top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyres feite og flotte kabler

KOMMENTAR 09.02.2022 : Representanten Haagen Poppe fra Arendal Høyre er glad for at «kraftnasjonalistene» og «treklemmerne» ikke har klart å hindre at Agder i dag er Europas grønne batteri gjennom eksport av kraft gjennom «feite og flotte kabler».Illustrasjon: T. Vestaas

Av Øyvind Andresen, publisert 09.02.2022


Under Høyres landsmøte i mai 2021 tok den unge delegaten Haagen Poppe fra Arendal ordet og holdt en fyndig tale om kraftpolitikk som uten tvil falt i god jord blant landsmøtedeltagerne. Poppe ble seinere valgt som vara til Stortinget fra Aust – Agder. Han sitter dessuten i bystyret i sin hjemby, har fast spalte i Fædrelandsvennen og har sannsynligvis store karrieremuligheter foran seg i Høyre. Det er derfor interessant å studere ordbruken hans, sett i lys av dagens strømpriskrise. Talen hans er publisert på Agder Høyres hjemmesider.


Han sier her følgende:

« For Sam Eyde er kanskje den viktigste enkeltpersonen bak at Agder og Norge i dag kan være hele Europas grønne batteri. Kullet i Sachsen er truet. Kapitalisten Eydes visjoner muliggjør at vi nå også kan bli «The Battery Coast». Utenfor min hjemby Arendal holder batterifabrikken MORROW på å etablere seg. Nærmere en halv million kvadratmeter stor fabrikk med flere tusen arbeidsplasser, en av de største industrietableringer her til lands siden oljen ble funnet. Jeg holder på å sprekke av stolthet! Men dette hadde ikke vært mulig i sosialistenes Norge, et Norge med høyere skatter, mindre privat kapital og færre Sam Eyde-er, lokalpolitikere som er mest opptatt av å klemme trær og uten en EØS-avtale.»


Her er det en rekke feilslutninger. Ingeniør Sam Eyde (1866 – 1940) fra Arendal var avgjørende for grunnleggelsen av både Hydro, Elkem og opprettelsen av industriområdet Eydehavn. Sam Eyde spilte også en viktig roller i utviklinga av Arendal Fossekompani som i dag er et investeringsselskap, en hjørnesteinsbedrift i Poppes hjemby.


Hva sier så dagens direktør av Fossekompaniet Ørjan Svanevik om kraftpolitikken? I et intervju med Dagens Næringsliv 19/12 – 21 sier han:


«Vi bygger vår virksomhet på ideene Sam Eyde hadde helt fra starten – nemlig at vannkraften skulle bidra til å bygge industri. Det blir jo ikke verdiskaping eller arbeidsplasser av høye strømpriser alene. Vi søker langsiktig verdiskaping. Da vil vi ikke ha høye strømpriser.»


Sam Eydes store visjon var å bruke norsk kraft til å bygge industri i Norge.


Da en tysk ingeniør på 1920-tallet la fram en plan om å legge en kabel for eksport av vannkraft fra Norge til Tyskland, sa Eydes ene etterfølger som generaldirektør i Norsk Hydro, Axel Aubert, at «sysselsetting per KWh kraft behandlet gjennom hans industri skapte 22 ganger flere arbeidsplasser enn krafteksport». Planene ble aldri noe av. (Kilde: Spesialrådgiver Geir Vollsæter på Industriaksjonens fagseminar torsdag 20. januar i år).


Industriledere i fortid og nåtid sier det samme, altså det motsatte av hva Poppe hevder. Sam Eydes store visjon var å bruke norsk kraft til å bygge industri i Norge. Dette er den helt grunnleggende tanken i hans liv, slik det kommer fram i hans selvbiografi og andre biografier som er skrevet om ham. Sam Eyde og han etterfølgere var «kraftnasjonalister». Han ville ha steilet over ideen om å eksportere strøm som en råvare.


Poenget er at de høye strømprisene er også en trussel mot planer om etablering av ny kraftkrevende industri i Norge, som Morrows fabrikk i Eydehamn, som vil kreve over dobbelt så mye strøm som blir brukt i Drammen by.


Så tilbake til Poppes tale:

«Lengst mot syd i vår landsdel ligger også «The Cable Corner» med flere feite og flotte kabler som binder oss til kontinentet og forsyner Europa med grønn kraft produsert oppe på våre vidstrakte vidder. Det hadde ikke vært mulig i kraftnasjonalistenes Norge.»


Det er jo kraftkablene, som nå i realiteten er eksportkabler, som er en direkte årsak til de høye strømprisene. Norge har sagt fra seg mulighetene til å regulere eksporten gjennom tilslutning til EØS og EUs energibyrå ACER. Hadde «kraftnasjonalistene» og «treklemmerne» styrt kraftpolitikken, hadde vi ikke opplevd dagens krise.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page