top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Huset på Eg

Kommentar 29.01.2024: Krisen rundt det fallerte barnepalliasjonssenteret på Eg spisser seg til. Viktige støttespillere trekker seg, og de økonomiske kravene mot foreningen og dens ledelse hoper seg opp.Av Aage P. Danielsen, publisert 29.01.2024


Ny formålsparagraf

Huset på Eg er visstnok den nye betegnelsen på tidligere Andreas Hus. Samtidig har Foreningen for barnepalliasjon endret navn til Foreningen Huset på Eg, og fjernet alt som har med barnepalliasjon å gjøre i sin nye formålsparagraf.

Dette ifølge den nylig avholdte ekstraordinære generalforsamlingen. Hva som ellers kom ut av den og hvordan tilstanden i foreningen ellers er, vet vi ikke.


Manglende informasjon

Og vi er ikke alene om det. Flere styremedlemmer, og også Laila Dåvøy som har hatt en sentral rolle i foreningen, retter knallhard kritikk mot styreleder, som også er daglig leder. Det er visstnok avholdt styremøter uten innkalling og uten referater. Og styremedlemmer og andre medlemmer har heller ikke blitt informert om hva som egentlig har skjedd i foreningen.

Nettsidene er ikke blitt oppdatert og er nå blokkert i påvente av at ny nettside skal etableres. Oppgaver som ble pålagt styret og daglig leder i det ordinære årsmøtet i 2023 er åpenbart ikke fulgt opp. Det foreligger ikke regnskapstall eller budsjetter. Den økonomiske situasjon er ikke dokumentert, men ble visstnok redegjort for muntlig på den ekstraordinære generalforsamlingen i januar i år.


Styreleder

Og det til tross for at styreleder/daglig leder i Fædrelandsvennen gir uttrykk for at foreningen

ikke er i stand til å gjøre opp sine forpliktelser, selv om foreningen eier en leilighet til en betydelig verdi. Hans utsagn er derfor egentlig et klart varsel om at foreningen er ute av stand til å betale sin gjeld ved forfall.

Og derfor påtar styret seg et stort ansvar ved fortsatt drift i en forening som har endret både formål og virksomhet. Og med en styreleder/daglig leder som ikke en gang er i stand til å utarbeide styreinnkallinger og referater, og som åpenbart neglisjerer klart uttalte instrukser fra fjorårets ordinære generalforsamling. Men som likevel hevder å ha håndtert slike krisesituasjoner ved andre anledninger.

Fædrelandsvennen har ikke faktasjekket hvilke anledninger dette dreier seg om. Jeg oppfordrer styreleder til å redegjøre for disse.


Avklaring av økonomisk situasjon

Jeg utfordrer styret og daglig leder til å svare på følgende spørsmål.

  • Hvilke midler eller penger på bok har foreningen pr dags dato?

  • Hva utgjør foreningens forpliktelser pr dato, og hvilke midler har foreningen til å dekke disse?

  • Hva utgjør medlemsinntekter og andre inntekter fra det styret overtok i april 2023 og fram til dags dato ?

  • Hvilke utbetalinger er foretatt til daglig leder og styret i perioden fra 1.mai 2023 til 31.12.2023?


Styrets ansvar

Styrets leder har ikke vist særlig vilje til å besvare spørsmål fra Argument Agder, og vi kan vel heller ikke forvente å få svar fra ham på disse spørsmålene. I så fall anbefaler vi det nyvalgte styrets medlemmer å stille sin styreleder og daglige leder de samme spørsmålene.

De har – uansett om de er nyvalgte eller ikke – et betydelig ansvar i den situasjonen foreningen nå er i.


Behov for spesialister på økonomisk ruin

Barnelege Bård Fossli har ifølge Fædrelandsvennen som nytt styremedlem uttalt at

«selv om det er ubehagelig å komme inn i en branntomt som dette, så vil jeg gjøre mitt for at pengene skal komme barn, familier og andre som trenger hjelp til gode».

Branntomter skal håndteres av brannvesenet som har forstand på dette.

Jeg oppfordrer styret å ta kontakt med de om er spesialister på økonomiske ruiner; advokater med erfaring med dette.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page