top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Næring- og industriregionen Agder 2030

Synspunkt 23.05.2023: Agder kan ta en nasjonal rolle innen energiproduksjon, men det forutsetter at vi planlegger, prosjekterer og har ferdige regulerte arealer til modulære kjernekraftverk. Rolls Royce har sine første kjernekraftverk 3.0 ferdige i 2028. 


Illustrasjon: Steinar Bergstøl Andersen. foto FrP

Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP), bystyrekandidat i Kristiansand og fylkesordførerkandidat i Agder, publisert 23.05.2023


Vi kan bli nasjonal hovedstad innen Kjernekraft hvis vi velger å prioritere og

planlegge for etableringer i regionen. 


Jeg vil at Agder skal i samarbeid med internasjonale forskningsmiljø utarbeider en

klar plan på hva som skal til for å tilby forskning og utdannelse innen kjernekraft,

hvilke områder som er best egnet for lokalisering, og hvilken infrastruktur som må på

plass. Vi kan ha alt av reguleringer og planarbeid klart innen 2028 og dermed være i

stand til å arbeide for at regjeringen legger inn ordre på modulære kjernekraftverk i

statsbudsjettet som det nye Stortinget legger frem. Hvis det blir en FrP regjering så

vil modulære kjernekraftverk være en del av regjeringserklæringen og være noe som

vil prioriteres raskt. Høyre, KrF og FrP er positive, landsmøtene i vår var historiske i

så måte.


Det vil være et historisk feilgrep hvis vi ignorerer mulighetene som kjernekraft gir

Agder vil aldri ta en nasjonal rolle innen energiproduksjon hvis vi ikke planlegger for

Kjernekraft. Kjernekraft vil komme, det er et spørsmål om tid. Og det kommer innen

2030 hvis det er politisk vilje til det. 


Agder er en landsdel med lave levekår og slik vil det fortsette hvis vi fortsetter å lage

klimaplaner som begrenser næring og industriutvikling ,og innfører mer restriktive

miljø og klimatiltak. Det vil være et historisk feilgrep hvis vi ignorerer mulighetene

som kjernekraft gir. Agder kan ta en ledene rolle her. Men det er avhengig av fremtidsoptimistisme og jeg har en klar plan på hva vi vil, og rigge oss for å de mulighetene som vil komme innen kjernekraft. 


Jeg er ærlig, ambisiøs på vegne av Agder og klar for å ta regionen inn i

kjernekraftæraen. Jeg har arbeidserfaring fra National Oilwell Varco og NAV. I tillegg

til prosjekt- og ledererfaring. 


Frp er klare som glass, vi gir alt for å vinne valget og fortsette og utvide en bredere

borgerlig koalisjon. Klarer vi det så vil jeg ønske meg en rolle som innebærer

planlegging, prosjektering og arbeid inn mot regjering for å få Kjernekraftverk til

Agder kommuner. Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumenatagder.no


Comments


bottom of page