretær Mette Gundersen rolle i dette dramaet er for Arbeiderpartiet særlig pikant. I en egen artikkel om "Arbeiderpartiet og privatisering" i Argument Agder 25. januar drøfter vi blant annet hennes rolle i denne betente saken.

Illustrasjon: Mette Gundersen bagatelliserer egen rolle, skjermdump FB

Gundersen satt nemlig en periode i styret for selskapet som forberedte opprettelsen av barnepalliasjonssenteret på Eg (Vårt Eget Hus AS). Selv forsøker hun å bagatellisere sin egen betydning i opprettelsen av det omstridte prosjektet. Men i et innlegg nylig i sosiale medier røpet hun sin klare støtte til det fallerte prosjektet med følgende begrunnelse: "For øvrig har Ap programfestet etablering av barnehospice i inneværende periode, så det skulle vel bare mangle om ikke vi da jobbet for å få det på plass.".

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at under avsnittet om retten til en verdig død var støtten til det skandaliserte barnepalliasjonssenteret tatt med i lokallagets valgprogram. Mette Gundersen benektet imidlertid at hun selv hadde bidratt til å få saken inn i lokalpartiets program. Men som gruppeleder stemte altså hun og hele Aps bystyregruppe sammen med bl. a Høyre og FrP for det skandaliserte prosjektet. Som altså Mette Gundersens partikollega, stortingsrepresentant, Kari Henriksen, nå bruker som et skrekk-eksempel på uvettig bruk av skattekroner.


Aps lokallag mot egen partiledelse

Dette er bare en av sakene hvor partilaget i Kristiansand har inntatt avvikende oppfatninger i forhold til Arbeiderpartiets offisielle politikk. I saken om en mulig reversering av kommunereformen har f. eks. lokalpartiet inntatt et helt motsatt standpunkt til hva egen Arbeiderpartiledet regjering mener. Og partiets ordførerkandidat, Kenneth Mørk, har så gar stilt spørsmål ved å fortsette regjeringskoalisjonen sammen med Gro Anita Mykjålands Senterparti. Så det knaker utvilsomt i de politiske sammenføyninger mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I alle fall lokalt.


Motsetninger i Ap

Arbeiderpartiet strever altså med indre motsetninger. Det er dårlig nytt i et valgår. For ingen må tro at ikke velgerne merker seg gnisningene. Til det er de altfor lette å få øye på. Og velgerne er ikke dumme. De vet utmerket godt at skal landet utvikles i positiv retning kan det ikke være for mye indre motsetninger blant de som skal lede samfunnet videre. Åpen krangel mellom lokallag og hovedpartiet sentralt i Oslo er derfor gift for velgertilliten.

Hvis Arbeiderpartiet skal gjøre seg noe håp om et godt valg kommende høst må derfor Kari Henriksens parti ordne opp på kammerset. Partiet lokalt må unngå å tale partiledelsen i Oslo midt imot. I alle fall på en slik måte at ingen kan unngå å høre det Selvsagt er det rom for intern debatt og ulike tolkninger av viktige spørsmål. Men her er det mer enn ulike tolkninger. Kritikken slår nemlig sprekker inn i selve grunnmuren til regjeringssamarbeidet. Og når et lokallag våger slike eksperimenter rokker det ved velgernes tiltro til Arbeiderpartiets styringsevne. God politisk styring krever ro i rekkene, og uro som dette kan fort skremme bort usikre velgere.


Om det er mulig å slå en bro over motsetningene er et åpent spørsmål. Det krever i tilfelle vilje fra alle sider til å ordne opp i uenighetene. Da er det klokt at de som uansett er på vei ut av ansvarlige posisjoner viser tilbakeholdenhet, og lar de som skal stå for valgkampen få spille førstefiolin. Det er tross alt dem velgerne skal opparbeide tiltro til. Så vel avtroppende ordfører, Jan Oddvar Skisland, som påtroppende LO-leder i Agder, Mette Gundersen, gjør derfor ingen stor feil om de legge seg det på hjertet.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page