top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Mer kraft til Europa

Synspunkt 12.10.2023: Nye kabler vil samle hele Sør-Norge til ett kraft-rike. Resultatet blir økte strømpriser for Oslo og Bergen. Nå ser det ut som at Nordpool allerede har begynt.


Illustrasjon: Kraftkabler til Europa av T. Vestaas

Av Reidar Kaarbø, publisert 12.10.2023


Vi har fem kraftområder i Norge, i sør har vi NO1 Oslo med Østlandet, NO2 Kristiansand med Sør- og Sørvest-landet, og NO5 Bergen på Vestlandet. Denne høsten har områdene hatt enorme forskjeller i pris. Kristiansand har hatt høye priser mens Oslo og Bergen har hatt nesten gratis kraft i september.


Årsaken er høy fyllingsgrad etter en våt sommer.

NO1 Oslo har fyllingsgrad 95,8 % = 6 TWh av maksimalt 6,3 TWh

NO2 Kristiansand har 82,9 % = 33,9 TWh av maksimalt 40,9 TWh

NO5 Bergen har 93,3 % = 17,4 TWh av maksimalt 18,6 TWh


Nå har vi blitt ført bak lyset så mange ganger at noen frykter at det skjer her også.

Nå har regjeringen sagt ja til en 88 kilometer lang ny kraftlinje fra NO5 Bergen til NO2 Kristiansand. Den vil gå fra Vestland til Rogaland. Statnett ønsker seg i tillegg en kraftlinje fra Sørlandet til Grenland. De sier det er fordi næringslivet trenger mer strøm. Nå har vi blitt ført bak lyset så mange ganger at noen frykter at det skjer her også. NO2 Kristiansand er den aktøren med høyest kapasitet og største vannreserver til all den industri vi kan ønske oss. Det er bare det at vi sender kraften ut av landet.


Fra 1. august til 7. oktober har vi utvekslet kraft så det gløder, hele 87 % netto eksport på totalt 6 TWh. Utenlandskablene setter prisen i NO2 Kristiansand ut fra prisnivået i Europa, ikke ut fra fyllingsgraden i NO2. Næringslivet og befolkningen sliter med disse kraftprisene.


Når NO5 Bergen nå kables direkte inn på dette nettet, vil det gjøre det mulig å sende kraften fra Bergen rett til Tyskland og få løftet prisene i NO5 Bergen til samme nivå som NO2 Kristiansand. NO1 Oslo er tilknyttet Bergen med store kabler og vil henge med i samme galoppen. Det betyr at vi i praksis får ett prisområde i sør som inkluderer Oslo, Kristiansand og Bergen med priser styrt fra Europa. Det store spørsmålet er om dette er noe å juble over og glede seg til.


Med ett er prisnivået fra Europa blitt gjeldende også for Bergen og Oslo.

Etter at disse linjene ble skrevet, skjedde det noe rart på Nordpool. Klokken 06:00 den 9. oktober ble prisene 10-doblet i Bergen og Oslo. Plutselig ble strømprisene identiske for NO1, NO2 og NO5. Med ett er prisnivået fra Europa blitt gjeldende også for Bergen og Oslo. Dette varer til torsdag 12. kl. 15:00.


Det har ikke blitt spesielt kaldere. Det har ikke dukket opp flere kabler. Fyllingsgraden er omtrent uendret. Det regner en del fortsatt. Likevel ser vi en dramatisk og unaturlig økning i strømprisene i Bergen og Oslo i dette avgrensete tidsrommet, som om kablene skulle være ferdige.


Skyldes det markedet? Eller er det noen på børsen som leker seg? Uansett er det grunn til å avkreve en troverdig forklaring.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noCommenti


bottom of page