top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kunstverk for økt dialog og toleranse ?


KOMMENTAR 11.8.21: Kunst i det offentlige rom synes å være et satsingsområde for Cultiva og kulturetaten i Kristiansand. Men hvis hensikten er å åpne for mer toleranse og inkludering, spørs det om man heller oppnår det motsatte.


Regnbuen på Torvet - med enkelte skrammer og reparasjoner

Av Kathinka Aslaksen, publisert 11.8.21


Gjennom strategien "En by for alle", lansert i våres, skal Kristiansand ha fokus på toleranse og inkludering. Politikerne er blitt kurset i Rosa kompetanse. Politiet er satt i beredskap mot hatytringer. Man kan spørre seg om bakgrunnen for denne strategien. Handler det mest om å slå inn åpne dører på arenaen for politisk korrekthet ? Cultivas satsing går i samme retning, med støtte til kunstuttrykk som skal fremme bevissthet rundt inkludering og mangfold.


I tråd med dette er installasjonen Regnbuen plassert på torvet - en tro kopi av en regnbue. Er det et kunstverk? For meg er den uten kunstnerisk verdi. Den gir ikke rom for tolkning eller refleksjon. Men den har uten tvil et politisk uttrykk. Regnbuefargene er fanen til LHBT- bevegelsen, i Norge båret frem av organisasjonen Fri. De kjemper en ærlig kamp for toleranse og likeverd for sine målgrupper (lesbiske, homoseksuelle, bifile og transpersoner). Men de kjemper også for kontroversielle saker som at fastlegen skal kunne tilby kjønnskorrigerende hormonbehandling til barn ned i 12 års alder, for aksept for at det finnes hele syv kjønn, og for å få endret betegnelsen på mor i offentlige dokumenter til fødeperson.


Det er kanskje ikke så overraskende at en slik politisk ytring på torvet skaper motreaksjoner i form av tagging og hærverk ? Og ganske så forutsigbart blir kulturdirektør Urfjell krenket og starter en redningsaksjon. Det er da man må spørre seg: Er Regnbuen mer egnet til å skape konflikt og polarisering enn toleranse?Discotestiklene - mannlige testikler med sædstrenger

På den andre siden av Domkirka står en ganske bisarr installasjon kalt «Discotestiklene» - en stor kopi av mannlige testikler med vedheng. «Mannsrollen i støpeskjeen» skal vi i følge kunstneren beskjeftige oss med når vi går forbi. Det er en kopi av en kroppsdel og vi får servert en ferdig tolkning. Kunstverk ? Den har slik jeg ser det lite å tilføre byrommet. Verket vil trolig skape irritasjon, og sorg over at rommet rundt kirka blir forstyrret. Muligens har Cultiva og kulturdirektøren behov for å vise seg vågale, men etter undertegnedes mening er heller ikke dette stor kunst.


Ved juletider fikk et annet "kunstuttrykk" plass i det offentlige rom på torvet og skapte mye sinne og sannsynligvis frykt: en gigantisk kopi av koronaviruset, støttet av Cultiva. Var det kunst? Som med dagens Regnbuen kunne det snarere oppfattes som et politisk uttrykk – helt på linje med politikernes budskap: pass på, ikke føl deg trygg. Politisk korrekt, men ga coronakula undring, refleksjon eller ny innsikt slik man forventer av kunst ?


I denne sammenheng kan også nevnes den kontroversielle utstillingen til Cornelius Jakhelln i fjor sommer; ekstreme nazisymboler smørt utover med hissige ytringer rettet mot en konkret person. Selv om personens navn ikke eksplisitt stod på bildene, visste alle hvem det var, og det fremgikk av Fædrelandsvennens omtale, og i en presentasjon av Jakhelln på engelsk, lagt ut på galleriets hjemmeside.


Det er ikke uventet at ytringene ovenfor, til dels støttet av Cultiva, har ført til en polarisert, opphetet debatt snarere enn til konstruktiv dialog. Og jeg spør meg selv: hvordan står det til med den kunstfaglige ekspertisen i Cultiva? I styret sitter kun én kunstner, men hun er bare vararepresentant og har kanskje liten innflytelse. (Men hun har ansvar for Kunsthallen i Kristiansand som har hatt fine utstillinger i vår !) Hvis ønsket er å fremme dialog og toleranse bør Cultiva og kulturdirektøren gå i seg selv og reflektere rundt dette. Er strategien vellykket ?Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comentários


bottom of page