top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hvem ble mest overkjørt, Søgne eller Kristiansand?

Synspunkt 21.06.2023: Ordet lokaldemokrati tilhører alle. Også de som er bosatt i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen.


Illustrasjon: Vardene i Søgne, foto privat

Av Vidar Ertzeid, publisert 21.06.2023


Nyord

Hvert år kårer Språkrådet i Norge flere nyord. Av tidligere vinnere kan nevnes Facebook-fyll, dieselsynder, emojikrati, kokkelimonkekoalisjon, selfieturist og løftekavalkade. Vårt lokale nyord er for øvrig Facebookdemokrati. Ofte morsomme og sammensatte ord, som beskriver tegn i tiden og som da får en helt ny og tidsaktuell betydning. I Kristiansand og omegn kan Språkrådet nå få servert et nyord, som egentlig er et gammelt og solid ord, men der enkelte innbyggere nå er utelatt fra å kunne bruke ordet om sin hjemkommune, eller i det hele tatt å mene noe om det. Sterke krefter i den pågående konfliktsituasjonen om kommunedeling, har nærmest fratatt de tvangssammenslåtte kommunene Søgne og Songdalens innbyggeres sin rett til å bruke ordet. Graden av overkjørsel fra Statsforvalter og opp til Stortinget som de to bygdene ble utsatt for, er ikke alvorlig nok.


Lokaldemokratiet på bygda synes på en måte å være mindreverdig.

Hva har så skjedd? Det hele dreier seg altså om at storkommunens lokaldemokratiske stemmer føler seg overkjørt av sentrale myndigheter. At kommunes nyervervelser, Søgne og Songdalen, også mener seg overkjørt av tvang og feil, spiller liten rolle for bystyrets flertall. Lokaldemokratiet i Søgne og Songdalen er nemlig ikke like betydningsfullt som lokaldemokratiet i byen. Lokaldemokratiet på bygda synes på en måte å være mindreverdig. I kampen om hvem som skal være med i storkommunen, og hvem som skal få lov til å bestemme om de vil gå ut av storkommunen, har derfor sterke krefter og bystyret bestemt at den makten skal bystyret ha. For dette har nemlig å gjøre med overkjøringens alvorlighetsgrad. Eller uttrykt på en annen måte: Hvem ble mest overkjørt?


Unntaket var trellene. De ble sett på som eierens eiendom.

Da må vi se litt nærmere på dette ny-ordet. Ordet demokrati stammer fra antikkens Hellas og kommer av gresk fra δῆμος dēmos folk, og κρατία kratía styre. (Jfr Wikipedia) Tydelig og klar betydning - Folk og styre. I Norge var den norrøne tingordningen svært demokratisk. Alle frie menn og kvinner skulle behandles likt etter loven, selv om de gjeveste familiene ofte kunne presse sine saker gjennom. Unntaket var trellene. De ble sett på som eierens eiendom. Til nå har dermed det gamle nyordet vært velklingende, positivt og stabilt, og har dype, historiske røtter. Nyordet har derfor også hatt en trygghet i seg, og alle nordmenn har et forhold til dets betydning. Vi er jo selve urdemokratene vi nordmenn, må vite. Om forskjellsbehandlingen av definisjon og tolking av nyordet, er det en opplest sannhet fra bystyrets talerstol, og der det også er et fattet vedtak om at lokaldemokratiet, det gjelder bare i Kristiansand. En hel offerdelegasjon fra Kristiansand tok til og med vedtaket med inn i Stortingskorridorene, og forsøkte å kuppe regjeringens eget vedtak om at denne lovendringen slettes ikke var nødvendig. Det var selvfølgelig mislykket. Dermed har det nærmest gått prestisje i å definere seg som lokaldemokrat, enten man er på den ene eller andre siden av det som skulle være det grunnleggende og mest brukte grasrotordet i vårt styresett.

Hva skjer så videre? Nå har det seg slik at blant sentrale myndighetspersoner også finnes ekte lokaldemokrater. De kommer fra sine respektive lokaldemokratier i bygde-Norge, og er så bestemte og klare i sin definisjon av nyordet, at lovendringen i Inndelingsloven, med ny og klargjørende betydning av både ordet lokaldemokrati, og av hvem som skal kunne bestemme om en gammel kommune ønsker å gå ut storkommunen, snart foreligger. Etter at høringsrunden om dette spørsmålet nå er ferdig, gjenstår det dermed bare for Kommunaldepartementet å innstille saken for Stortinget. Der skal det endelig avgjøres om vi alle kan få lov til å kalle bygda vår for et lokaldemokrati, og om vi innbyggere dermed kan definere oss som lokaldemokrater og bestemme over egen bygd i en oppløsningssituasjon, eller om storkommunen skal ha den retten.

Vi regner med at det blir en enkel og demokratisk avstemning. Hvis ikke, vil vi jo nærmest bli definert som treller.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


コメント


bottom of page