top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kommunal rapport om hjemmetjenesten i Songdalen er full av feil!

KOMMENTAR 13/4 - 2021: Else Mari Hagen gir her et tilsvar til den administrative rapporten om lokalisering av hjemmetjenesten avdeling Songdalen som du finner her.

foto: Argument Agder


Av Else Mari Hagen, Administrator for facebook – gruppa "«Nok er Nok Vi vil ha Songdalen kommune tilbake❤️", publisert 13/4 - 2021


Administrasjonen i Kristiansand kommune hevder at avdeling Songdalen hjemmetjeneste var for liten og gikk med et underskudd på 3,3 millioner kr i 2020. Uten større organisatoriske endringer mener de det ikke vil være mulig å bedre resultatet nevneverdig i 2021. Det kan nok stemme, men da som en konsekvens av at kommunen etter tvangssammenslåingen har plukket Songdalen hjemmetjeneste fra hverandre bit for bit.


Resultatet for 2018 var et overskudd på 899 000 kr, og i 2019 ble det et underskudd på 324 000 kr. Før sammenslåingen hadde vi en bemanning på ca 40 årsverk som var stort nok. Antall brukere vil alltid variere, men sånn er det i hele Norge. Songdalen var også en av de to største sonene å bemanne i forhold til geografi. Vi var med i flere forskningsprosjekter (se illustrasjon under) hvor de ansatte var med og ble inkludert. I Kristiansand var det stort sett bare ledere som var med.


Etter tvangssammenslåingen nedbemannet administrasjonen hjemmetjenesten i Songdalen med 5,8 årsverk, noe både brukere, ansatte og innbyggere har vært sterkt imot. Deretter tok de fra oss nattevakten og la den til Kristiansand. Dette utgjør ca 6-8 årsverk. Så tok de fra oss BPA (brukerstyrt personlig assistanse) som de la til avdelingen i Kristiansand. Dette utgjør 4 årsverk. Da sitter vi igjen med ca 23 årsverk.


Av de 23 årsverkene betjente Songdalen hjemmehjelpsone både brukerne som bodde hjemme, og de som bodde i egne leiligheter ved siden av Songdalstunet. Så velger administrasjonen å ta bort årsverkene som jobber for de som bor i egen bolig fra årsverkene som er tilknyttet leilighetene ved Songdalstunet. Det betyr at av de gjenværende 23 årsverkene forsvinner halvparten, og vi sitter igjen i Sogndalen hjemmehjelpsone med ca 11,5 årsverk.


Dette utelates i rapporten. Der fremstår det som om dette må gjøres fordi vi var for små. Det vil jeg si er en sleip strategi og en svært manipulerende måte å nedbemanne på. Først reduseres antall årsverk, så brukes reduksjonen som et argument for at vi er for små! Dette er en konsekvens av at administrasjonen har fått lov av politikerne til å overkjøre brukere, pårørende, ansatte og innbyggere for å få det som de vil. Det stemmer heller ikke at kontorene Songdalen hjemmehjelpsone pr i dag har, ikke vil egne seg på sikt. Disse lokalene ble pusset opp for ca 2-300 000 kr. for kort tid siden og er mer enn gode nok.


Først reduseres antall årsverk, så brukes reduksjonen som et argument for at vi er for små!

Men her ønsket Songdalen kommune på sikt å bruke bygget til andre aktiviteter. I tillegg trengte daværende rådmann i Songdalen leietakere i det nye jernbanebygget på Nodeland for å kunne finansiere bygget. Her skreiv Songdalen hjemmetjeneste en leiekontrakt på ti år for en samlet leie på 10 millioner kroner. Dette er ikke er nevnt med et ord. De nevner heller ikke hvordan de skal dekke inn disse 10 millionene dersom hjemmehjelpsonen samlokaliseres på Tangvall.


De har også byttet ut den gode maten de som bor hjemme fikk fra kjøkkenet på Songdalstunet med vakumpakket mat for en uke om gangen, levert fra Kjøkkenservice. Kjøkkenservice eies av Kristiansand kommune. Dette tjener kommunen mye penger på. Overskuddet går til inkludering og arbeidstrening. Det er selvsagt viktig. Men viktige er også våre eldre som har lite nok fra før av. De har slitt og betalt nok gjennom livet. At de skal få vakumpakket mat for å være med å betale for arbeidstrening og inkludering er rett å slett frekt!


Songdalen hjemmetjeneste var den femte beste kommunen på hjemmetjeneste i hele Norge, og kommunen var den niende beste kommunen i å bo i. Så hvordan noen kan mene at Kristiansand hjemmetjeneste, som vel lå på nærmere 200 plass, vil kunne gi bedre økonomiske og faglige tjenester skulle det vært interessant å vite. Å si at det er nødvendig å samlokalisere for å sikre brukerne i Songdalen gode og effektive tjenester, virker underlig.


