top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyre og rusen

Kommentar 13.04.2023: Høyre sliter åpenbart med sitt forhold til rusmidler. Liberalistene i partiet ønsker et omfattende frislipp av narkobruken. I enkelte ungdomsmiljøer er narkotika utbredt, og årets påskethriller på Sørlandet dreier seg om russens bruk av ulovlige rusmidler i leide lokaler.


Illustrasjon: Ungdomsrus, foto Wikimedia Commons

Av Bernt H. Utne, publisert 13.04.2023


Oppsigelse av et leieforhold

I Påsken er det normalt været, føret og trafikkbildet som opptar media. Men ikke i år. De kjente investorene Kurt Mosvold og Roy Gundersen hevdet tirsdag 4. april i et intervju i Fædrelandsvennen at "terskelen for narkotika er blitt altfor lav". Artikkelen dreiet seg om en russegjeng som var blitt oppsagt fra et leieforhold på grunn av narkotikabruk. Skriftlig avtale om å avstå fra bruk av narkotika var en del av leiebetingelsene, og utleierne (Mosvold og Gundersen) mente de derfor hadde rett til å avslutte leieforholdet. De hevder at det ikke er enkelt for dem å gå ut med sitt budskap, men mener noen må stå opp for å "få både ungdommer og deres foreldre til å våkne".


Kokain

Lederen for russegruppen ønsket ikke å kommentere oppsigelsen eller anklagene om narkotikabruken. Det kan bare oppfattes som at han verken bekrefter eller benekter at grunnlaget for oppsigelsen av leieforholdet er til stede. Så langt bestrider altså ingen av de involverte russ bruken av narkotika i lokalene til Mosvold og Gundersen. Og det dreier seg ikke om lettere typer rusmidler, men tvert i mot om det farlige og sterkt vanedannende kokain. Dette er et rusmiddel som utvikler avhengighet raskt, men brukeren selv bagatelliserer eller undervurderer i følge Wikipedia nesten alltid risikoen.

Mediestorm

Opplysningen om utkastelsen av russen førte til en umiddelbar mediestorm midt i beste påskehøytid. Den kjente forretningsmannen og høyrepolitikeren Steinar J. Olsen anklaget Mosvold for å agere som moralpoliti. Russen blir stigmatisert mente Olsen og spurte om Mosvold hadde drevet med "privat etterforsking." Sosiolog og rusforsker ved UiA, Kristian Mjåland, kastet seg også på kritikkbølgen, og beskyldte Mosvold og Gundersen for å spre "kokainpanikk". Hovedbudskapet til Mjåland var at han ikke ville bagatellisere kokainbrukens farer og mulige konsekvenser, men ønsker seg mindre moralisme og større saklighet i debatten. Deretter fulgte Høyres ungdomspolitiker, Nicolai Østeby, opp med et frontalangrep på Fædrelandsvennen som hadde offentliggjort intervjuet med Kurt Mosvold og Roy Gundersen. Det mente Østeby var brudd på god presseskikk, og anklaget avisen for å ha "bommet fullstendig."


Bagatellisering og presseetikk

Det er særlig reaksjonene til høyrepolitikerne Steinar J. Olsen og Nicolai Østeby som har prinsipiell interesse. Begge er i sin argumentasjon ikke det minste opptatt av farene unge og rusuavhengige mennesker utsettes for ved bruk av tunge narkotiske stoffer, og de muligheter det medfører for hurtig å utvikle avhengighet. Tvert i mot bagatelliserer de russens narkotikabruk, og er først og fremst opprørt over presseetikken.


Høyres forslag til rusreform

Og det er her høyrepolitikerne Olsen og Østeby bommer fullstendig. For saken dreier seg ikke om at utleierne har opptrådt som moralpoliti, eller om at Fædrelandsvennen har brutt presseetikken. Saken dreier seg om Høyre og partiets holdning til rusmidler. Solberg-regjeringen la i 2021 frem et forslag om rusreform. Den innebar at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart. Ap, Sp og Frp stemte i Stortinget mot forslaget, og reformen ble ikke vedtatt. Samtidig har det vært bred tverrpolitisk enighet om at rusavhengige (narkomane) bør møtes med hjelp i stedet for straff. Dagens regjering har varslet at den ønsker å fremlegge et nytt forslag til rusreform i løpet av inneværende år. Inntil nytt forslag er vedtatt i Stortinget gjelder de gamle reglene som kriminaliserer besittelse og bruk av ulovlige rusmidler som f. eks. kokain. Men Riksadvokaten har lagt føringer som innebærer at besittelse av mindre mengder narkotika (under 10 gram), som eksempelvis kokain, til eget bruk for rusavhengige (narkomane) i praksis ikke blir straffeforfulgt.


Rusuavhengige ungdommer og straffbare handlinger

Men her dreier det seg ikke om rusavhengige. Her dreier det seg tvert i mot om rusuavhengige ungdommer på årets russekull. Som i det minste enn så lenge ikke er rusavhengige. For det farlige med kokain er som nevnt at man meget fort kan bli avhengig. Og statsadvokat Alf Butenschøn Skre hos Riksadvokaten presiserer at det ikke er snakk om avkriminalisering. "Det er en prinsipiell viktig forskjell at det fremdeles er snakk om straffbare handlinger", sier han.

Og her er vi ved sakens kjerne. Det er ikke kjent at noen av de involverte russ så langt har utviklet et avhengighetsforhold til de ulovlige rusmidlene, og de må derfor oppfattes som rusuavhengige. Ingen har til nå benektet narkotikabruken, og ingen avviser at Kurt Mosvold og Roy Gundersens anklager er korrekte. De involverte har derfor utvilsomt begått straffbare handlinger.


Høyre og rusen

Mot denne bakgrunn er det overraskende at fremtredende representanter for "lov og orden-partiet" Høyre utviser en slik påfallende iver etter å bagatellisere og bortforklare narkotikamisbruket blant russen. I Olsens og Østebys retorikk er det vanskelig å finne spor av tradisjonell, verdikonservativ høyrepolitikk. Tvert i mot. Det er liberalismen og enkeltmenneskets frihet som preger deres argumentasjon. Interessant er det også at støtten på sosiale medier fra tradisjonelle høyrekretser er lunken, for å si det forsiktig. Olsen og Østeby er derfor i denne saken politisk isolert. Men det viser bare at partiet Høyre sliter med sitt forhold til rusen.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page