top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Markedsbasert kraftmarked

Synspunkt 11.05.2023: Et markedsbasert kraftmarked legger til rette for effektiv ressursbruk og god forsyningssikkerhet. Forbrukerne har også sammenfallende interesser med kraftprodusentene.


Illustrasjon: Kraften er koblet til markedet, av T. Vestaas

Av siviløkonom og advokat Jan Petter Horn, publisert 11.05.2023


I året som er gått har det vært mye debatt om dagens kraftmarked. Det har vært flere innlegg på Argument Agder om kraftmarkedets funksjonsmåte. Enkelte har foreslått å avvikle kraftmarkedet her i landet og erstatte det med et kostnadsbasert system.

Jeg mener at fordelene med dagens markedsløsning er betydelig større enn ulempene. Som økonom slutter jeg meg til Konkurransetilsynets analyse slik denne kommer til uttrykk i tilsynets høringsuttalelse til energikommisjonens rapport.


Jeg er enig med Konkurransetilsynet i at de som forbruker strøm i bunn og grunn har sammenfallende interesser med kraftprodusentene. Vannkraftselskapene er tjent med å spare på vannet til perioder der behovet for kraft forventes å bli størst.


Ettersom kraftkablene er bygget og satt i drift kan ikke norske myndigheter bestemme å koble de fra uten videre.

Som jurist må jeg legge til at i og med at det norske kraftsystemet er koblet sammen med andre lands kraftsystem (markedskobling), vil konsekvensene ved å koble seg fra dette systemet kunne bli negative for Norge. EU og Storbritannia kan komme til å vedta straffetiltak. Og forsyningssikkerheten vil kunne bli svekket.


Ettersom kraftkablene er bygget og satt i drift kan ikke norske myndigheter bestemme å koble de fra uten videre. De systemansvarlige nettselskapene i de ulike landene har investert mange milliarder kroner i disse kablene.


Jeg oppfatter at disse argumentene - hensynet til samfunnsøkonomien, forsyningssikkerheten og lojalitet til inngåtte avtaler - fikk fullt gjennomslag på Aps landsmøte i helga.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page