Når man snakker om effektivitet henviser jeg til at Songdalen hjemmetjeneste hadde 61 % effektiv tid hos hver bruker i løpet av en arbeidsdag. I fagmagasinet "Sykepleien.no" kan man lese at tidligere helse og sosial direktør Wenche P. Dehli forteller at Kristiansand hjemmehjelptjeneste har gått ned fra 63 % effektiv tid i 2013 til 42 % i 2018. Dette sier hun er bekymringsfullt, og at hun også er svært bekymret for brukernes sikkerhet.


Det administrasjonen mener er noe mer kjøring tilsvarer i løpet av en dag og en kveldsvakt åtte ganger frem og tilbake fra Nodeland til Tangvall. Dette tilsvarer 72 km pr. dag pr. ansatt, og tilsier en tid i bil på ca 1,15 timer pr dag. Altså: 26 280 km i året (uten utrykninger) og 420 timer i bil. Regner man 5 stk på hvert skift (10 stk pr dag) tilsvarer dette så mye som 131 400 km pr år og 2100 timer ekstra i året eller godt over et årsverk. I tillegg kommer ekstra utslipp og større kostnader med økt slitasje på biler. Dette forutsetter fint vær, ingen ulykker og at kveldsvaktene ikke kommer midt i rushtrafikken.


Etter tvangssammenslåingen nedbemannet administrasjonen hjemmetjenesten i Songdalen med 5,8 årsverk, noe både brukere, ansatte og innbyggere har vært sterkt imot

Ved utløsning av en trygghetsalarm har man en responstid på 30 min. Om en trygghetsalarm blir utløst innerst i Finsland mens man er på Tangvall, må man kjøre ca 40 km. Det tar med responstiden oppimot en time. Det vil si at ved en utrykning på en trygghetsalarm vil det gå med oppimot 3 timer (fra alarmen går til man er ferdig med oppdraget). Da forutsatt gode kjøreforhold og fint vær.


Rapporten sier også at de ansatte har vært grundig involvert, og at de mener dette er den beste løsningen. Da er det veldig rart at flere ansatte har førtidspensjonert seg, flere andre har sagt opp og fått jobber i nabokommunen (andre vurderer det samme), og flere er sykemeldte. Årsaken er at de ikke klarer å jobbe under disse forutsetningene i Kristiansand. Som de sier så er det ikke mengden jobb som er ille, men at de ser det er umulig å gjøre en god jobb for brukerne under slike forhold.


Rapporten sier at de ikke har fått klager fra brukerne. Dette er langt i fra sant! De ansatte har fått flere klager fra fortvilte og redde brukere og pårørende. Brukere som i løpet av ti dager ikke har hatt besøk av samme personell en eneste gang. De har også fått skriftlig klage fra pårørende. De ansatte har gitt beskjed til sin leder hvor de bare blir avfeid med at sånn er det bare. Mange ansatte føler på et stort press ved at deres leder har gitt dem munnkurv. De blir fortalt at de ikke er til å stole på når de forteller om sin frustrasjon og fortvilelse utad.


Songdalen hadde aldri problemer med rekruttering, heller tvert i mot. Det å kunne rullere på flere ansatte er hverken bra for effektiviteten eller for en god faglig tjeneste. Man bruker mer tid på rapportering når man skal forholde seg til ny bruker hele tiden. Den viktige tilliten og tryggheten hos/til brukeren blir heller ikke bygget opp.


Hvordan ville man selv følt det om man aldri visste hvem som kom på jobb / inn i ditt private hjem, hvem som skulle dusje deg, gi deg livsnødvendige medisiner / pleie, mat osv. Hvor i alle dager er verdigheten og livskvaliteten til brukeren i denne rapporten? Den er ikke nevnt med et eneste ord! Hvor er helsen og arbeidsdagen til de ansatte nevnt? Her er det kun snakk om økonomi og maktmisbruk!


Man har overhodet ikke vært interessert i å se på hvordan Songdalen drev. Vi lever i et demokrati, men dette ligner mer å mer på det stikk motsatte.


Så vi ber deg kjære ordfører, dere i koalisjonen og dere andre som sitter i bystyret om å få en grundig rapport fra Oddbjørn Hagen. Han innførte systemet i Songdalen hjemmetjeneste, som sammen med de fantastiske ansatte i hjemmetjenesten gjorde den til den femte beste hjemmetjenesten i Norge.
Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

bottom of page