top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyteknologisk og moderne kjernekraftverk i Agder

Synspunkt 03.01.2023: Kjernekraftteknologien mangler i debatten om fremtidens energiproduksjon mener artikkelforfatteren. Han ønsker en ambisiøs satsing på kjernekraft for å gjøre Agder til en supermakt innen energiproduksjon.


Illustrasjon: Fylkesordførerkandidat Steinar Bergstøl Andersen, foto privat

Av fylkesordførerkandidat Steinar Bergstøl Andersen (FrP)


Jeg mener at Agderkonferansen - Energi til vekst fremstår som ubalansert og ikke tar innover seg energikrisen.  Agderkonferansen skal handle om energi, og det er miljøplaner, havvind, og grønne løsninger som skal være fokus. Jeg er positiv til regionale arbeidsplasser innen flytende havvind. Vi har verdensledende leverandørindustri på Sørlandet med blant annet National Oilwell Varco og Cameron. I tillegg så har Norsk Kjernekraft AS etablert seg i Kristiansand, og et fremtidig kjernekraftverk i Agder vil være det beste vi kan gjøre for energiproduksjon. Det å avholde en konferanse om energi, og ikke inkludere kjernekraft er spesielt. I Sverige så skal de etablere flere nye kjernekraftverk, det samme gjelder Storbritannia, Tyskland og Finland.


Min ambisjon og plan for Agder er at vi tar en posisjon innen kjernekraft, og etablerer et høyteknologisk og moderne kjernekraftverk i regionen. Dette vil gi oss stabil, forutsigbar, trygg og rimelig energi. Det vil gjøre regionen mer attraktiv for kraftkrevende industri, og skape nye næringer og arbeidsplasser.


Jeg håper at Agderkonferansen og andre konferanser blir mer ambisiøse og setter søkelys hvordan vi som landsdel kan vise oss mer frem slik at vi igjen henter inn milliardkontrakter og ta rollen som landsledende innen kjernekraft. Vi kan bli en energiproduserende supermakt i Agder. I Agder har vi har verdensledende kompetanse innen olje, gass, og kan få det innen kjernekraft, et anerkjent universitet og en strategisk beliggenhet.


Jeg er foreløpig eneste fylkesordførerkandidat i Agder av de partiene som er på Stortinget som vil planlegge, og etablere et moderne kjernekraftverk i landsdelen. Det at FrP har fremtidsrettede løsninger er ikke noe nytt, det var vi som etablerte Nye Veier AS også. Kjernekraftverk kan bli det samme suksesshistorien, og med økt innflytelse i Agder i 2023 så kan vi revolusjonære energiproduksjonen i Agder.


Agder sliter med manglende nasjonal innflytelse, vi har mange med arbeidsevne utenfor arbeidslivet, vi sliter med å rekruttere helsepersonell, og vi har strømpriser ute av kontroll. Vi kan bli bedre på alle disse utfordringene, men det krever handlekraft, og vi må skille oss ut positivt. Jeg snakker med mange innen næringsliv, oljenæring og politikk om Agders potensiale. Jeg mener at vi har større potensiale som landsdel, spesielt innen energiproduksjon og at vi bør samarbeide tettere med olje og gass selskap som for eksempel National Oilwell Varco og Cameron.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page