top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kjære Agder Ordfører, Har du kunst av Odd Nerdrum i Rådhuset?

Synspunkt 13.12.2022: Kunstnere som er avhengig av offentlig støtte er ikke frie kunstnere hevder forfatteren som ønsker at kunstnere i størst mulig grad skal bli selvfinansierende.


Illustrasjon: Kunstneren Odd Nerdrum, foto Wikimedia

Av fylkesordførerkandidat Steinar Bergstøl Andersen (FrP), publisert 13.12.2022


En av Norges beste og mest kjente kunstnere er Odd Nerdrum. Hans kunst er særegen og skiller seg ut. Nerdrum er en spennende personlighet, og det samme gjelder hans sønn Öde Nerdrum som var med i Kjendis Farmen. Han ble fort en publikumsfavoritt.


Odd Nerdrum har i stor grad den samme innstillingen til kunst som jeg har. Kunstnere som er avhengig av offentlig støtte hele tiden, er ikke frie kunstnere. De er kunstnere som gjør det som lettest gir de offentlig støtte sa en av Nerdrum sine elever. På den måten så får man ikke en fri kunst, men får en offentlig subsidie tilpasset kunst.

Det er ikke noe hemmelighet at Nerdrum har et politisk syn på kunst som sammenfaller med mitt. Vi liker fri kunst, og at kunstnere i størst mulig grad blir selvfinansierende. Da får vi ekte og fri kunst.

Odd Nerdrum, som er en av få kunstnere som tjener penger på kunst, er den eneste kunstneren som er blitt straffeforfulgt for skatteunndragelse. Snakk om toppen av ironi. Nerdrum ble i 2014 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik. Han ble senere benådet ved kongelig resolusjon.


Jeg har som Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder ved to anledninger tatt opp om det finnes kunst av Odd Nerdrum i rådhusene rundt i Agder: Men det eneste jeg har fått bekreftet er et bilde i Lillesand Rådhus, som de fikk som en gave. Fylkeshuset bruker uansett kunst fra SKMU, og der er det så vidt meg bekjent ikke Nerdrum. Så vidt vi vet så er han boikottet fra Rådhus, eller «valgt» bort som det heter. Alle Rådhus er lovpålagt å ha kunst i bygget, og det fremstår som spesielt at Nerdrum aldri blir valgt.

Dette brevet er et åpnet brev til ordførere og rådmenn i Agder, har dere kunstverk av Odd Nerdrum i deres Rådhus?


Dere kan svare meg offentlig, men gjerne også på epost. Hvis svaret er nei, så har vi en jobb å gjøre. Norges beste og mest kjente kunstner kan ikke bli boikottet fordi han er en suksess rik kunstner som tjener penger på kunst, og det samme gjør hans elever. Hvis det viser seg at jeg er blant de få kulturpolitikerne som liker Nerdrum, og hans verdier, så er jeg fornøyd. Men jeg håper at flere av dere ordførere rundt i Agder også forsøker å løfte opp Nerdrum, og velger hans verk hvis dere liker det best.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noKommentare


bottom of page