top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kunngjøring

Kunngjøring 11/6 2021: Regjeringen har vedtatt å bruke tvungen lønnsnemd mot de streikende sykepleierne og lærerne på grunn av den akutte brannfaren ved FREVARs prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering i Fredrikstad.


Illustrasjon: T. VestaasAv Øyvind Andresen, minister for kunnskap, integrering og søppelhåndtering


Vi kunngjør samtidig at ansvaret for energigjenvinning og avfallshåndtering med dette legges under Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Det nye departementet vil prioritere å forhindre branntilløp blant ansatte på sykehus og skole, da de for tiden vurderes som lett antennelige i den grad at det kan representere en fare for liv og helse.


Regjeringen ønsker å hindre at ildsfarlig væske renner ned i sprekkene i Frontfagsmodellen.


Samtidig uttrykker vi vår beundring for den store innsatsen lærerne og sykepleierne har vist gjennom pandemien. Vi ønsker nå å prioritere disse gruppene og gjenvinne de som forsvinner fra yrkene. Dette gjør vi ved å kildesortere alle saker som gjelder lærere og sykepleiere og lagre dem i grønne mapper, for å understreke yrkenes bærekraft.


Lærerne vil også settes foran Regjeringens og Stortingets medlemmer i vaksinekøen. De vil få AstraZeneca-vaksiner som har ligget på fryselager i påvente av akutte tilfeller. Eventuelle bivirkninger vurderes som mindre farlig enn antatt. Departementet frasier seg likevel ansvaret for blodpropp.


Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page